Sådan vil afkastet se ud i første halvdel af 2022

af | dec 2, 2021

Året nærmer sig sin afslutning. Derfor er det tid til at skue fremad med en vurdering af udsigten for afkastet i de vigtigste aktiver til placering af penge. I flere år har jeg haft den opfattelse, at uklarhed er blevet et grundvilkår af en så stor dimension, at man kun kan prøve at skue seks måneder frem. Der kan indtræffe helt overraskende og uventede forløb.

Joker i det spil er politisk dikterede forhold, som kan blæse alting i en helt ny retning. Da vi lever i en tid med moderne superstater, kan der komme indgreb i selskabernes mulighed og vilkår til at drive forretning. På det politiske meningsmarked er udfaldsrummet større end alle andre steder. En vælgers stemme opfattes jo som ”gratis”. Derfor er det ikke altid sund fornuft og dømmekraft, som bestemmer flertallet på valgdagen. Sådan har det altid været, men situationen er blevet skærpet i tidens løb, da de politiske partier er visnet fra roden og har indført Same-Same programmer. Når det brede midterfelt af partier mener det samme, bliver det udbuddet af personer, som er den afgørende parameter til at gøre en forskel.

Finansmarkederne har også forandret sig. Rentemarkedet er reelt sat ud af kraft som et marked med fri prisdannelse og en central rolle i økonomiens indre balance. I stedet er aktiemarkedet blevet dominerende, og antallet af personer med aktiv involvering i investeringer er vokset gevaldigt. Der er både tale om en flugt fra obligationer og negative bankrenter og en positiv magnetisk tiltrækningskraft fra høje faktiske afkast i form af kursgevinster. Misundelse er også en faktor.

Rygvind på markederne har fjernet bagsiden af medaljen: høj risiko. Så længe down side risk ikke udfolder sig, er det jo kun teori. Man glemmer hurtigt at se nedad, mens man bestiger et kursbjerg.

All Time High i USA – og Danmark

Aktieformuerne har – bortset fra Japan – aldrig været større, og kursniveauet er All Time High i en række lande. USA har hovedrollen i dette forløb, men opturen ser ud til at køre på overtid. Dow Jones er gået kold og har haft en vandret konsolidering (- 1 pct.) i andet halvår 2021. S&P har klaret sig lidt bedre (+ 6 pct.). NASDAQ aktierne har opnået samme afkast (+ 6 pct.), men der har været mere liv og større udsving her.

Muskelkraften ser ud til at blive samlet om at holde dynamikken oppe i IT-spydspidsen, som kan betegnes som FAANG+ gruppen inkl. Tesla. Denne aktie har en særegen tiltrækningskraft. Det forlængede IT-aktieboom viser til gengæld også risikoen på USA’s børsmarked, hvor aktiernes prisniveau har mistet jordforbindelsen. Buffett Indicator for aktiemarkedet som helhed (Børsværdi/BNP) befinder sig ekstremt højt med en værdi på ca. 200 pct. Vurderingen af nøgletallet har forandret sig til at være forsøg på (bort-)forklaringer om en helt ny dagsorden i et digitalt samfund. Enten falder USA-aktierne drastisk i værdi, eller pengenes værdi vil i stedet blive udhulet af inflation. Sådan kan dilemmaet skitseres. Vælg selv, hvad du mener herom.

Down Side Risk er et dilemma for investorerne. Det er et akut spørgsmål, som skal håndteres. Tør man ride videre på de hurtige IT-aktieheste, eller skal man rebe sejlene og satse på andre selskaber?

På det punkt er det danske aktiemarked med i front, og vi er ikke beskyttet mod en bølge af udsalg, hvis børserne rammes af massive udsalg efter en punktering i USA af dets aktieboble.

Inflation – rentestigninger

Økonomien skal bringes ud af den politisk-administrative kuvøse. Tilbage til virkeligheden. Der er pumpet alt for mange penge ud via statsunderskud og lempelig pengepolitik. Sammen med omfattende uorden i realøkonomiens varekæder pga. Corona-nedlukningerne er låget røget af priserne efter mange år med lave prisstigninger. Import fra lavtlønslande var et afgørende element i det forløb.

Nu er inflationen blevet løftet opad, og det omfatter både Demand-pull og Supply-push. Der er russiske tilstande med mangel og ventetid på stadig flere services og varer i restordre. Det skubber priserne opad, og udbyderne udnytter naturligvis deres nyvundne styrkeposition til at tjene mere.

Se hele artiklen på EuroInvestor