Udsigter for aktiemarkedet: 30 år – 3 år- 1 år

af | maj 24, 2022

Svenssen deltog den 20. og 21. maj i ETX-seminar. Du kan se noterne til indlægget her.

De store linjer i verdens gang 30 år frem

# Pax Americana (start 1945) er ved at ebbe ud. Skift over mod: Multipolar verdensorden. Centre i USA, EU, Kina, Japan, Indien, Muslimske verden, UK, Rusland, Brasilien. Afrika?

# Vestlande er udlevede samfund. Nedbrud eller reformationer vil fremkomme. Store lande opløses formentlig i en række mellemstore regioner/bystater, der beskytter sig udadtil via fælles forbund.

# Vestens førende rolle omkring dagsordener og definition af begreber anfægtes (demokrati, frihed, global opvarmning osv.) anfægtes. Vestlandene udgør et mindretal i verden (1,0 mia. af 7,8 mia. mennesker). Vi har historisk haft fordel af økonomisk og militær styrke samt viljen til at bruge denne magt. Vi burde ikke kræve demokratiske flertalsregler, når vi udgør et mindretal. Vesten er toppet i indflydelse – reelt skete det i 1920, siger historikere. Måske vil vi snart opdage det?   

# Vestlandene vil blive optaget af indre fornyelse og træde i baggrunden internationalt.  

# Tredje verdenslande vil få høj vækst og øget betydning. De vil opleve talrige ydre såvel som indre konflikter, herunder pres i retning af opdeling i mindre stater, der hver især vil have bedre stabilitet i kraft af større ensartethed.

# Økonomisk vil USD miste sin position som den absolut førende reservevaluta. Federal Reserve Bank’s storhedstid kører allerede på benzindampe. Kina og EU vil blive mere aktive stormagter.

# Lavrente-epoken, der indledtes omkring 1990, er forbi.

# Vi er på vej ind i en fase med nedtrapning af statsmagtens betydning, altså mindre politisk styring.

 

De kortsigtede udsigter for verdens gang et par år frem

# Ukraine-krigen vil blive afsluttet og standse endegyldigt (gæt: august 2022).

# Putin-styret i Rusland kan blive væltet. Det betyder mulighed for kaos og et generationsoprør. Jeg har ingen klar ide om udfaldet angående de efterfølgende magthavere. Spillet er åbent. Ingen tør på nuværende tidspunkt udtrykke ønske om at deltage aktivt i en forandring. Alle nikker og venter.

# Kina vil se sin fordel i at tilslutte sig Vestens attitude over for taberen, Rusland. Realpolitik.

# Samfund generelt: Høje priser på fødevarer og stadig flere ting (fx husleje) vil skabe konflikter mellem udbydere (selskaber=aktieejere) og forbrugerne. Borgere, der ikke ejer aktiver og kan få del i kapitalgevinster, rammes set i forhold til besiddende. Rige contra fattige. Væksten bestemmes af selskaberne (de rige) – men de fattige udgør flertallet (via valg får de politisk magt til omfordeling).

# Samfund med gamle demokratier: Kun ydre trusler forhindrer disse (velfærds-)superstater fra et indre sammenbrud (Gule Veste, gamle partier visner og nye folk maser sig frem, pampervælde, tab af dynamik, store statsunderskud er reelt bestikkelse). Strukturen skal fornys men ingen tør tage fat. Ydre trusler er vigtige for at kunne opretholde de gamle partiers magtkontrol. Det må hele tiden holdes kørende: Rusland, Kina, Indvandring. Menneskeskabt opvarmning er trumfkortet i fredstid.

# Økonomi i EU: Ukraine-inflation på fødevarer vil slå igennem i andet halvår. Oliepris 80-110 USD. Detailpriser i EU på gas og el vil falde. Væksten vil genstarte i Q3 eller Q4 ved udsigt til fred. Renter vil rykke opad, når forventningerne til den langsigtede inflation afklares. ECB presses til forhøjelse af renter. Ejendomspriser viger kun lidt og reddes af højere niveau fremover for inflation.

# Økonomi i USA: Fokus på Midtvejsvalg i en dybt splittet nation. Inflationen ruller afsted. Renterne er på vej op. Enorm statsgæld og permanente underskud på handelsbalancen kræver stor tillid udadtil. USD søges opretholdt længst muligt som verdens reservevaluta. USA lever højt på andre landes (EU og Kina) tilbageholdende linje, men man kører på overtid. Aktiemarkedet med IT-boom’et trues af et ryk nedad i prisniveau. Det vil ramme dynamik og opfattelsen af rigdom. Pengeflom betyder, at der ikke er udsigt til et børskrak. Selskaberne er ikke forgældede. Megaformuer på børsen vil bare fordufte. Sociale, økonomiske og politiske spændinger udgør en langt større trussel end i Europa. En holdbar fred i Ukraine vil fjerne USA’s nuværende fortrin. Kursen på USD vil blive svækket igen. Returløb af penge mod EU og resten af verden (Emerging Markets) kan ramme det centrale US-obligationsmarked. Risiko for en krise for disse obligationer.

