DFDS er en rolig transportaktie

af | sep 14, 2021

Transportbranchen har gyldne dage i kølvandet på Corona-nedlukningerne og genrejsningen af aktiviteten. Verden kommer dog ikke til at ligne sig selv igen på alle punkter, og der er eller skal gennemføres en række tilpasninger. Det gælder også for DFDS. Corona-pausen har givet mulighed for at gentænke forretningen, så ruter, skibe og kapacitet kan udnyttes bedre fremover. I forvejen var DFDS i gang med at indrette sig på markante forandringer af en helt anden karakter: Brexit, som træder fuldt i kraft 1. januar 2022, og økonomiske besværligheder i Tyrkiet efter en voldsom devaluering, hvor der heldigvis nu er stor effekt i form af stærkt stigende eksport.

Overordnet set har DFDS klaret sig godt igennem Corona-tiden. Præstationen er værd at bemærke: Det viser, at selskabet har god indre styrke og ledelsen har operationel evne til at klare modgangen og straks være klar til at geare op, når kunderne øger trafikken. Den gamle dame kan endnu.

Fragt udgør forretningen og der købes for at udvide på land – passagerne venter stadig

Der er kommet godt gang i hjulene i erhvervslivet, og transportbranchen kører for fuldt drøn. Det finder sted trods stribevis af udfordringer med forsinkelser, delvise ladninger osv. Men jo mere bøvl, des bedre betaling – for kunderne vil have varerne frem.

Moderne logistik har formentlig været drevet med en alt for stram styring, og bufferlagrene var for små. Just in time, Lean, Big Data, automatisk IT-håndtering af ordrer og indkøb har sammen med langstrakte og ikke-kendte komponentforløb ført til gevaldig uorden, da verden igen skulle til at fungere mere normalt. Mange firmaer har prøvet at sno sig igennem bøvlet ved at improvisere, og det har ført til en snebold som skubbes foran – desværre ikke af for mange varer men af mangel.

Se hele artiklen på EuroInvestor