Flere spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på flere af de spørgsmål du måtte

have til vores produkt og abonnement. Kan du ikke finde

svar,  er du velkommen til at sende en mail til

info@svenssentudborg.dk

Hvem har ansvaret for udfaldet af mine aktieplaceringer?

Det har du og alene du. Derfor skal man som investor tænke sig grundigt om før man køber (og før man sælger for den sags skyld). Buyer beware: Køber pas på. En anden gammel børsregel lyder: det er så let at købe men svært at sælge.

Bidraget fra vores side med porteføljeforslag er udtryk for vores oprigtige vurdering af aktiemarkedets muligheder og de pågældende selskabers aktier på det nuværende tidspunkt. Men ting ændrer sig – hurtigt eller langsomt. Man må aldrig lulle sig i søvn. Det er udtryk for videndeling og fremadrettede vurderinger, hvor udfaldet er ukendt. Ikke at gøre noget som helst er også et valg, som har konsekvenser.  

Vi påtager os derfor intet ansvar for den fremtidige udvikling af de omtalte aktier, hverken inde i selskaberne eller rent børskursmæssigt, eller omkring den enkelte persons faktiske valg/fravalg blandt de omtalte placeringsmuligheder. Aktier er i lighed med tilværelsen og livet et åbent spil omkring udfald. Det eneste du kender er dybest set din anskaffelsespris. Udfordringen består derfor i at tilegne dig viden og en opfattelse af selskabernes forhold og potentiale som placeringsmulighed.

Jeg hader at blive ramt af kurstab og er mere fokuseret på risikoen nedad end potentialet opad?

Når du som investor selv passer din portefølje, vil fejltagelser og kurstab blive synlige i det pågældende selskab. Du skal imidlertid vurdere dit afkast og risiko samlet for porteføljen. Der er jo plusser og minusser. Hvis du i stedet benytter en investeringsforening ser du ikke sådanne tab direkte, men det rammer alligevel dit afkast. Deres styrke er, at de formodes at være dygtigere end du er. Men du betaler for det via din andel af udgifterne til administration og indtjening inde i denne platform. Mennesker opfatter generelt tab som værre end gevinst. Derfor ønsker nogle ubevidst at stikke hovedet i busken ved at overlade ansvaret til andre og betaler faktisk for det. Facit er dog det samlede udfald for afkastet i din portefølje. Jo mere du selv bestemmer, des bedre burde det gå dig. Hvis ikke det er tilfældet, må du ”skærpe saven” og prøve at forbedre din resultatevne.    

Bør alle danske investorer have en Aktiesparekonto?

Ja, alle danske investorer bør benytte denne nye fordelagtige og praktiske ordning mest muligt. Beløbsgrænsen for indskud i 2021 er pr. person 102.300 kr. Skattesatsen på 17 pct. er lav, men skatten udregnes ved Lagerprincippet (hele værdiændringen i årets løb beskattes uanset om aktierne er solgt eller ej). Selve beregningen udføres af banken. Det er en stor fordel.

Man kan derfor handle (ivrigt) ud og ind for at maksimere sit afkast. Rolige investorer, som ikke vil handle frisk med deres penge, må nøjes med fordelen ved den lavere skattesats. Den bør udnyttes.

Pengene er ellers frie midler, som kan hæves efter anmodning i banken, som så skal opgøre din konto, men det er næppe nogen god ide at slagte en sådan gunstig sparegris. Generelt bør man efter vores opfattelse konstant søge at akkumulere så stor reserve som muligt inde i sin Aktiesparekonto.

Valg af aktier hertil er dog en balancegang. Søg efter muligheder inden for dynamiske aktier med stor upside mulighed men undgå High Risk satsninger. Hellere mange små gevinster end en stor. Til den type kan man måske med fordel foretage det i et frit depot, hvor der ikke er årlig belastning fra Lagerbeskatning. Det er jo køb-og-gem. Ovenstående er vores syn på Aktiespareordningen.

