Uorden og overlap i faserne: Grådighed – Hamstring – Distribution

af | jun 11, 2021

Der er mange måder og teorier til at analyser og vurdere aktier på. Som tiden går, udvikler vi hver for sig vore egne tankesæt og metoder, så vi hurtigt kan overskue og kategorisere en situation på markedet – det gælder for det samlede kursniveau og angående de enkelte selskabers forhold.

Nogle vil kalde det kassetænkning at benytte en sådan håndfast opdeling. Hvis man tager fejl, kan der være svært ved at indse, at der blev ramt ved siden af – og når det sker, må man revurdere udsigten for afkastpotentiale og risiko.

Faseopdelt forløb

En model til at betragte markedet er Elliott Wave-tankegangen. Mønsteret for opadgående udlægges som tre faser med to mellemliggende setbacks. Herefter kommer der en stor nedtur, som derimod kun opdeles i tre led. Der vil nemlig kun indtræde en modreaktion opad, før nedturen fortsætter, og den bliver dyb. Når det så er overstået, begynder det hele forfra igen med en ny opturscyklus.

Se hele artiklen hos EuroInvestor