Om upopulær dansk aktie: “Deres positionering er perfekt”

af | apr 1, 2022

Kun 20 dage efter fremlæggelse af guidance for 2022 har bestyrelsen lanceret en markant ændring af linjen. Topchefen Emmanuel Dulac fratræder straks. Posten overtages af Adam Steensberg (født 1974), som hidtil har været chef for den afgørende R&D-aktivitet, produktudvikling. Han har været i selskabet siden 2010.

Der må være tale om en hurtig og drastisk beslutning – formentlig afspejler det dyb uenighed om fortsættelse af den ambitiøse plan om at opbygge en amerikansk salgsorganisation. Det er foregået på grundlag af aktiviteter købt ud af selskabet Valeritas (pris 168 mio. kroner). Selskabet havde fået godkendt et særegent koncept, V-Go, for håndtering af insulin (Type 1 diabetes), men det lykkedes ikke at få fornuftigt fodfæste i salget på markedet i USA.

Det gav så Zealand en mulighed for at videreføre denne forretning, der skulle kombineres med salg af Zealand’s eget nye produkt Zegalogue. Her er der tale om en nødpen, som bruges i situationer med kritisk lavt blodsukker. Målgruppen er den samme, mennesker med Type 1 diabetes. Overtagelsen fandt sted som aktiver (ikke selve selskabet Valeritas) præcis for to år siden (02-04-2020).

Summa summarum er, at ledelsen nu erkender, at man heller ikke magter opgaven og det underskud, som vil akkumulere sig indtil salget opnår et tilstrækkeligt stort volumen. Man har været for tidligt ude. Ideen om via et snuptag at placere Zealand som et rigtigt medicinalfirma med egne sælgere må vente. Den behændige manøvre med at foretage et tigerspring fremad via tilkøbet lykkedes ikke.

I stedet vil man prøve at finde en partner, som kan sætte skub i salget af V-Go og Zegalogue. I forvejen var det tanken, at nødpennen skulle udbredes uden for USA via partnerskaber. Kort sagt gælder det om at få hul på udnyttelsen af potentialet i Zegalogue. V-Go er en fugl på taget.

Udviklingsfirma eller integreret aktivitet
Ledelsen erkender, at man hellere må samle kræfterne om at færdiggøre de to store R&D-projekter, som er længst fremme. Likviditetsreserven er på 1,4 mia. kroner, og kombineret med udsigt til mulige indtægter af moderat omfang vil det kunne række 1½ år frem.

Stoffet Dasiglucagon udgør det aktive indhold i Zegalogue. Her arbejder man på to supplerende former for anvendelse. Kernepunktet er imidlertid at få slået hul på udbredelsen af nødpennen, så den ikke ender som en fin teknisk bedrift uden økonomisk værdi i form af indtægter. Varen skal sælges – og her må man henvende sig til giganterne inden for medicin til både type 1 og type 2 diabetes.

Ideen i produktet er relevant og glimrende. Der er tale om en form for ny generation af effektivt hjælpemiddel, der er fuldt klar til brug i livstruende situationer. Det er lykkedes at få produktet, men Zealand har brug for et salgsnet.

Frasalg af rub og stub inden for Dasiglucagon er også en mulighed, men det vil kollidere med det igangværende samarbejde om brug i en dual-insulinpumpe.

Den afgørende satsning gælder Glepaglutide. Dette GLP-2 stof udvikles til brug mod korttarmssyndrom (SBS). Der er tale om et nicheprodukt, som befinder sig i fase 3. Der forventes resultater fra disse undersøgelser i løbet af Q3. Opgaven er primært at hamle op med deteksisterende lægemiddel Gattex, der er udviklet af Shire (nu Takeda). I tilgift har Zealand en lignende produktkandidat på vej, Dapiglutide.

Aktiviteten inden for det oprindelige virkefelt med diabetes 2 er blevet udvidet til også at fokusere på svær fedme og NASH. Her er der tale om et R&D-arbejde, som sponseres via store partnere.

Hvis Glepaglutide lykkes og godkendes vil Zealand stå i en gunstig stilling. Der vil være tale om en meget høj værdi. Som følge af det nicheprægede behov, er der ikke brug for et stort salgsapparat.

Aktiens indholdsmæssige attraktionsværdi
Zealand’s segment inden for lægemiddelstoffer har siden starten udviklet sig til at blive stadig vigtigere. Selv om Zealand er et lille, højt specialiseret R&D-firma, så besidder man imponerende kompetencer og konstruktiv opfindsomhed, som gør selskabet til en værdsat samarbejdspartner for store medicinalvirksomheder.

Udfordringen er at have tilstrækkelig økonomiske og faglig kapacitet til at kunne færdiggøre få udvalgte projekter og opnå godkendelse hos myndighederne i de vigtigste lande. Man skal også kunne klare at stoppe spændende satsninger i tide, hvis udviklingen ikke er overbevisende stærk.

Se hele artiklen på EuroInvestor