Indeks-udsalg smadrer aktierne

af | sep 30, 2022

Hvor er bunden? Spørgsmålet plager investorerne, mens aktiekurserne bevæger sig mod Sydøst uden at ænse sammenhængen med selskabernes reale forhold. Få tænker sig om. Alle er bange for alt i øjeblikket, og det fører tilsyneladende til en proces med udsalg for at stoppe yderligere tab.

Danske aktier er placeret forrest i forløbet set i europæisk sammenhæng. I USA er NASDAQ hårdest ramt af udsalg, men her er der også de største akkumulerede kursgevinster at angribe. Det smalle og finere Dow Jones indeks klarer sig væsentligt bedre, mens S&P 500-indekset trækkes kraftigt ned pga. indholdet af moderne IT-firmaer.

Tilsyneladende presses aktierne mod Sydøst af brede udsalg. Årsagen ser ud til at være bagsiden af medaljen omkring alt for stor forudgående fokusering på passive fonde og indeksvægtede placeringer. Når aktierne kommer ind i et surt marked, begynder investorer at reducere eller helt afvikle deres beholdninger.

Talrige ejere har købt efter den samme facitliste i form af aktieindeks, og så skubber det ene salg til det næste. Resultatet bliver en nedadgående spiral, hvor der hele tiden kommer nye sælgere. Tabene vokser.

Køberne holder sig på afstand indtil Down Side Risk må anses for næsten udtømt. Det punkt indtræffer, når sælgerne revurderer ideen om at sælge massivt ud. Stop for negative nyheder eller fremkomst af pludselige positive nyheder kan vende retningen for kursudviklingen.

Bear Market Test eller Bear Market
Normalt betragter man i børsmarkedet et kursfald på op til 20 pct. regnet fra toppunktet som en test. Hvis aktiekurserne klarer at holde sig inden for et udsving af denne størrelse, fastholdes kursniveauet og dermed opretholdes den opadgående trend. Der er tale om en Bear Market Test.

Hvis børskurserne falder yderligere må man revurdere situationen i retning af start på et egentligt Bear Market, altså en nedadgående trend. Vi er nu ude i en sådan situation på en række børser.

Generelt har de europæiske aktier klaret sig bedre end de særdeles højt prissatte USA-aktier. Til gengæld har valutakursen på dollar opvejet denne forskel.

NASDAQ er faldet 33 pct. fra All Time High (ATH), S&P 500 -25 pct. og Dow Jones -20 pct.

Det danske C25 indeks har 2.000 som top, og det kritiske punkt lå dermed ved 1.600. Efter de to seneste ugers massive kursfald ligger indekset på 1.429, hvilket vil sige 10 pct. under den afgørende støtte.

Vi svæver med andre ord ude i ingenmandsland. Målt fra toppunktet er tabet på knapt 30 pct.

DAX er faldet 27 pct. fra sit ATH-punkt. Stoxx50 indekset har mistet 25 pct. målt fra This Time High, idet værdien af dette indeks har sin ATH-rekord helt tilbage i 2000.

Det lå 25 pct. højere end dette års toppunkt, ligesom indekset var et par procent højere i 2007 forud for finanskrisen. Årsagen til denne mærkværdighed skal findes i udbombningen af aktier i banker og forsikring ved Finanskrisen i 2008.

Ingen Safe Havens og der sælges ud med bred hånd 
Finansmarkedet er sat på en hård prøve i disse uger, idet der er tab på alle typer af aktiver. Der er ingen Safe Havens at gemme sig i, hvor der er mulighed for at opnå et positivt afkast.

I år er der kurstab på både aktier og obligationer. Selv guldprisen falder, og det samme gælder for en stor del af råvarepriserne, herunder olie. Det er muligvis medvirkende til at forhindre en kollaps i spekulationsboblen på det interne marked i EU for naturgas, elektricitet og CO2-kvoter.

Spekulanter jagter de få chancer, som markederne byder på. Indsatsen må koncentreres.

Samtidig æder inflationen værdien op af pengene. Det seneste tal fra Tyskland er 10,0 pct.

Afkastet burde med andre ord være over dette tal, men vi befinder os i et vadested med ekstraordinære forhold. Pengenes værdi smuldrer.

Ejendomsmarkedet er også ramt af et afbræk med pausetilstand, nedgang i antallet af handler og prisfald.

Den ekstreme stigning i udgifterne til opvarmning vil slå igennem på boligpriserne, hvis udgiftsboomet ikke snart hører op. Håbet er, at prisboblen punkterer inden for kort tid, så tingene atter kan blive delvist genoprettet omkring mere normale prisforhold.

På vej mod normale forhold igen
Det repræsenterer dog et åbent spørgsmål: hvornår og hvorledes vil priser og forsyninger i EU blive genoprettet?

I praksis har det ført til en overdreven fokusering på krigen i Ukraine, som påstås at være årsag til alt det onde, som vi rammes af hjemme i stuen. Rusland er den skyldige. Vi får regningen lige i fjæset, mens den almægtige statsmagt denne gang nøjes med at bære en mindre del af belastningen.

På kort sigt venter vi på at krigen i Ukraine bliver overstået. Håbet ud fra den herskende Story Telling er, at så vil alt kunne blive normalt igen – muligvis med et forbehold omkring det ændrede samarbejdsforhold med Rusland.

