BAROMETER KORTSIGT (1-2 måneder frem)

Udsigt til ultimo oktober

Opdateret 31. august 2022 – ny tekst.

Konklusion: Der kan komme en afslutning af Bear Market Test ved de første tegn på stop for krigen i Ukraine.

Presset i EU angående naturgas og især prisen herpå vil høre op. Panikken vil være overstået. Inflationen vil toppe i Q3. Olieprisen vil kunne falde til 80-90 USD. Renterne vil næppe falde men tage en pause. USD vil blive svækket mod Euro og Yen. Frygten for en recession vil blive afværget.

For aktierne vil et sådant forløb give mulighed for et Relief Rally (gæt: +5-10 pct.) året ud.

Barometer: Høj vægt (opgradering i Uge 30 fra Middel vægt siden Uge 21, der kom fra Lav vægt).

BAGGRUND

Ny tekst i uge 35 (31-08-22)

Tidsrammen rækker nu til ultimo oktober. Uklarheden er forsat stor med Ukraine i centrum. Udsvingene på finansmarkedet er voldsomme pga. frygt og manglende klarhed. Vi var i forvejen i H2/2021 inde i en rodet periode med et træt (Toppish) aktiemarked, som gav efter oppe fra All Time High rekordpriser. Så kom Ruslands intimidering og invasion med fuld krigsførelse i Ukraine.

Inflationen er røget yderligere op, og det har sat gang i rentestigninger – og især frygt herfor. Ingen kan se toppen på inflationen, selv om tempoet opad måske er ved at ebbe ud. Renterne trækkes med op af denne udvikling. Obligationer ligger forrest, men markedet er ”statsstyret” af centralbankerne. Det giver bekymringer men ikke uro. En krise på rentemarkedet er ikke indtrådt (endnu). Centralbankerne Fed og ECB prøver at overbevise Markedet om at de vil lykkes med at nedbringe inflationen ved at skrue op for deres rentesatser. De går imidlertid langsomt og forsigtigt frem, da de ikke ønsker at kvæle den allerede lave vækst. Hensyn til stor statsgæld (Italien og USA) kræver også lave renter, men det kan de jo ikke sige højt og slet ikke klart. De er formelt uafhængige.

Fed vil formentlig hæve sine rentesatser til 3,5-4,0 pct. ultimo året.

ECB er mindre presset og indledte først sin proces ved at hæve rentesatserne i juli. Samtidig lancerede man dog en programudtalelse omkring udvidet adgang til opkøb af obligationer fra lande, som presses af høje renter (læs: risikopræmie). ECB vil med andre ord sikre finansiering af svage Euro-lande som Italien. Håbet er, at markedskræfterne vil stole på dette tilsagn fra ECB og selv klare opgaven. Snedigt, hvis det virker. Det forudsætter politisk

stabilitet/tillid, så det kan ende med at blive en boomerang. Håbet er altså, at Italien ikke selv forårsager en krise pga. politisk ballade.

ECB har fremdeles fordel af at kunne udnytte et cyklisk efterslæb på 9-12 måneder i forhold til USA. Aktierne i EU burde derfor være mindre eksponeret mht. rentestigning end Wall Street. Hertil kommer, at relativt større renteforhøjelser i Euroland i andet halvår bør kunne styrke Euro’en og give øget interesse for køb af aktier i Europa.

Banker fokuserer i deres analyser på Fed-renteforhøjelser i 2022-23-24. Det er en misforståelse. Kernepunktet bliver ikke Fed’s beslutninger men udviklingen i renten på obligationer. Udviklingen på obligationsmarkedet kan nemlig overhale centralbankernes styring, da de halter alt for langt bagefter den økonomiske virkelighed. Selv om obligationsmarkedet generelt er bovlamt og pt. tager sig en hvilepause, så kan der opstå en bred bølge af obligationsudsalg for at reducere tabsrisikoen ved faldende børskurser forud for et større forløb med rentestigninger. Worst Case er skift til en ny opadgående trend i renteforholdene, hvilket må formodes at indtræffe. Ingen tør erkende det og slet ikke at sige det højt. Alle klæber sig til håbet om en forlænget fase med lave renter – og dermed negative realrenter (rente minus inflation). Dette tal fortæller om rente-politikken er stram eller løs. Festen med gratis penge skal fortsætte, mener flertallet bestående af låntagere og skatteydere (statsgælden er vokset og vokset). Kapitalejerne udgør et mindretal. Hvem bestemmer: flertallet via den demokratiske magt eller pengene?

Udsigt til en skift mod en ny orden for renteforhold kan føre til massive udsalg af de enorme lagerbeholdninger af obligationer. Centralbankerne kan og vil næppe absorbere en sådan flom ved at starte/fortsætte støtteopkøb. Deres linje er allerede fastlagt og sigter mod et stop for opkøb i sommer hos Fed henholdsvis efteråret fra ECB’s side. Med ECB’s udspil i juli er der dog lagt op til en form for kendt nødhjælpsfunktion i stedet for generelle støtteopkøb.

Det hele kan dog komme til at gå langt hurtigere, hvis bunden går ud af markedet. Spekulativ short selling af obligationer kan også tage fart og øge salgstempoet. Trods de mørke udsigter er der indtrådt en stabilisering. Aktørerne stoler på succes for centralbankerne i deres kamp mod den høje inflation. Håbet er, at der kommer et toppunkt i Q3 i USA og Euroland. I UK er den helt galt fat.

Renten vil dog stige på langt sigt, og der er tale om en trendvending. Det kan ramme aktiemarkedet negativt. Højere rente vil antaste den herskende børsforklaring omkring FAANG+ aktiernes meget høje kursværdi, som bygger på en argumentation om kombination af høj forventet vækst for IT-business og ekstrem lav rente. Begge parametre vil miste styrke ved et løft i renteniveauet.

Min vurdering er fremdeles, at aktiemarkederne som helhed er i færd med en nedadrettet Bear Market Test. Ukraine-krigen udgør et forstyrrende forløb og en forstærkende faktor (eksogent chok). Aktørerne fokuserer næsten helt på Ukraine og lammes af frygt for inflation, højere rente og recession. Down Side Risk i ”grundforløbet med Bear Market Test” er skønsmæssigt -20 pct. regnet fra All Time High for hovedindeksene. Her ligger punktet for den afgørende kamp om Op/Ned.

Europa og Danmark ser ud til at klare testen nedad. Efter en stabilisering vil pilen pege opad igen. Det kræver fred i Ukraine, og ophør af den stramme situation for naturgas (især prisen) i EU.

Der er klart gået hul nedad for de ledende amerikanske IT-aktier. Perspektivet er for mig at se et kursniveau for NASDAQ på 10.000+/-10 pct. Med en dagsværdi på 11.883 er vi her næsten. Disse aktier vil efterfølgende få svært ved at følge det brede marked opad i en ny positiv kursudvikling. Perspektivet er en L-formet kurve. Det kan få karakter af en sektorrotation væk fra IT og over mod det brede aktiemarked. Kursniveauet for USA-aktier excl. IT er fair – forudsat der ikke udvikler sig en alvorlig recession.

Indledningsvis tyder et nyt opadgående forløb på at skulle starte med Stockpicking, altså famlende og ikke som et spektakulært omskift. Ukraine har negativ påvirkningskraft indtil krigen stoppes. Jeg mente, at der var chance herfor inden udgangen af august i form af en ensidig våbenhvile fra russisk side for at sikre Rusland’s erobringer. Det trækker desværre ud.