Overdriver spekulationsbølgen i råvarer tallene for inflation

af | jun 25, 2021

Frygt for rentestigning er den vigtigste udfordring/trussel for aktiemarkedet.

Så længe renten ligger uhyre lavt er aktier IN. There Is No Alternative til aktier. Renteniveauet er dog allerede steget moderat både i Euroland og USA, men markederne domineres begge steder af indflydelsen fra de respektive centralbanker. Begge søger at berolige og bremse rentestigninger. Det sker via superlave rentesatser over for de kommercielle banker (pengemarkedet) og via opkøb af obligationer, som understøtter markedet for mellemlange og lange løbetider. Kort sagt pumper centralbankerne penge ind i økonomien alle vegne. De frygter at miste kontrollen og er derfor aktive i alle delmarkeder.

Rentestigning er et Fy ord. Hvis man anser vores samfund for en kapitalistisk kult, er begrebet rentestigning et tabu. Det må man ikke tale om. I stedet drøfter man noget tilsvarende og dermed ufarligt, nemlig det foregående led i rentedannelsen: prisudviklingen. Renten er prisen på penge (målt over tid), og stigende priser (inflation) vil skubbe renterne opad – ellers ødelægges økonomien indefra ved skæve priser og fejlslagne investeringsprojekter. Spørgsmålet er kun tid, sted og ledsagende forklaringer, når renten rykker opad – enten styret af centralbankerne eller af markedskræfterne. Sidstnævnte har været skubbet til side og er næsten forsvundet som uafhængige og effektive påvirkningsfaktorer, men den form for kunstig struktur er ikke holdbar. Det er udtryk for manipulation. Fagfolk inden for økonomi ved det udmærket, men hvem vil tale Rom imod?

Derfor er centralbanker (og deres indirekte foresatte i regeringer) dybt bekymrede for de kraftige stigninger i priserne på råvarer, basisvarer, standardkomponenter og halvfabrikata. Der er knaphed på input i de første led i varekæden frem mod de færdigvarer, som forbrugerne skal kunne købe. Det udmønter sig i leveringstid, prisforhøjelser og direkte afbræk/forsinkelser en række steder, hvilket forstyrrer det normale og stramt organiserede vareflow. I industrien styres alting aktivt med brug af avanceret IT for at opnå fordele ved lean tankegang og ”Just in time” metoder.

Se hele artiklen på EuroInvestor