Equinors indtjening løftes af stigende energipriser – og der er endog en forsinkelse

af | okt 28, 2021

Pengestrømmen svulmer op hos Equinor, og nettogælden er snart helt elimineret. Tallet er faldet fra 20 til 6 mia. dollar i løbet af året, men de høje energipriser er først for alvor slået igennem i tredje kvartal. Det skyldes til dels et regulært boom i prisen på naturgas i Europa. Gasmængden er kun øget med 6 pct. i tredje kvartal, men prisen er steget med 370 pct. set i forhold til tredje kvartal i 2020. Der er Bonanza.

Det frie cash flow i tredje kvartal var på 6,2 mia. dollar, og på årsbasis svarer det til 25 mia. dollar. Men det ser ud til at blive endnu bedre i fjerde kvartal. I tredje kvartal lå den gennemsnitlige oliepris på 73,5 dollar. Nu er prisen nået op i 85,9 dollar. Equinor ligger desuden placeret lidt bagefter kurven, når prisen stiger, idet der sælges lidt på forhånd.

Selskabets egen salgspris i tredje kvartal var på 70,5 dollar. Men der indgår en række andre typer af olie og det gælder også for naturgas som enten leveres via rørledninger eller som flydende LNG. Selv aktiviteterne med videreforarbejdning klarer sig godt. Her indgår raffinaderiet i Kalundborg, som er blevet solgt med forventet overdragelse til den nye ejer i fjerde kvartal.

Pointen er, at Equinor på kort sigt har udsigt til en yderligere stor forbedring i fjerde kvartal i kraft af fortsat stigende oliepriser. Det afgørende punkt bliver, om der kan fastholdes et højt prisniveau på markedet for råolie, men det bestemmer selskabet jo ikke. Man er pristager. Dernæst skal man klare et dyk i prisen på naturgas ved et tilbagefald, som må indtræffe i løbet af de næste par måneder.

Risikoen herfor er klart til stede, idet gasforsyningen i EU er blevet en slags gidsel i en storpolitisk konfrontation mellem USA og Rusland. EU-landene med Tyskland i spidsen er den skaderamte, da vi importerer store mængder af gas fra Rusland. Lagrene skulle være klar nu til vinteren, men det er de ikke. Rusland ønsker åbning og brug af den nye Nord Stream 2 pipeline ned igennem Østersøen, og tyske selskaber deltager direkte med finansiering. Ideen er at gøre transporten billigere og reducere det hidtidige flow igennem Ukraine, som derved kan presses mere politisk.

Udsigt til høje oliepriser men et stort prisfald på gas

Perspektivet ser ud til at være gunstigt for energiselskaber som Equinor. Olieprisen presses op af OPEC+ kartelgruppen, som styrer det marginale udbud af råolie. Efterspørgslen udvikler sig støt i positiv retning med udsigt til fuld genopretning ultimo 2022 af niveauet før Corona. Tempoet ser dog ud til at gå væsentligt hurtigere, men OPEC+ har snedigt nok besluttet sig for at fastlægge en månedlig stigningstakt for deres samlede eksport på 400.000 tønder i døgnet.

Se hele artiklen på EuroInvestor