Hvordan håndterer man som gammel investor det høje danske kursniveau?

af | apr 13, 2021

NB: Den følgende drøftelse er generel og kun relevant for personer (og deres arvinger) med store akkumulerede kursgevinster. Denne tilvækst vil ofte være oparbejdet over en længere årrække. Vi har her hjemme igennem mange år haft en særdeles positiv kursudvikling for aktier. Mange personer med stor aktieformue vil være tæt på eller have passeret tidspunktet for pensionering. Derfor bør man (efter min mening) før start på eventuelle systematiske omlægninger først drøfte disse forhold med de personer i familien, som vil blive påvirket økonomisk. Da der er tale om væsentlige og vidtrækkende beslutninger, som ikke kan ændres, bør man i passende omfang rådføre sig med eksempelvis en kvalificeret revisor.

Det er altid bedst at kunne fortsætte med at operere på sit eget lands børsmarked frem for at kaste sig ind som nybegynder blandt fremmede på langt større aktiebørser ude i verden. Derfor er der et incitament til at vende hver en sten i sin egen baghave for at lede efter glemte perler, før man til sidst må give op og dreje søgelanternen over mod andre og mere ukendte markeder. Man vil ofte være parat til at acceptere udsigt til et lidt lavere forventet afkast i sit hjemland for at opnå fordel ved at kunne føle sig mere sikker her end i udlandet angående den fremtidige kursudvikling. Hvor vidt udviklingen så vil gå i den retning er et åbent spørgsmål. Udfaldet af en investering i aktier er på forhånd ukendt.

Aktiekurser kan jo svinge voldsomt, og den nuværende All Time High situation bør man ikke opfatte som en sovepude og fribillet til en fortsat formidabel udvikling med store kursgevinster. Sådan er den situation ”bare” blevet, som vi er havnet i takket være et særdeles højt kursniveau for danske aktier. Tag imod det med tak – på Frederiksberg er der tilsvarende Bonanza med imponerende friværdi i boliger, men det er vel mere held end forstand og næppe udtryk for et afkast opnået efter nøje planlægning?

Som nævnt i en af mine foregående artikler mener jeg, at perspektivet i de næste par år for de danske aktiekurser (især C25 gruppen) er mere begrænset. Danmark må formodes at få svært ved at udvikle sig lige så godt som vore naboer, der består af den hårde og mest sikre kerne af Eurolande med Tyskland i spidsen. Vi er kommet (for) langt foran.

Se hele artiklen på EuroInvestor