Ydre faktorer på aktiemarkedet frem mod Nytår

af | aug 25, 2021

Perspektivet for resten af året er en positiv økonomisk udvikling men med afdæmpning i tempo i Q3 og Q4 set i forhold til første halvår. Reboundet er næsten klaret.

Det er derfor ikke udtryk for en opbremsning men overgang til en tæt-på normal situation. Ikke desto mindre kan det give risiko for fejlagtig negativ fortolkning i retning af en ny nedkøling. Da der er gået kuk i de cykliske forløb, kan sådanne udlægninger let lanceres. Der skal dog indtræffe et rentespring, et børskrak eller en politisk omvæltning (chok) i et stort land, før genrejsningen af økonomien spoleres.

Jackson Hole er første vigtige begivenhed

Det første vigtige punkt bliver Jackson Hole symposiet for centralbanker, som afholdes virtuelt i denne uge (26.-28. august). Ethvert ord vil blive vejet på en guldvægt og gransket nøje af analytikere, kapitalforvaltere og ledende bankfolk. Hvor længe og hvor omfattende kan den ekstremt lempelige pengepolitik opretholdes i USA med Euroland placeret i anden række? Vil der komme informationer om en ”Køreplan for normalisering af rentemarkedet”? Næppe.

På finansmarkedet har næsten alle aktører en underdanig attitude over for centralbanken i deres land. Det gælder også for Eurolands ECB. Man søger at indordne sig og tjene mest muligt under de kommende betingelser samtidig med, at man prøver at reducere sin egen risiko og vurdere, hvor de svage punkter i oplægget ligger gemt. Det er derfor et skyggespil. Enhver er sig selv nærmest.

Jeg forventer ingen form for afklaring men en forsigtig retningsangivelse opad for renteforholdene i Vestlandene tilsat en hel buket af floromvundne ord og argumenter om, at der er greb om det hele, og man sidder klar til at straks at gribe ind over for enhver alvorlig negativ afvigelse. Opsvinget forløber godt og er under kontrol trods kapacitetsproblemer. Inflationsboomet i USA påregnes at ebbe ud af sig selv – se blot på det langt mindre gennemslag af prisstigninger i EU, setbacket i råvarepriserne (især olieprisen) og tidsfaktoren med stigende produktion af komponenter med stykmangel. Corona-udbredelsen i Asien vil dæmpe deres økonomi og medvirke til et roligere opsving. Don’t Worry, Be Happy. Vi hjælper alle (med deres egne penge!).

Centralbankerne aner ikke, hvordan de skal komme ud af klemmen med Nul-renter. Derfor gælder det om at vinde tid og trække det hele i langdrag. Tilliden kan dog hurtigt blive anfægtet. Derfor er centralbankerne nødt til at overbevise resten af samfundet om, at situationen overvåges tæt og er under fuld kontrol mht. den høje inflationsstigning. De frygter det værste og håber det bedste.

Konklusionen for Jackson Hole signalerne er, at der er udsigt til status quo men risiko for negative input og fortolkninger af sådanne indikationer. Isen er tynd. Risikoen gælder primært obligationer, men aktier har erobret hovedrollen på finansmarkedet. Derfor kan der også opstå rystelser her i tilfælde af uventede dårlige nyheder fra Jackson Hole. Det tegner til at blive en Non-event. Vigtigheden består i, at der helst ikke skal ske eller blive sagt noget som uovervejet.

Afslutningsvis skal det tilføjes, at fokus vil være rettet mod USA’s renteforhold (Federal Reserve Bank). ECB er ikke så presset takket være en mere sund og stabil økonomi, og Europa er tidsforskudt bagud i forhold til USA. Det svageste land i OECD er efter min opfattelse UK, som står helt alene med en meget svag økonomi som grundlag. GBP-kursens nye styrke er en gåde.

Se hele artiklen på EuroInvestor