Ambu: Opstramning, fremgang og udfordringer

af | aug 26, 2022

Britt Meelby Jensen overtog posten som topchef 19. maj, og nu er de første 100 dage næsten gået. Samme tempo som Napoleon er det dog ikke muligt at udrulle for at bringe selskabet tilbage på sporet.

Opgaven er at opnå høj vækst og systematisk udvide virkefeltet for medicinsk engangsudstyr til visualisering.

Formentlig vil det tage et par år at få det hele til at fungere igen. Fuld styrke kan være opnået, når regnskabsåret 2023/24 er overstået d. 30.09.2024. Det er mit gæt.

Ambu har over-anstrengt sig, men er ikke en syg virksomhed.

Udfordringen med genopretning er derfor anderledes end i kriseramte, traditionelle industriselskaber, der arbejder i modne markeder. I sådanne virksomheder kan man skære hårdt ned på udgifterne og satse på ”back to basics”, altså koncentration om de bedste produkter, mens der skæres ned på alt andet.

Hos Ambu gælder det om at opretholde udvidelsen med flere produkter og på ny få vækst i afsætningen af spidsprodukterne inden for visualisering. Nye produkttilpasninger og former for anvendelse er inddraget.

Man skal dog kæmpe for at få produkterne anerkendt og taget i brug ude hos de professionelle kunder på sygehuse og klinikker. Ambu skal prøve at opretholde et højt tempo i ekspansionen trods behovet for forbedringer inde i selskabet. Det er en balancegang.

Neddrosling af udgifterne vil påvirke salget
Situationen for Ambu er ikke alvorlig. Man kan formentlig beskrive situationen som behov for en mindre ambitiøs indsats af ressourcer for at få et bedre og mere sikkert greb om virksomhedens præstation og udvikling. Ambu har kørt for stærkt på motorvejen.

Der blev satset på at opnå en efterbevilling via stor fremgang i afsætningen af spidsprodukterne. Udgifterne kom før indtægterne.

Salget begyndte at miste momentum, og det fik straks alarmklokken til at ringe hos bestyrelsen. Nu skal der ro over butikken, og det er slut med ambitiøs satsning på salgsindsats i håb om større styksalg. Der er brug for realisme, så bukserne ikke revner.

Topchef no. 2 satsede dynamisk på fuld fart frem, men det lykkedes kun delvis og langsommere end selskabets omgivende interessegrupper krævede. Tålmodigheden slap op. Det fremgik i særdeleshed af kursudviklingen på Ambu aktien.

Topchef no. 3 skal nedsætte farten til et holdbart niveau uden at kvæle det fantastiske vækstprojekt, som selskabet har påbegyndt. Ideen er god nok. Den tredje ejer er altid den lykkeligste, siges det.

Selskabets situation
Størrelsesmæssigt har Ambu aldrig været højere oppe. Personalestaben er nået 4.917.

Årsagen er opbygningen af egen salgsorganisation i USA og bemanding af den nye fabrik i Mexico. De første leverancer herfra vil snart blive afsendt, men tidspunktet har udviklet sig uheldigt for ledelsen i selskabet, som nu er mere optaget af at trimme sig og få styr på de indre linjer.

Denne satsning for at klare væksten fejler heller ikke noget. Der bliver behov for udvidelsen af output herfra, hvis salget ikke svigter. I start-op fasen vil det dog indebære en belastning i form af merudgifter.

Produktsortimentet er blevet udvidet til at dække flere former for undersøgelser og anvendelse ved operative indgreb. Konceptet med engangsudstyr er den afgørende parameter for at erobre markedet fra det eksisterende flergangsudstyr, som skal rengøres og steriliseres efter brug. Bedre sikkerhed.

Markedsandelen er fortsat lav, og upside potentialet i styksalg er derfor enormt. Udstyr til brug i mavetarmsystemet giver adgang til et meget stort segment. Urinvejene er ligeledes blevet et virkefelt.

Men der er også problemer og vanskeligheder omkring benyttelse af produkterne i de forskellige sygehuses standardprocedurer. Den nye opstramning af udgiftsindsatsen ser ud til især at ramme produktudviklingen, som ændres og reduceres.

Det giver en håndfast besparelse, men bagsiden vil blive en pause eller lavere tempo omkring de næste produktudgavers færdiggørelse.

Visualiseringsudstyr (endoskoper) er selskabets spidskompetence og vækstsatsning. De to andre virkefelter er anæstesi og patientovervågning (elektroder mv.).

Her klarer Ambus sig heldigvis godt, så de to indarbejdede forretningsområder stabiliserer selskabet.

Gassen er gået ud af styksalget i det senest afsluttede 3. kvartal. Hvor alvorligt er det? Vides ikke.

Som led i opstramningen stopper man brugen af rabatter for at sparke salget hurtigere frem. Rabat er en meget amerikansk metode.

Konsekvensen bliver i stedet en reel prisforhøjelse, men det vil næppe ramme salget afgørende.

Se hele artiklen på EuroInvestor