ÅRSABONNEMENT

Fire aktieporteføljer.

1.500 kr. pr. år med adgang til alle porteføljer

Hver aktiemodelportefølje er en samling af 15-25 konkrete aktier indenfor et bestemt tema, fx bæredygtig omstilling. De fire modelporteføljer tilgodeser forskellige investeringshensigter og balancering af afkast og risiko.

Abonnementet giver også adgang til de to ASK porteføljer.

 

Ugentlig opdatering

Onsdag middag udgives ‘Status og udsigter for aktiemarkedet og porteføljerne’, hvor det fremgår, om der foretages handler i porteføljerne. Der gives en vurdering af markedet på kort og mellemlangt sigt.

Aktievurdering

For hvert enkelt selskab udfærdiges en kort praktisk anvisning for børsforhold, forretningens art og ideen med placeringen. Der angives også en målkurs for påregnet salg og en forventet tidsramme.

Inspiration og tips

Der er samlet en lang række ideer til at komme i gang med selv at investere, ligesom der er nyttige praktiske tips, fx til hvornår på dagen handlerne gennemføres – alt sammen baseret på Svenssens 40-årige aktieerfaring.

Hvorfor investere selv?

Investeringsfonde og -foreninger tager typisk 0,5 – 2,0% om året i administrationsgebyr

Kom væk fra de negative realrenter og grin hele vejen ud af banken

Opnå følelsen af engagement og mening ved at påtage dig ansvaret for egne investeringer