C25: Mærsk har vind i ryggen – det skal de udnytte

af | okt 22, 2021

I denne artikelserie gennemgår Lau Svenssen samtlige 24 selskaber på den danske hovedliste. Mærsk indgår i listen »Farven Grøn – Køb aktierne«

Rederiet har uventet fået et gevaldigt come back takket være boom’et inden for transport af containere. Corona-nedlukningerne førte til et hidtil ukendt afbræk i varestrømmene. Genstarten har været så kraftig, at det førte til mangel på kapacitet – og det udløste hurtigt voldsomme prisstigninger på fragt. Maersk har udnyttet sit globale transportnet (stand alone koncept) med skibe, havne og landbaseret service. Pålidelighed i udførelsen af transportopgaver er pludselig blevet værdsat igen efter mange års nedadgående pres på priser og dermed indtjening, hvor det var alles kamp mod alle. Den nye situation med mangel på kapacitet kan sætte skub i ønsket om integration af transport og fremme betydningen af service-elementet. Direkte relationer mellem rederiet og kunden er perspektivet, hvorved mellemled (speditører som DSV) vil blive trængt baglæns. Maersk kan dermed få skub i organisk vækst i satsningen på ekspansion i landtransport (The last mile). Det punkt er vigtigt i den langsigtede strategi. Store opkøb er for dyre.

Corona-turbulensen har indtil videre givet et løft i indtjeningen af enorm dimension. Samtidig ser markedsudviklingen ud til at gå præcis i den retning, som Maersk ønsker. Det kan blive en katalysator, som sætter fart i satsningen på mere direkte kunderelationer. Værdien af det store og velfungerende transportapparat er tilbage som trumfkort over for kunderne.

Men ingenting varer evigt, og Maersk oplever i år nærmest en situation med Windfall Profit. Volumen øges ikke markant, og det er langt højere salgspriser og stor efterspørgsel fra kundernes side som giver Bonanza. Nettoresultatet i år vil ramme ca. 100 mia. kroner. Eventyrets længde afhænger af økonomiens udvikling og selve tidens gang, idet der gradvis vil komme mere orden i sagerne. Mit gæt er fortsat livlig aktivitet og meget høje priser i Q1, hvorefter der må komme en form for glidning ned mod en ny normal tilstand. Indtjeningen i Q2 kan falde drastisk – men formentlig vil det lande på et markant højere niveau end prisniveauet lå på frem til Corona-afbrækket i Q1/2020. Tiden med transport til lav pris kommer ikke tilbage før der indtræder et dyk i konjunkturforholdene.

Hos Maersk står man i en gunstig stilling med pause i skibsinvesteringerne. Man træder vande og nøler med satsning på store skibe pga. uklarhed vedrørende indførelse af nye former for brændstof (CO2 reduktion). Pausen vil strække sig mindst tre år frem. Formentlig kommer den næste stribe af miljøvenlige mega-carriers med fremtidssikret maskineri tidligst ud på vandet i 2025.

Pointen er, at denne pause vil give forbedret udnyttelse af kapaciteten, og i den udstrækning andre rederier følger trop, vil hele branchen standse op. Det gentagne pres fra tilgang af for mange nye skibe vil dæmpes. Wait and see er rederiernes attitude. Nye skibe skal jo kunne fungere under de skærpede miljøregler 25 år frem i tid, altså til 2050, hvor den politisk orkestrerede redningsplan for menneskehedens overlevelse fra egen CO2 belastning skal være i fuld kraft.

Maersk kan derfor optimere driften af sin store flåde og udnytte andre rederiers ledige kapacitet direkte (ved chartring) eller indirekte (ved deling af skibskapacitet). Mens man leder efter den bedste løsning på brændstof og maskineri, kan man bruge kræfterne på styrkelse af servicetilbud til kunderne via IT og udvidelse af land-organisationen.

Se hele artiklen på EuroInvestor