Lau Svensson om Hexagon Composites

af | sep 7, 2021

Transport er en af de store kilder til CO2 udledning med en andel på 20 pct., men ønsket om at nedbringe dette udslip er svært at løse. Nøglepunktet er energiindhold målt i forhold til vægt og volumen (energitætheden). Fremdrivningsmaskineriets type afgør, hvilket brændstof man kan anvende. Heldigvis er dieselmotorer grovædere, som kan klare meget – forudsat de er tilpasset på forhånd. Nye og forbedrede metoder er under udvikling til store motorer. Fordelen er, at motorerne er der i forvejen, så man kan byge videre uden behov for at starte helt forfra.

Det gælder derimod ikke for brint, hvor det virkelig er ”early days”, hvor man forsøger sig frem med helt nye og epokegørende løsninger med brændselsceller. Hvis det lykkes vil det blive et alternativ inden for personbiler, og det er et massemarked.

Heldigvis er der taget fat på at videreudvikle de eksisterende løsningsmuligheder i retning af markante forbedringer, og de kan tages i brug med det samme. Naturgas fra felter nede i jorden og biogas samt propan (LPG) mv. kan benyttes i tilpassede forbrændingsmotorer. Udledningen af CO2 kan dermed nedbringes til cirka det halve af dieselolie.

Den grønne profil er afgørende for afsætningsmulighederne. Det gælder både angående positiv politisk særbehandling pga. tildelte fordele (EU kræver 55 pct. CO2 reduktion fra 1990 til 2030) og i den konkrete salgsproces. Mange firmakunder ønsker at bruge gasløsninger i deres transporter for at markere miljømæssige ansvarlighed over for os forbrugere. Man kan endog hæve priserne med argumenter om grøn ansvarlighed, og folk råber Hurra! Feel good.

Det norske selskab Hexagon Composites er dybt involveret i denne udvikling som leverandør af tryktanke udført i kompositmateriale og kunststoffer. Det er lettere end stål, og teknisk er man nået til såkaldte Type 4 beholdere. Man søger at udvide brugen af gas både nedad og opad i størrelse: små biler og mellemstore skibe, ligesom man har opfundet løsninger til sine egne produkters behov for distribution af brændstof. Hexagon Mobile Pipeline laver gastanke til transport og lagre.

Skift fra diesel til gas virker med det samme – og biogas er en CO2-positiv løsning

Trumfkortet ved skift til gas som brændstof er tempoet i CO2 reduktion i takt med udbredelsen af disse motorløsninger. Størstedelen af de grønne tiltag skal først udvikles til færdige løsninger og herefter modnes i fremstillingsforløbet for at nedbringe udgifterne.

Se hele artiklen på EuroInvestor