Situation medio september 2022

af | sep 22, 2022

Svenssen deltog den 22. september i eksternt seminar. Du kan se noterne til Svenssens indlæg her.

Centrale punkt: Ukraine-krigen – forløbet paralyserer aktørerne i Europa og længere væk  

# Afslutningen bliver afgørende omkring slutspil, tidspunkt, vilkår i fredsaftale, en ny magtbalance.

# Går Rusland ind i en ny fase? Belarus kan følge efter Ukraine som et land med opbrud.

# Balladepunktet er, at borgerne rammes direkte og hårdt økonomisk af EU’s politik (boykot).

# Intern energikrise i EU. Høj inflation i alle lande. Renten rykker opad. Fed og ECB er bagefter.

# Købekraft falder – fører kun til begrænset recession.

# Vurdering af udfald: fred inden for kort tid. Putin’s FSB-styre i Rusland kollapser – paladsrevolution, militærkup, bredt folkeoprør med indre magtopløsning?

# Spørgsmålet er: hvordan vil det forløbe?

# Risici: Desperate modtræk fra Putin i Ukraine og/eller Rusland. Krise for energiselskaber, banker og professionelle spekulanter (Hedge Funds mv.) ved priskollaps i markedet for gas og elektricitet. Start på prisløn-spiral. Start på krise i ejendomsmarkedet med prisfald.

Vurderingsmetode vedr. naturgas (Punkt 5 i Svenssen’s livsvisdom i 10 punkter)

# Udbud (naturgas: EU’s import fra Rusland udgør 35 pct. af forbruget)

# Efterspørgsel (naturgas: falder pga. frygt, prishop, omtanke, substitution)

# Struktur (naturgas: EU-markedet er kunstigt og spekulativt uden lagre eller let ekstra tilførsel; Få lande har problem med importen; LNG flaskehalse i transport og terminaler)

# Mennesker (naturgas: Spekulanter med One Way Ticket; Forkert opfattelse af markedsprisers korrekthed; Politiske ledere i EU er ukvalificerede, svage og langsomme; Putin er hurtig)

# Tid (naturgas: Grøn omstilling har udvidet gasfyring og reduceret kul- og A-kraft; Minimal fornyelse af el-værker; Politisk drevet udvikling med 30 års sigte på grøn omstilling).  

Udsigter

# Paralysering vil ophøre, når EU’s interne priseksplosion ophører – ved indgreb eller fred?

# Relief Rally med Ketchup-effekt på aktivitet, forbrug, reale investeringer og aktiekøb. Take Over bølge er sandsynlig. Vi vil genoptage genrejsningen af økonomien efter Corona, dvs. høj vækst.

# Bagsider økonomisk: Inflationen vil blusse op drevet af efterspørgsel. Renter vil stige. Europa vil klare sig bedre end USA.

# Bagsider samfundsmæssigt: Fred og ingen fare vil hurtigt kunne udløse indre politiske opbrud i Vestlandene. De gamle politiske partier og familiedynastiers tid er forbi. Statsgælden er høj og kan blive annulleret, nedskrevet delvis eller udhulet via høj inflation og kunstig lav rente.

Investeringer og adfærd

# Undgå eller minimer placeringer i obligationer. Statspapirer er dårligere end private låntagere med høj rating.

# Sats på aktier i almindelige brancher med gode afsætningsmæssige forhold (ting alle skal bruge).

#USA’s IT-aktier vil underperforme i nogle år.

# Sats på kort sigt på shipping og transport. Europa vil overperforme, og Euro kan stige 15-25 pct.

# Sats på længere sigt på Bæredygtig omstilling i bred forstand.

# Sats en pæn vægt på Emerging Markets.

# Worst Case: Flygt ind i guld + platin + sølv.