 

Hvis et børskrak i USA er på vej (datoen for udfærdigelsen af dette punkt: 17-05-2021), skal jeg så ikke bare vente med at påbegynde køb?

Jo, det er formentlig en god ide at starte langsomt og forsigtigt for at vente på større klarhed, så denne risiko raser ud eller forsvinder af sig selv. I værste fald kan et IT-krak i USA sprede sig til hele børsmarkedet. Imidlertid formoder vi, at der i hovedsagen vil blive tale om et drop i værdien for de moderne og ekstremt højt prissatte IT-aktier i USA. Når forskrækkelsen er overstået, kan en bred optur tage fart. Verden er på vej til at rejse sig igen efter Corona-nedlukningerne men tingen er forandret. Det bliver: Ny Normal.

Hvad gør jeg, når jeg blot vil have mine penge placeret roligt mange år frem?

Fokuser på sammensætningen og udvalget af aktier i P2 Lang Stabil. Denne modelportefølje er beregnet til at holde mange år frem med få tilpasninger hen ad vejen. Jo mindre man handler, des bedre afkast – forudsat man forstår at tænke sig godt om før sine køb. Afkastet i P2 må formodes at blive pænt over de kommende år men næppe højt. Til gengæld burde risikoen være lav. I vores optik er den egnet til placeringer drevet af presset fra lave og endog negative indlånsrenter.

Hvis du starter fra nulpunktet, kan det være en god ide at opdele dit indtog i 2-3 trin. Dermed får du adgang til køb på flere forskellige tidspunkter/kursniveauer, altså en form for spredning. Hvis du starter med det hele på én gang, bliver det fremtidige afkast snæver bundet til markedsforholdene i dette udgangspunkt. Men hvis du eksempelvis ønsker at håndtere et moderat beløb på 500.000 kr., er det nok klogest at nøjes med et skud for at begrænse kurtageudgiften og sørge for at det hele er blevet klaret en gang for alle. Din udfordring og fokus i tankegang skal være Køb-og-Gem.

Jeg starter fra nul og har 1,0 mio. kr. til rådighed for aktieplaceringer. Jeg ønsker at udvikle mig til en aktiv investor i håb om at kunne opnå et godt afkast på sigt. Hvad gør jeg?

Du skal først lære at begå dig inden for aktier. Starten er altså en læreproces på måske et års tid. Det tager tid, og koster ofte nogle lærepenge i form af tab, misforståelser og fejltagelser. Sådan er det.

Du bør derfor indledningsvis gå forsigtigt til opgaven og kun aktivere en del af dine penge ad gangen, hvis du ønsker at lære at optræde som aktiv investor.

En metode kunne være, at du opretter en Aktiesparekonto (max. 102.300 kr. pr. person). Her kan man boltre sig frit og løbende købe/sælge uden besvær med et skatteregnskab, da banken klarer det. Skatten er samtidig lavere med 17 pct. (men opgøres efter Lagerprincippet) end de almindelige regler for Aktieindkomst (27/42 pct.), hvor der også er krav om en opgørelse på Selvangivelsen.

Se under punktet: Hvordan bruger jeg en Aktiesparekonto til jeres porteføljer?

Resten af din million (1,0-0,1=0,9 mio. kr., dog 0,8 mio. kr., hvis I optræder sammen som et ægtepar) kan i første omgang placeres med inspiration i P2 Lang stabil eller P3 Bæredygtig Omstilling, så pengene får mulighed for at opnå et afkast i din Læretid. Når du så mener at være blevet kvalificeret, kan du føre beløbet over til P1 My Way eller P4 Logistik-Shipping-Transport, der er aktive porteføljer. Her ville vi vælge P1 med brede muligheder, mens P4 er fokuseret.

Skal jeg have 4 forskellige depoter?

