Det kan få karakter af børskrise

af | jul 12, 2021

Alle vil gerne kunne forstå eller i det mindste komme med forslag til en forklaring på alting.

Den mekanik udfolder sig i allerhøjeste grad på finansmarkederne – fordi man kan tjene penge på at navigere klogt rundt, og det forudsætter, at man har forstået situationen.

Spørgsmål, der starter med ordet ”Hvorfor”, er imidlertid næsten per definition umulige at besvare. Tænk blot på børnesangen Spørge Jørgen med ordene: ”Hvoffer, hvoffer dit og hvoffer dat?” Man skal være alvidende for at kunne svare fyldestgørende. Det er næsten eksistentialisme.

Øjeblikkets spørgsmål: er opturen forbi, og hvorfor er den så pludselig det?

Lige i øjeblikket har vi en mudret situation på finansmarkederne med en række usammenhængende udsving og dermed uklare udsigter. Så er der brug for forklaringer, og den ene hypotese dukker op efter den anden.

Aktierne er i centrum på finansmarkedet, mens de andre delmarkeder er trængt i baggrunden.

Obligationer (renteforhold) er endt i en ekstrem situation som følge af centralbankernes overdrevne indsats i en lang række for at afhjælpe ethvert nyt problem i samfundsøkonomien. Der findes ikke længere et frit rentemarked. Fokus for renteplaceringer er blevet risikopræmier og styring heraf. Fra rentemarkedet stimuleres boligpriserne (ekstreme formuegevinster), og det giver høj byggeaktivitet.

Valutamarkedet er stille og fungerer som den afgørende modvægt til at opveje eventuelle problemer og spændinger i økonomien og rentemarkederne. Populært sagt er der en funktion som ”leveren”, der håndterer skadelige stoffer i blodet. Politikerne holder sig (i det mindste udadtil) fra at blande sig på det punkt, og når det så alligevel sker i enkelte tilfælde, ender det som regel hurtigt galt.

Se hele artiklen på EuroInvestor