Abonnementsfordele

 

  • Inspiration for investorer som selv ønsker at varetage ansvaret for investeringsbeslutninger.
  • Overskuelig og anvendelig information.
  • Lav pris med Kig-Ind abonnement dækkende 12 måneder.

 

Investeringsstrategi

 

  • Ønsket er at udvælge holdbare placeringer og derfor forventes få omlægninger.
  • Tidshorisonten ejermæssigt ved nyanskaffelser af aktier er op til et år eller mere.
  • Fire forskellige modelporteføljer med hver sin profil afhængig af hensigten med placeringen.
  • De fire profiler: My Way, Langsigtet, Bæredygtig Omstilling, Logistik-Shipping-Transport.
  • Indholdet er udtryk for vores valg af aktier, der passer til de fire profiler.
  • Et vist overlap tilstræbes for at begrænse antallet af aktier.

 

Fakta

Alle vores modelporteføljer er sammensat af Lau Svenssen med mere end 40 års erfaring fra det danske og internationale aktiemarkedet.

Kendt som fast paneldeltager i Millionærklubben og skribent på EuroInvestor

De fire porteføljer kort

P1 My Way

Vil bestå af max. 25 aktier. I praksis forventes en mere koncentreret indsats svarende til 15-20 aktier. Maksimumvægt for en aktie på købstidspunktet er 10 % af formuen.

P2 Langsigtet

Vil bestå af 20-25 aktier. Heri kan indgå investeringsforeninger i udvalgte områder eller lande. Maksimumvægten for et selskab på købstidspunktet er 5 % af formuen.

P3 Bæredygtig Omstilling

vil bestå af op til 25 aktier. Maksimumvægten på købstidspunktet er på 10 % af formuen. 

P4 Logistik-Shipping-Transport

Vil bestå af op til 25 aktier. Maksimumvægten på købstidspunktet er på 10 % af formuen. Antallet forventes dog at blive mindre som følge af en mere koncentreret indsats, formentlig 12-20.

Abonnement

Du får adgang til alle fire modelporteføljer via ét abonnement, der gælder for et år ad gangen.

Prisen er 1.500 DKK inkl. moms.