Har renten påbegyndt en rigtig optur, eller er udviklingen ufarlig?

af | mar 1, 2021

Et lavt renteniveau tæt på nulpunktet er ikke nogen selvfølge, men disse ekstremt gunstige økonomiske betingelser har været gældende så længe, at alt og alle opfatter 0-renter som stensikkert lagt ud i fremtiden.

I løbet af det seneste 3-6 måneder har der dog været en opadgående tendens for især renterne på amerikanske statsobligationer. Generelt har renteudsvingene været langt større for statsobligationer i USA end tilsvarende lån i Euroland. Lavpunktet lå ved 0,60 pct. for den ledende 10 årige US obligation, der i dag er rykket op til 1,40 pct. Det tyske 10 årige statspapir nåede helt ned til -0,80 pct. og ligger nu i -0,26 pct. Euroland nærmer sig brud af nul-punktet for opadgående.

Der er kommet skred i det stivnede rentemarked

Medierne opdagede først udviklingen, da US-renten brød igennem 1,00 pct. for opadgående. Det indtraf i starten af januar (06-01). Indtil da ignorerede man også i resten af finansmarkedet den let stigende tendens for US-renterne. Formentlig er det årsagen til at der er kommet en tempoforøgelse i den opadgående glidning for amerikanske obligationsrenter her i januar-februar. Den foreløbige USA-top er 1,52 pct. Aktører med obligationer har pludselig opdaget, at de kan blive ramt af kurstab. Der blev kun frivilligt købt obligationer i det omfang man troede på minimale renter lang tid ud i fremtiden. De stigende renter har også sendt negative bølger over mod aktiemarkedet.

Se hele artiklen på EuroInvestor