Om der igen bliver hul og flow igennem gasrøret ser ikke ud til at være afgørende.

Vesten skal nok klare belastningen fra reduceret tilførsel af naturgas. Det vil føre til højere priser fra import af flydende naturgas (LNG) sammenlignet med gas tilført via rørledninger. En omlægning vil kræve 2-3 år til at etablere de nødvendige faciliteter i form af terminaler.

I første omgang benyttes interimistiske anlæg på LNG-tankskibe. Transport på LNG-skibe udgør et andet problem med samme tidsramme for løsning af opgaven.

Pointen må blive, at der i 2023-25 bliver øget konkurrence om LNG-ressourcer og dermed høje priser for at skaffe de nødvendige mængder af gas frem til importterminalerne. Den ønskede overdækning med udbud må komme efterfølgende.

Inflationen og den ekstraordinære belastning af forbrugerpriserne på naturgas og elektricitet æder købekraften. Rentestigninger er kommet i gang, og det vil både påvirke boligpriserne (byggeri) og aktiemarkedet.

Krisen i denne uge i England på obligationsmarkedet såvel som svækkelsen af GBP-værdien viser, at der ikke er fast grund under fødderne i de markedsbestemte renteforhold.

Muligvis er England blot første eksempel på ballade i obligationsmarkedet. Køberne prøver selvfølgelig at undgå kurstab. Den risiko er først nedbragt til et acceptabelt niveau, når renten er blevet overbevisende høj.

Centralbankerne kan derfor blive tvunget til at speede op i tempo for deres del af denne øvelse med renteforhøjelser. Man er bagefter og har ventet for længe. Ikke godt.

Recession er formelt set allerede indtrådt, men nedkølingen af økonomien foregår heldigvis langsomt. Nedskæringer med afskedigelse af medarbejdere er kommet i gang, men omfanget er indtil videre begrænset.

Pilen peger dog klart i den retning, og det kan give en positiv sidevirkning ved at forhindre lønglidning. Frem for alt vil man prøve at forhindre start af en prisløn-spiral. Inflationen skal holdes i ave som et engangsfænomen eller i det mindste presses ned til et acceptabelt niveau.

Formentlig vil det fremtidige niveau i Euroland blive højere end de tidligere års 1-2 pct., men uden at låget ryger af gryden. Hvis det sker, kan renten ikke holdes nede under 5 pct.

Indeksudsalg er brutale
Bølgen af indeksbaserede udsalg fra porteføljer, fonde/investeringsforeninger og ETF’er foretages uden finføling omkring processen. Jo mere ”professionel administration”, des mindre hensyntagen til vurdering af rigtigheden i beslutningen.

Farvel. Det er et job, som udføres.

Kunden betaler for denne service og må acceptere tabet og opgive håbet om at genvinde værdien. Sådan er spillet.

I praksis betyder det, at der dukker en stribe gode opsamlingsmuligheder op. Man skal jo købe, når alle de andre vil sælge – og omvendt ved salg.

For rigtige investorer, som kan holde hovedet koldt, giver det en stribe attraktive muligheder for køb til gunstige eller mere fair priser end tidligere.

Timing er vigtig at bestræbe sig på, men i praksis må man acceptere ikke at kunne ramme bunden. Ved at fordele køb på flere gange (2-3-4) kan man i det mindste få gavn af spredning.

Den anden regel er at udvælge selskaber med høj kvalitet og god upside mulighed, når der atter kommer sund fornuft ind i markedet. Eksempelvis har man nu mulighed for at erhverve nogle af de permanent højt prissatte aktier til en fortsat høj men ikke urimelig pris. Den type aktier har vi på C25-listen.

TINA skal ikke findes i USA men i Europa og Asien
There Is No Alternative (TINA) til aktier har været drivkraft under aktiemarkedets optur, hvor US-aktierne i IT var centrum for begejstringen. Næste fase ser ud til at blive modsat.

Back to basis. Nu gælder det om at satse på virksomheder, som kan levere rigtige produkter til rigtige mennesker. Selskaber med moderne salg via IT får næppe begejstret tilslutning blandt investorerne længere.

Obligationer er Dead Money indtil renten er nået op på et overbevisende niveau. Det vil ikke dræbe den økonomiske vækst, men føre til en situation, hvor der fremover vil være kamp om pengene, altså de økonomiske ressourcer.

Konkurrence. Det er slut med gratis penge orkestret af centralbanker, som bøjer sig for politisk pres om at understøtte økonomien mest muligt. Virkeligheden vender tilbage.

Aktier vil derfor fortsat være det eneste interessante sted med afkastmulighed. Denne TINA findes i Europa og Asien.

IT-feberen i USA skal ebbe ud, og det kan tage år. Hvis man opfatter Wall Street som Bellwether, ender man i blindgyde. Solen vil skinne på aktierne alle andre steder. Optimismen gælder dog også de mere traditionelle virksomheder i USA med en gammeldags forretningsmodel.

Nedture på børser er onde og giver hårde oplevelser. Denne gang er udsalgene sandsynligvis forøget i styrke af strukturen med indeksbaseret tankegang.

Se hele artiklen på EuroInvestor