HALV-ÅRSABONNEMENT

To aktiesparekonto-porteføljer.

500 kr. pr. halvår med adgang til to aktiesparekonto-porteføljer

Eksisterende kunder med helårs-abonnement (1.500 kr. pr. år) har også adgang til de to ASK-porteføljer, som en del af abonnementet.

 

Ugentlig opdatering

Hver onsdag kl. 12.00 vises porteføljernes værdi baseret på tirsdagens børskurser. Ændringer med køb og salg mv. kan foretages alle dage og vises kl. 14.00.

I praksis vil der være normalt blive tale om udskiftninger, altså et salg fulgt af et nyt køb.

Normalt vil man som bruger kunne sælge hele aktieposten og genplacere pengene i det nye køb. Procentandelen af en ny aktiepost beregnes ud fra en opdateret statusværdi med brug af gårsdagens børskurser. Prisen for ændringen med et køb eller salg er dagskursen.

 

Idé med placering

For hvert enkelt selskab anføres det potentiale, som aktien vurderes til at rumme ved købet. Udfordringen består i at opnå en god del af den mulige gevinst, men i praksis afhænger det jo af markedsudviklingen.

Man skal hele tiden tage hensyn til forandringer i såvel selskabets egne forhold og kursudvikling som markedets udvikling og nye muligheder i helt andre aktier. Udskiftning kan derfor finde sted til fordel for en anden placering selv om potentialet ikke er nået, hvis den anses for bedre. Ofte vil det være hensigtsmæssigt, når en god del af potentialet er opnået og fremdriften i børskursen ebber ud.

Inspiration og tips

Der er samlet en lang række ideer til at komme i gang med selv at investere, ligesom der er nyttige praktiske tips, fx til hvornår på dagen handlerne gennemføres – alt sammen baseret på Svenssens 40-årige aktieerfaring.

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor investere selv?

Investeringsfonde og -foreninger tager typisk 0,5 – 2,0% om året i administrationsgebyr

Aktiesparekontoen har lavere beskatning end aktieinvesteringer i almindelighed

Opnå følelsen af engagement og mening ved at påtage dig ansvaret for egne investeringer