Advarsel: Køber Pas På.

Investering i værdipapirer er forbundet med risiko. Det faktiske udfald kendes ikke på forhånd men er et åbent spørgsmål, hvor vilkårene på salgstidspunktet vil blive afgørende. Før beslutninger om køb eller salg bør man fremskaffe det bedst mulige grundlag for en eventuel ændring. Enhver økonomisk disposition skal samtidig ses i forhold til den samlede livssituation omkring alder, helbred, familieforhold, aktiver og forpligtelser.

 

Vores selskab udfører ikke rådgivning for personer og der henvises til brug af banker, fondsmæglere, godkendte rådgivere, revisionsfirmaer og advokater.

 

Nye investorer bør øve sig med teoretisk simulering af handler med aktier før start på rigtige køb og salg. Her bør man efter vores opfattelse altid gå forsigtig til værks, og i starten skal man lære børsmarkedernes forhold at kende.

 

Ansvaret for transaktioner med køb og salg påhviler alene den pågældende person som ejer. Grundreglen for aktiehandel er: Køber Pas På. Svenssen & Tudborg ApS og dets medarbejdere fralægger sig ethvert ansvar for udfald og konsekvenser, der måtte fremkomme som følge af anvendelse af informationer opnået via nærværende abonnement.

 

Abonnementet er til personligt brug og oplysninger om indholdet må ikke videregives til andre.