Om Novozymes: Det er op ad bakke

af | apr 28, 2022

Humøret fejler ikke noget hos ledelsen i Novozymes, men det skyldes næppe indholdet i regnskabet for første kvartal. Medierne viderebringer traditionen tro ledelsens optimisme uden at stille seriøse spørgsmål.

Så vidt jeg kan læse rapporten er der faktisk tale om en kamp op ad bakke trods medvind fra valutaomregningen. Selskabets stærke markedsposition giver robusthed, når de ydre markedsforhold rammes af uventede stød og uklarhed.

Man har fremgang men ender ikke desto mindre med et lavere resultat. Tidspunktet for ydre besværligheder er uheldigt for Novozymes.

Selskabet er nemlig inde i en fase med store investeringer i ny kapacitet, og man må anstrenge sig mere, når firmaets traditionelle økonomiske styrke er nedsat. Afkastet fra spændende udvidelser af virkefeltet inden for fødevarer vil først komme på længere sigt.

Selv om der er opnået stor fremgang inden for enzymer til brug i landbrug og fødevarer samt bioethanol, så er der også problemer. Der er fortsat tale om bekymrende svag udvikling i det største segment, vaskemidler. Geografisk er udviklingen på de potentielt store markeder i Asien skuffende.

Bruttoavancen er faldet, men heri indgår hensættelser relateret til udviklingen i Rusland og Ukraine. Økonomisk er der udsigt til et år med stigende gæld pga. investeringer.

De vil nå helt op i 2,6-2,9 mia. kr.. Nettooverskuddet i første kvartal endte med en nedgang fra 885 til 832 mio. kroner.

Opgjort pr. aktie faldt indtjeningen 5 pct. til 3,00 kr.. Ikke godt i betragtning af pæn medvind i salget og fordel af styrkede valutakurser.

Pulsmåler på den globale aktivitet
Novozymes og Maersk er i hvert sit segment en form for interessante pulsmålere på den globale økonomi. Det skyldes deres betydningsfulde markedspositioner.

Man kan således allerede nu se, at Maersk påvirkes af nedgang i aktiviteten. Deres nye skøn for de transporterede mængder i 2022 lyder på +/- 1 pct. mod +2-4 pct. før Ukraine-krigen brød ud. Endnu ikke recession men stagnation.

Novozymes er underleverandør af enzymer, som benyttes til behandling og forbedring af egenskaberne i organiske varer, herunder føde- og drikkevarer. Vaskemidler er den anden side af den mønt, nemlig behov for at fjerne snavs og pletter fra tøj.

Markedsandelen er på knapt halvdelen af verdensmarkedet, der dog fortsat er af forholdsvis moderat størrelse. Udviklingen mod en mere grøn og bæredygtig fremtid vil udvide markedet voldsomt, men det tager tid.

Signalerne fra Novozymes er klart positive med en samlet fremgang på +10 pct. organisk. Udviklingen omfatter hele spektret af enzymer til landbrug, fødevarer og drikkevarer samt bioethanol.

Vaskemidler har derimod en nedgang på 4 pct., og det har vægt i kraft af den høje andel på 28 pct. i den samlede omsætning.

Trods lancering af nye, banebrydende produkter med egenskaber omkring ”friskhed” er det ikke lykkedes at knække koden til at opnå fremgang i dette marked. Forholdet til de ledende firmaer inden for vaskemidler må være det svage punkt.

Udviklingen i enzymsalget er samtidig udtryk for påvirkning fra priser og mængder af tilgængelige varer. Når prisniveauet løftes op, gælder det om at reducere spild og forbedre procesforløbets udbyttemæssige salgsværdi.

Inflationsbølgen burde indebære store fordele for Novozymes. Fra cost-siden har man et lavt indadgående pres, hvilket fremgår af et højt dækningsbidrag. Enzymer udgør en begrænset udgift for kunderne, og det giver god mulighed for prisforhøjelser.

Selskabet satser overordnet især på at forbedre sin præstationsevne på to områder. Kernesegmentet ‘Vaskemidler’ skal styrkes og på ny præstere fremgang.

Desuden ønsker man at få slået rigtigt hul på afsætningen i emerging markets. Asien rummer et enormt marked i kraft af de store befolkningstal.

Hertil kommer så den langsigtede udvidelse af brugen af enzymer og biologisk plantebeskyttelse. Udviklingen blandt forbrugerne i retning af øget brug af vegetabilsk kost åbner også store muligheder.

Her kan de stærkt stigende priser på fødevarer sætte ekstra skub i udviklingen. Den grønne dagsorden med CO2-reduktion indgår også i dette udviklingsforløb, som er ved at komme op i omdrejninger. De store anlægsinvesteringer er en forberedelse til at kunne udnytte de nye muligheder.

Bioethanol – fugl eller fisk
Salgsudviklingen for bioethanol var glimrende i første kvartal med en stigning på 27 pct. opgjort organisk. Valutaomregning betød et decideret ryk opad til hele +36 pct. Størstedelen af forretningen foregår i USA. Brasilien er et andet godt marked.

Prisen på olie har afgørende betydning. Prisforholdene på råvareinput som majs er også vigtig.

I USA har Biden-administrationen netop ophævet regler, som fastsætter et maksimum for omfanget af iblanding af bioethanol i benzin. Argumentet er at øge brændstofforsyningen og derved hjælpe med til at presse prisen ned på olieprodukter.

Det lyder jo umiddelbart godt, men sandheden er formentlig stik modsat. Balladepunktet er, at der er behov for at frigive arealerne til den vigtigere fødevareproduktion.

Verden står over for en fødevarekrise. Omdannelse af majs til brændstof giver angiveligt et lavt energitilskud netto. Udbredelsen beror på positiv særbehandling.

Når regler om anvendelse af varer og priserne herpå underlægges politisk styring kan alt ske. Udfaldet vil som regel ende med at være skadebringende, altså tabsgivende – ellers ville markedspriserne jo selv kunne frembringe det bedste udfald, som politikerne påstår at kunne beslutte og gennemtvinge.

Fremtiden for bioethanol hænger isoleret set sammen med brug af fossilt brændstof, benzin. Fremtiden bliver formentlig skift til køretøjer drevet af elektricitet, gas eller brint.

Om der vil være mulighed for konkurrencedygtig anvendelse af enzymer til behandling af organiske affaldsmaterialer, såkaldt  Anden Generation biobrændstof, er svært at vurdere. Simpel afbrænding af tørt materiale til varmeproduktion og biogas af våde råvarer er de mest oplagte løsninger.

Aktien
Børskursen på Novozymes ligger næsten hele tiden på et meget højt niveau. Ved kurs 483 er P/E 40.

Selskabet er inde i en periode uden dynamik i indtjeningen. Det betyder risiko for tab af begejstring blandt investorerne.

Som aktionær skal man kunne og turde satse mindst fem år frem for at få aktiens værdi slæbt hjem. En kortere tidshorisont er en ren satsning på mulighed for et godt kursløft og håb om at sælge aktien videre til en større optimist.

Se hele artiklen på EuroInvestor