NTG er værd at kigge på

af | sep 16, 2022

Nordic Transport Group er groft sagt en ung DSV-lignende virksomhed. NTG har 2.043 medarbejdere mod 76.071 hos DSV.

Selskabets unge alder betyder, at man fortsat har stor vægt på de sikre nærmarkeder, men i takt med udvidelser via opkøb vil det ændre sig. Fordelingen er 70/30 for de to segmenter, Road & Logistics/Air & Ocean.

NTG har ikke som DSV engageret sig dybt i Logistik Service. Det er en mere besværlig forretning med krav til lagerfaciliteter og udbyggede servicetilbud.

Strukturen er nemlig Asset Light. Det indebærer, at cash flow’et kan bruges til ekspansive opkøb, hvilket præcis er, hvad ledelsen foretager. Fuld fart frem.

Metoden har generelt haft en udformning, hvor Sælgeren til NTG måtte forblive ombord og fortsat påtage sig ansvaret for driften. Sælgeren får også kun udbetalt cirka halvdelen kontant upfront.

Anden halvdel betales senere hen, når der er opnået vished om, at den opkøbte butik fungerer godt. Betaling via NTG-aktier kan også indgå.

NTG optræder som organisator af transportopgaver og driver fragtterminaler. Selve kørslen klares af vognmænd.

Det er denne struktur, som giver NTG en Asset Light forretningsmodel med mulighed for dynamik og høj vækst. Kravet til ledelsen er imidlertid højt angående et solidt greb om den løbende drift, som hele tiden skal fungere for at sikre tilfredse kunder og undgå spild og tab.

Opkøbene er et afgørende punkt, da man let kan komme til at købe katten i sækken i denne branche. Jo længere hjemmefra man er, des større risiko for at blive snydt.

Hold tungen lige i munden
De store tilkøb af andre selskaber løfter i år koncernens omsætning op på ca. 10 mia. kroner. Overskudgraden forventes at blive ca. 7,0 pct.

Så længe den unge forretning kører fint og de nye enheder kobles ind i netværket uden problemer, er alt godt. Der burde være udsigt til markante forbedringer fremover fra stordrift, idet de nye datterselskaber både er store og udvider den geografiske dækning.

Det gælder dog ikke i Norge, hvor NTG er gået stilfærdigt ind ved køb af et lille transportfirma.

Strategien med opkøb er principielt glimrende, da afkastet kan blive højt. For folk med god hukommelse var det denne strategi Poul Andreasen brugte hele vejen igennem ved opbygningen af ISS til et af verdens største rengøringsfirmaer.

DSV og NTG prøver samme metode.

NTG har dog haft så højt tempo, at balanceposterne i regnskabet er anstrengte. Der er brug for en pause med konsolidering.

De samlede aktiver er bogført til 4,6 mia. kroner, hvoraf 1,4 mia. kroner består af immaterielle poster. Aktionærernes egenkapital er på kun 838 mio. kroner.

Nettogælden opgøres til 1.347 mio. kroner. Gearingen er altså høj. Heldigvis er renten lav.

Tilsvarende ligger egenkapitalandelen på 20 pct. I den nuværende situation med let adgang til lån og lav rente er det klogt at udnytte selskabets motorkraft til ekspansion for lånte penge inden for rimelige grænser.

En begrænsning må dog overholdes, og det gælder både for gældens størrelse i forhold til cash flow’et og egenkapitalen, som endnu ikke er vokset op til en stor og stærk platform.

Væksten begrænses også af ledelsens kapacitet til at klare den løbende drift i den hurtigt voksende koncern og evnen til at satse rigtigt på nye opkøb og undgå faldgruber. Skoven er fuld af røvere.

Opgaven med at styre hurtig vækst via opkøb er virkelig en udfordring. Selv om der så vidt vides har være et par bump i vejen, så er der godt styr over virksomheden, og man opdager hurtigt negative afvigelser.

Der gribes ind, før de røde tal vokser.

Aktien
Danske investorer elsker DSV-aktien, og NTG har i en vis forstand fået foræret en positiv holdning fra Storebror.

Men dampen er i år gået ud af aktiekursen, som nu ligger på 243 efter en længere periode med toppriser rundt 550. Børskursens placering svarer til situationen i første halvår 2021 med 200-275 som niveau, før der indtrådte et løft op til 400-550.

Det skuffende forløb rejser spørgsmålet, om der er noget galt? Eller er det bare frygt for økonomisk afmatning og påvirkning fra DSV-aktien, som også har mistet sin uovervindelige evne til positiv kursudvikling?

Se hele artiklen på EuroInvestor