# Økonomi i Resten af verden: Genoptagelse af opsvinget (Ny Normal tilstand) efter Corona. Vækst rykker op over det tidligere tempo på 4 pct. pga. Ukraine-afbrækket. Ketchup-effekt. Høje priser på fødevarer (stor vægt i fattige lande) kan udløse uro og ballade i en række lande. Renter vil stige men ikke blokere for høj vækst. Olieprisen vil forblive høj (80-110 USD). Industriel dynamik med et stærkt erhvervsliv (forsyningssikkerhed generelt) og vækstevne bliver vigtige mål i alle store lande. Back to basis. Fokus på produktion i stedet for fokus på moderne salg og distribution via IT.

Finansmarkederne i resten af 2022

# Uklare forventninger til inflation. Afklaring/Vurdering heraf bliver et vigtigt punkt for alle med investeringer. Toppunktet for inflation kan indtræffe i Q3 ved et kontrolleret forløb. Men der er risiko for en pris-lønspiral (kamp om reallønnen). Centralbanker kan og vil ikke kvæle inflationen via kraftige renteforhøjelser (NB: stor statsgæld udgør nemlig et problem). Først ved udsigt til en pris-lønspiral vil centralbankerne (først Fed) gribe ind med hårde renteforhøjelser.

# Renter på markedet (obligationer) vil stige yderligere. Der er pt. en pause. Gæt: 10-årig USA-obligation +1,0-1,5 pct. til 4,0-4,5 pct. 10-årig tysk statspapir + 2,0 pct. til ca. 3,0 pct.

# Kurstab på obligationer under et forløb med rentestigning vil sikre fortsat inflow i aktier (TINA).

# Priser på fast ejendom vil bremse op men reddes af stigende inflation (Safe Haven med mulighed for sikring af folks boligudgift. Et bedre aktiv end obligationer qua upside potentiale på langt sigt).

# Oliepris 80-110 dollar. Europæisk gas og elektricitet vil falde i pris.

# Råvarer: høje priser på landbrugsafgrøder og fødevarer vil bide sig fast. Metaller vil fastholde høje priser. Guld er en Joker, da det udgør den ultimative Safe Haven ved panik på finansmarkedet.

# Valutaer: Svækkelse af USD mod 1,20 for EUR-USD (dd. 1,04). DKK fra 7,16 til 6,20). Yen vil forblive svækket.

# Aktier USA: Markedet er voldsomt overvurderet pga. IT og High Tech boom. Buffett Indicator ligger på ca. 1,8X. Shiller PE ligger på ca. 32. Perspektiv: sektor-rotation back to basis fra IT.

Skøn ultimo 2022: NASDAQ 10.000 +/- 10 pct. (værdi dd. 11.805). Dow Jones 28-30.000 (dd. 32.197).

# Aktier i Europa vil overperforme i forhold til USA (øget aktieinteresse, stor real sektor i økonomien, TINA-effekt, styrkelse af Euro).

Skøn ultimo 2022: DAX 15.000 (dd. 14.028), Stoxx50 4.000 (dd. 3.703), C25 1.700 (dd. 1.585).

Vedrørende C25: Bear Market test er i gang (brud ved 1.600). Bund ved 1.500 er mit skøn.

Investering eller handel

# Kend dig selv – dit behov for pengeplaceringer, interesse, viden, arbejde(?), tidshorisont, risikohåndtering (bliver du bange ved store dyk i børskurserne; skifter du let mening?).

# Find frem til din styrke, når du skal træffe beslutninger: generelt fremsyn, fundamental analyse, kursteknik, læse markedet og abe efter. Undgå at lade dig puffe frem og tilbage af nyheder og andres meninger og vurderinger.   

# Afgræns din jagtmark og sig Nej Tak, hvis du ikke kan vurdere et aktivs værdi og potentiale.

# Husk hele tiden at jævnføre den faktiske udvikling med de forventninger, som udløste købet.

# Hvis udviklingen tager en markant drejning væk fra dine ideer, så træk i nødbremsen. Det gælder også hvis du har opnået en stor gevinst, men kan se, at toget er ved at køre af sporet. Sig Farvel og Tak.

# Prøv at opbygge en lang position via køb i to-tre omgange for at forhindre fejltagelser og få vinden ind i ryggen. Første køb kan være af begrænset størrelse, men husk at følge op: Stop/Go.

# Husk at der skal være noget gevinst til den næste, som skal købe din aktie. Sælg i tide.

# Hør med åbent sind på andre aktørers udsagn og betragt især deres adfærd, men træf selv dine beslutninger.

# Konklusion: Søg hele tiden at blive bedre og klogere men fasthold en arbejdsmåde, som passer til din natur og erfaring. Lad dig ikke forvirre ved at kopiere aktører med succes lige i øjeblikket. Medierne elsker at fortælle den slags historier, men det kommer og går.

# Jeg er investor og handler ikke for at tjene penge herved men for at købe GOVA (gode varer) og sælge MEDOVA (meget ”dolige” varer).