Om Vestas: Oprydning udløser enormt underskud

af | maj 3, 2022

Selskabet fremrykkede tidspunktet for præsentationen af regnskabet for første kvartal, men derved ramte man uheldigvis en børsdag med kaos og blackout. Dårlige nyheder er til at bære, hvis der er udsigt til fornyet fremgang efter en grundig oprydning.

Indholdet i regnskabet for første kvartal har denne karakter, men denne positive vinkel blev fuldstændig tromlet ned af turbulens på børsen.

Ugens børshandel blev nemlig kort efter åbningen ramt af en form for blackout pga. udsalg, der så ud til at være massive. Alle blev forskrækket.

Norge og Sverige fik ligeledes et smæk over fingrene, men i mere afdæmpet format. Ingen kunne i gerningsøjeblikket gennemskue årsagen, men virkningen var til at føle på.

Skulle man som aktør lade sig rive med og indlede salg, eller var det bedre at have is i maven? Jorden rystede.

Efterfølgende ser det ud til at være en ”uheldig hændelse” i håndteringen af salgsordrer, som dermed bankede for hurtigt igennem på markedet. Fingerspitzgefühl manglede.

I denne gennemgang af nyhederne fra første kvartal fra Vestas gælder det alene dette selskabs udvikling, men aktien kom klart i klemme på en uventet ond børsdag. Aktiekursen faldt 8 pct. til 168,5.

Udgifterne løber fra salgspriserne
Problemerne i forretningen hos Vestas kommer ikke som nogen overraskelse men er en fortsættelse af de stigende vanskeligheder igennem 2021. Det er svært at levere de indgåede ordrer til tiden, og omkostningerne stiger markant.

Udgifterne er kørt opad uden mulighed for regulering af de aftalte priser. Det er kernen. Vestas er i klemme.

Den anden problematik handler om forberedelsen til det kommende boom i Offshore leverancer, som bliver det afgørende punkt for udviklingen i 2020’erne. For mig at se udgør dette punkt den største udfordring.

De førende selskaber, Vestas og Siemens Gamesa, har ladet sig presse af de tilsvarende anførere på kundesiden (fx Ørsted) til et skift opad i vindmøllernes størrelse. De får en kapacitet på ca. 15 MW.

Så store vindmøller stiller høje krav til maskinkonstruktionen såvel som udførelsen af selve montageopgaven. Fordelen for kunden ligger i stordrift ved færre installationer end anvendelse af de nuværende største møller, der har en kapacitet på 7-9 MW.

Der er tale om en introduktionsfase med store risici i starten. Konkurrenten Siemens Gamesa er også presset i at klare opgaven.

Økonomisk belaster det allerede hos Siemens Gamesa. Det usikre og risikobehæftede forløb foregår i big scale og vil næppe være overstået før om tidligst to år. Ikke godt.

Det tredje balladepunkt er mere håndfast og overskueligt, nemlig negative konsekvenser af Ruslands angreb og omfattende krigsførelse i Ukraine. Forløbet er uventet og dyrt for Vestas, men forhåbentlig bliver der mulighed for at genoptage aktiviteten i de to lande, når der før eller siden opnås en form for fred.

Enormt tab
Ledelsen ser ud til at tage tyren ved hornene regnskabsmæssigt, så hele årets indikerede tab faktisk allerede er bogført i første kvartal. Resultatet før skat blev på 889 mio. euro, altså 6,6 mia. kroner. Efter skat reduceres tallet til netto på 765 mio. euro, men aktivering af skat er den dårligste post i et regnskab.

Egenkapitalen ultimo 2021 var på 4,7 mia. euro, så tabet før skat udgør hele 19 pct. heraf. Ikke godt. Næh, rent ud sagt en forfærdelig blødning.

Cash flowet er endnu værre med et frit cash flow på -1,1 mia. euro. Det eneste lyspunkt er traditionen tro bidraget fra service-segmentet, som imidlertid også må melde om let modvind.

Ordrebogen er stor, men begejstringen er ved at falme. Hvis aftalerne er urentable og behæftet med store risici, skal der kæmpes hårdt for at sikre et positivt bidrag til indtjeningen.

Det er uklart, hvordan Vestas prøver at sikre sine indkøb hos underleverandører, så risikoen på dækningsbidraget reduceres. Til gengæld ser det store aftaleomfang inden for service ud til at kunne hive gode penge hjem fremover, så her ligger der et skjult aktiv i form af fremtidig indtjening, også kaldet embedded value.

Fra kundernes side ser der ikke ud til at være imødekommenhed angående regulering af de aftalte kontraktvilkår. Branchen er blevet international, og tiden med venlig behandling af nationale selskaber er forbi.

Sådan ser situationen ud til at være for projekter på land, der består af seriefremstillede modeller.

Piben kan derimod få en anden lyd, hvis der for alvor opstår problemer med generationsskiftet af vindmøllemodeller inden for offshore-projekter. Her kan bygherren blive tvunget ind i en form for risikopartnerskab, og det kan give mulighed for begrænsning af tab for fabrikanterne.

Indtil de nye store offshore vindmøller har vist sig mulige at opføre på stribe og fungerer med høj driftssikkerhed, er der grund til en varsom holdning fra investorernes side. Angiveligt har Siemens Gamesa de samme udfordringer og sidder muligvis i en decideret klemt situation. Ikke godt.

Vækst i en grøn fremtid
Den positive story telling om Vestas er heldigvis intakt: der er udsigt til en mangedobling af kapaciteten af vindmøller 30 år frem som bidrag til at klare en grøn omstilling.

Se hele artiklen på EuroInvestor