Novozymes har udnyttet sit råderum

af | feb 1, 2022

Stagnation i indtjeningen på et højt niveau er den korte beskrivelse af udviklingen hos Novozymes.

Efter et mat forløb i 2019 og modvind i 2020 med corona-påvirkningerne blev væksten sidste år på 6 pct. Det lyder jo flot, men reelt dækker det vækstmæssigt over tre år. Inden for bioethanol vil salget i 2022 fortsat ligge lidt lavere end 2019. Dette segment påvirkes direkte af olieforbruget.

Opsvinget er med andre ord af moderat størrelse. Udviklingen er samtidig uensartet både angående produkttype og geografisk. Udsvingene er heldigvis af moderat omfang, så styringen er ikke sat på prøve. Der er tale om en blanding af opmuntrende fremgang nogle steder og bekymrende forløb på samme tid. Guidance for 2022 gør ikke forvirringen mindre, idet man advarer om udsigt til fald i bruttoavancen pga. stigende omkostninger og nye forskydninger i afsætningen. 2022 tegner til at blive præget af en fortsat positiv trend i forretningen men med modvind. Det kræver en fast hånd, hvis der skal opnås fremgang.

Økonomisk er der tale om fortsat udfladning, men der er blevet investeret offensivt i opkøb af flere mellemstore specialistselskaber. Det har øget størrelsen af den investerede kapital mere end omsætningen. Da næsten hele indtjeningen udloddes er egenkapitalandelen faldet til 49 pct. Faktisk vil selskabet i år udbetale et beløb, som svarer til hele det forventede frie cash flow på ca. 2,0 mia. kroner. Nedgangen i pengestrømmen skyldes investering af 1 mia. kroner i et stort anlæg i Nebraska, USA. De samlede investeringer i 2022 vil blive på 2,5- 2,8 mia. kroner.

Selv om Novozymes har frirum til ekstra låntagning, så er der brug for en konsolidering. Opkøb af egne aktier bliver derfor droslet ned fra 1,5 til 0,5 mia. kroner i år.

Mange forskellige påvirkninger

Salgsudviklingen er noget af en mosaik, hvor lyspunktet er stor fremgang i Asien og Latinamerika. Potentialet er enormt i Asien qua de store befolkningstal, stigende købekraft og urbanisering. Hertil kommer det store og erkendte behov for at begrænse miljøpåvirkningen i de tæt befolkede områder i kølvandet på den økonomiske fremgang. Men Asien står fortsat kun for 20 pct. af salget.

Afsætningen i Europa og USA lå derimod næsten uforandret, hvilket er skuffende. Bioenergy har stor vægt i USA, og det er et bulk-lignende marked pga. samhørigheden med olieprodukter. Generelt er Novozymes’ produkter ellers orienteret mod mere avancerede, dyre færdigvarer, fx føde- og drikkevarer eller processer med værdiforøgelse af råvarer til halvfabrikata.

Produktmæssigt er der omsider udsigt til fornyet fremgang for selskabets største segment, Household Care, der holder 32 pct. andel af omsætningen. Kerneprodukterne er enzymer til vaskemidler. En markant positiv salgsudvikling nåede dog ikke at tage fart i 2021.

Bæredygtig udvikling, nye produkter og kampen om vinderteknologi

Det langsigtede perspektiv er særdeles lovende for Novozymes. Hele selskabets setup har fra starten været rettet mod nyttiggørelse af naturens egne biologiske omdannelsesmetoder i enzymer. Den positive interesse og politiske velvilje over for brug af bæredygtige og dermed miljøvenlige løsninger er for alvor blusset op i de seneste år. Nu skal man ikke kæmpe hårdt for at overbevise kunder om det fornuftige i at skifte fra petrokemiske til miljøvenlige biotekniske løsninger.

Novozymes har gavn af sit store forspring. Økonomisk giver det maskinkraft, da man råder over en langt større evne end konkurrenterne til at klare produktudvikling. Men det er ingen sovepude, for realistisk set må det forventes, at Novozymes vil blive mødt af en stribe nye konkurrenter som ønsker at finde en plads inden for praktisk anvendt bioteknologi. Selskabets markedsandel vil uundgåeligt falde fra den nuværende imponerende lederposition med knapt 50 pct.

Til gengæld udvides markedet, men det afhænger af efterspørgslen hos forbrugerne og evnen til at ramme dem via produktudvikling. Forbedrede og sundere fødevarer med mindre kødindhold til fordel for vegetabilske råvarer er en ny trend, som selskabet søger at få del i. I første omgang ser det ud til at være rettet mod Business-to-Business salg, altså en rolle som central men ”anonym” leverandør inde i varekæden. Slutvaren til forbrugeren fremstilles af andre firmaer.

Udviklingen går dog ikke altid i positiv retning. Bioethanol til benzinmotorer er således truet af et skift over til el-biler, og sådanne generelle strukturforhold har afgørende betydning. Samme form for Stop/Go spørgsmål svæver i luften for anvendelse af brint. Hvis en teknologisk metode fravælges, er det bare farvel uanset om dens fordele kan være både store og indlysende.

Ledelsen i Novozymes stiler mod at fordoble selskabets omsætning i løbet af 2020’erne. Den kortsigtede ambition til 2025 er at opnå en årlig vækst, CAGR, på 5 pct., en overskudsgrad, EBIT, på over 26 pct. og en afkastningsgrad efter skat, ROIC, på over 20 pct. Men 2022 bliver en afdæmpet affære med en overskudsgrad i underkanten af måltallet, og ROIC ventes at ligge nede på 16-17 pct.

Aktien

Der er leveringstid på fremgang, og på det punkt er fokuspunktet at opnå vækst i omsætningen. Overskudsgraden er vanskelig at løfte markant højere opad. For ledelsen gælder det om at være klar til at udnytte muligheder for salg, så snart der viser sig tegn på åbning af afsætningsmuligheder. Den basale indre dynamik kommer fra produktudvikling, som foregår over flere år mht. nye enzymers anvendelsesmulighed. Herefter skal man kunne fremstille dem på en effektiv måde. Ofte er der en blød start i salget før brugen af nye produktløsninger breder sig. Vaskemiddelprodukter med ”friskhed” udgør en sådan nyskabelse, som skal vinde indpas på markedet og så medvirke til at give fornyet trækkraft i salget af andre enzymer til de store koncerner inden for forbrugervarer.

Se hele artiklen på EuroInvestor