Den europæiske våbengigant BAE Systems

af | mar 23, 2022

Selskabet er no. 5 på ranglisten over den frie verdens våbenproducenter. Årsagen er ledelsens satsning på udnyttelse af stordrift via opkøb. Det har åbnet adgang til det største våbenmarked af alle: USA.

Geografisk svinger fordelingen af omsætningen en del fra år til år, idet man udfører forskellige store kontrakter. Sammen med USA er hjemmemarkedet, UK, fortsat centralt både i størrelse med en andel på ca. 20 pct. og angående tildeling af nye våbenprojekter, der kræver indsats af topmoderne teknologi.

Alle våbenfirmaer er afhængige af den form for statsbetalt produktudvikling. Selskabet siger tak til hjemlandet ved at sikre dets militær moderne våbensystemer med en høj kvalitet, og samtidig åbner det mulighed for indtægter og beskæftigelse ved eksportsalg.

På det punkt udgør Mellemøsten et afgørende marked for BAE, da disse lande står for 20 pct. af omsætningen. NATO-lande og Australien er ligeledes vigtige og stabile kunder.

Bredt produktprogram
BAE har ca. 90.000 medarbejdere, og sortimentet dækker hele spektret op til atomubåde. Fly udgør 39 pct. af omsætningen og flådestyrker aftager 16 pct. Resten er salg til hærstyrker og IT.

For fly og flådefartøjer er der tale om langstrakte kontraktforhold med karakter af samarbejde. Her rækker ordrebogen mere end to år frem, men i praksis er der tale om endnu længere aftaler.

Det dækker over et forhold med en køber og en leverandør, altså en tomandsaffære – indtil der opnås ordrer på eksport.

Elektronik og IT har fået voksende betydning, og vægtandelen kan opregnes til ca. 30 pct. Dette input indgår dog utallige steder. Perspektivet fremover er yderligere udvikling, herunder mulighed for at beskytte sine egne IT-systemer kombineret med angrebsmetoder rettet mod fjendtlige aktører.

Her kan der både være tale om egentlige lande og partisaner i form af firmaer og personer, som opererer i gråzonen og skjuler sig blandt civile. På det punkt vil den igangværende krig i Ukraine formentlig give erfaringer, og flere aktører kan tænkes at mærke hinanden af på tænderne i cyberspace i disse uger.

Klar til oprustning
Forretningen er velkørende, og der satses på at opnå yderligere fordele ved koncentration af indsatsen produktmæssigt, kaldet stordriftsfordele, og via stram styring af ressourcerne. Økonomisk klarer man sig godt med en overskudsgrad (EBIT) på 10,3 pct. i 2021.

Cash flowet er flot, og der udbetales et højt udbytte. Ledelsen har været i stand til at indfri de skitserede mål for det frie cash flow, som beregnes løbende for tre år ad gangen.

Så vidt det kan vurderes udefra står BAE klar til at kunne håndtere en markant forøgelse i ordreindgangen. Våbenfabrikanter i NATO-lande har elastik i deres kapacitetsmæssige ramme til at kunne klare ekstra store leverancer som følge af eventuelle kriser eller direkte krigshandlinger.

BAE er dog orienteret mod mellemstore våben og egentlige våbensystemplatforme, fx pansrede køretøjer. Den afgørende påvirkning vil komme fra ordrer på flere styk af sådanne enheder i vareprogrammet og opgaver med udvikling af helt nye våbentyper.

Interessen for BAEs Tempest flyprojekt, der er udtænkt som 2030’ernes nye jagerfly, kan formentlig få større opbakning i lyset af den pludselige interesse for oprustning. Indsatsen i de kommende år gælder deltagelse i levering af massevis af F35 fly.

For 2022 venter ledelsen kun en fremgang i omsætningen på +2-4 pct. og en lidt større stigning i indtjeningen på driften, nemlig +4-6 pct. Guidance blev imidlertid præsenteret 24-02. Det var dagen, hvor Rusland angreb Ukraine.

Påvirkningen af efterspørgslen fra dette chok kan derfor ikke indgå i ledelsens skøn. I sagens natur må der være udsigt til betydelig bedre indtjening i år og fremover.

Aktien
BAE har opnået en god økonomisk stilling. Belastningen fra underdækkede pensionsordninger er overstået. Egenkapitalen er bogført til 7,7 mia. britiske pund, mens nettogælden udgør 2,2 mia. britiske pund.

Omsætningen i 2021 var på 21,3 mia. britiske pund med en overskudsgrad (EBIT) på 10,3 pct. Tilgangen af ordrer lå en smule over faktureringen, altså mat, men verden er blevet forandret i det nye år.

Se hele artiklen på EuroInvestor