Opbrud i gang inden for nordisk forsikring

af | mar 9, 2021

Branchen er en af de mest konservative og kedeligt stabile inden for de finansielle erhverv. Der sker sjældent store omlægninger med krisesituationer, opkøb eller frasalg. Men når der så indtræffer væsentlige forandringer, vågner ledelsen i alle ledende firmaer op og må revurdere situationen for deres koncerns fremtidige placering under de nye markedsvilkår. Bagefter falder alt så til ro igen med en ny struktur, som skal indarbejdes. Det kalder man ”konsolideringsfasen”.

Barrieren for initiativer er ikke kapitalmangel men fastlåste ejerforhold og en strukturel consensus om at ”hver passer sit”. Mangel på dynamik. Del og hersk er tankegangen i hele branchen, som kendetegnes ved et lavt konkurrenceniveau – og det betyder høj indtjening på det beskyttede hjemmemarked. Det er nemlig svært og dyrt at købe sig adgang til markedet. Derfor må man slå til, når chancen er der, og det er tankegangen i Tryg’s storstilede udspil med køb af RSA’s forretning i Sverige og Norge.

Se hele artiklen på EuroInvestor