Nej, det er ikke meningen fra vores side. Strukturen er opdelt for at adressere forskellige profiler for investorer. Afhængig af ens formue og fordeling på frie midler og pensionsdepoter kan man vælge af benytte aktier ud fra de fire modelporteføljer, eller blande det hele sammen i en fælles, hvis det er mest hensigtsmæssigt og muligt. Ofte han man mere end et depot, og man må tage hensyn til sine egne faktiske forhold. En del mennesker råder over flere depoter og kan benytte flere banker.  

Der er udenlandske aktier, som handles på flere børser, og der er ikke i min netbank adgang til direkte handel på nogle af disse børser. Hvad gør jeg? Skal jeg vælge en sekundær børs, hvor jeg har adgang?

Nej. Man bør altid handle på hovedmarkedet for den pågældende aktie, fx børsen i Paris for Orange og Carrefour, Madrid for Telefonica og Wien for Vienna Insurance Group. Undgå de sekundære handelssteder, da de ofte er levn fra fortiden, hvor det blev anset for fint at være noteret flere steder. Denne regel gælder også, hvis udbudsprisen ser meget fordelagtig ud på en sådan sekundær børs. Det kan blive et stort problemnat sælge igen, og netop derfor kan der være ”et godt tilbud”. Du ender bare med at overtage problemet, fordi du vil prøver at være smart og klogere end andre.

Noteringer i New York er dog en undtagelse, hvis børsomsætningen er god. Det gælder eksempelvis BP, der ellers har London som sin hovedbørs. Men pas på med at bruge denne regel baglæns i form af køb i USA af de dobbeltnoterede danske selskaber. Brug altid hovedmarkedet. Prøv ikke på at være smart.  

Få banker har åbnet adgang for direkte handel på børser uden for de store lande. Her må man som i gamle dage kontakte sin bank via telefon eller email og anmode om at få udført den ønskede handel. På det punkt har store banker og en specialist som Saxo Bank fordel af et maksimalt udbud.

Hvordan kan jeg bruge porteføljerne praktisk?

Man kan opdele sin formue i varierende grupper størrelsesmæssigt. Her skal man prøve at tage mest muligt hensyn til skattereglerne. Frie midler kan med fordel placeres langsigtet i håb om at kunne akkumulere en voksende reserve af kursgevinster. Så har man en stødpude mod eventuelle kurstab ved nye satsninger og en stødpude til perioder med store kursfald. P2 Lang og P3 Bæredygtig Omstilling er velegnede til langsigtet investering af frie midler, men P2 er forsigtig i sin sammensætning. Omvendt er P1 My Way og P4 Logistik-Shipping-Transport mere kortsigtede porteføljer med flere handler, og de egner sig derfor til pensionsdepoter (tag hensyn til din alder og forventede/igangværende nedsparing) og aktiesparekonti.

Jeg synes, at de fire porteføljer omfatter alt for mange aktier?

Ja, der påregnes at være 22-25 styk i både P2 og P3. P1 og P4 vil satse på 15-18 styk i hver og større rotation. Samlet giver det derfor ca. 80 aktier. Pointen er dog, at vi søger at benytte de samme udvalgte selskaber på tværs, fx vil BP indgå både i P1 og P3 her ved starten i sommeren 2021. Det vil reducere det samlede antal til måske 60 navne. Men man behøver jo heller ikke at tage alle aktier med. Nogle investorer har et begrænset behov som passer til eksempelvis P2, og så er de tre andre helt ude af billedet. Hvis du ønsker få aktier i dit depot øges din risikoprofil. Det er en balancegang, og man bør mindst fordele sig på 8-10 selskaber. Omvendt skal enhver placering give mening i form af afkastmulighed og operationel betydning i at følge aktivt med i kursudviklingen. Små aktieposter ender med at være en sovepude. Man bør undgå for små andele i utallige selskaber. 

Samme selskab indgår i flere af porteføljerne. Hvad gør jeg ved det?

Hvis du vil følge vores modelporteføljer meget tæt må du acceptere denne mekanik. Takket være spredningen over 4 porteføljer er der ikke behov for at fjerne eller nedjustere en genganger, hvis man vil være med i flere af dem på en gang. Tværtimod er et selskabs deltagelse i mere end en af de fire porteføljer udtryk for særlig stor tillid til netop denne aktie.

Jeg fravælger selv bevidst nogle (2-5) af jeres aktieforslag, hvad gør jeg så ved disse huller?

Det er der intet galt i. Vi har alle vore foretrukne aktier og tilsvarende hadeobjekter. Hvis du ønsker at placere sig tæt op ad vores porteføljeforslag og fravælger mere end et selskab, skal du lige overveje, om der er tale om et fællestræk for disse udeladelser. Hvis det er tilfældet, bør du se på, om det er muligt at finde alternativer med den pågældende profil, eller om du bare bør acceptere dir eget fravalg, fx at du aldrig vil eje aktier i et flyselskab eller i en bank, hvorfor de er fravalgt en gang for alle. Det overskydende beløb skal så finde en anden anvendelse. Her kan du enten inddrage selskaber fra de andre porteføljer (altså fra nogle af P1-4, som du måske slet ikke benytter) eller vægtandelen kan øges i de særligt gode selskaber ud fra din egen holdning. Man bør dog ikke øge sin vægt i et sådant foretrukket selskab til mere end 8-10 pct. i vægt af den samlede aktieformue.

.

Hvordan bruger jeg en Aktiesparekonto til jeres porteføljer?

Som anført ovenfor rummer denne ordning en generel fordel pga. lavere skat. Det kan alle have gavn af, også langsigtede P2 og P3 investorer. Aktiesparekontoen er dog egnet til hurtige handler med forsøg på at optimere afkastet før skat. Derfor er et udpluk fra aktierne i P1 My Way og P4 Logistik-Shipping-Transport relevant. Men man er nødt til at koncentrere sig om nogle få aktier, da der kun er 102.300 kr. til rådighed. Her må man træffe valg og koncentrere sig om eksempelvis 3 udvalgte aktier, som man nærer særlig store forventninger til.

Vi påregner desuden med at kunne fremvise og løbende opdatere fordelingen i Lau Svenssen’s egen aktiespareportefølje. Det skal ses som en form for ekstra inspiration omkring praktisk brug af denne ordning. Informationerne vil blive fremlagt på de lukkede sider og må ikke videregives til andre.   

Beregnes der kurtage og skat i porteføljerne?

Nej. Opgørelsen udføres uden hensyn hertil.  

Kommer der andre interessante artikler og forslag på jeres platform for abonnementer end den ugentlige opdatering?

Ja, vi vil løbende udarbejde særlige artikler og analyser til gavn for vore kunder om emner, som ikke med rimelighed kan fremlægges i fuld offentlighed, fx oplysninger om Lau Svenssen’s faktiske portefølje i Aktiesparekonto-ordningen og andre ideer.

Generelt bestræber vi os dog på, at mest muligt indhold kan gøres frit tilgængeligt og være til gavn hos EuroInvestor, hvor Lau Svenssen er ansat på deltid som kommentator.  

Hvad sker der, hvis Lau Svenssen må stoppe som porteføljeforvalter?

Peder Tudborg vil overtage opgaven i første omgang. Behovet for tæt styring er moderat, idet vore modelporteføljer bevidst er sammensat ud fra et ønske om indbygget robusthed og langsigtet holdbarhed. Det vil sikre tid til at løse opgaven med at finde en velkvalificeret og troværdig person som ny ledende forvalter.  

Vi har også udfærdiget en liste med velegnede personer, som ligger klar i skuffen.

Vores håb og ambition er, at I som kunder vil værdsætte værdien af videndeling i vores produkter og at vi derved kan opnå et stort antal kunder, som vil give en sund indtjeningsevne. I løbet af få år skal det muliggøre tilknytning af et par kompetente og dygtige personer med høj integritet og sans for aktier. De skal styrke vores præstationsevne og gøre selskabet selvbærende på et højt niveau.

.