De fire porteføljer

Grafen viser de fire oprindelige porteføljers udvkling siden starten i juni 2021 (Indeks 100). CAP-C25 og Stoxx50 vises for samme periode som benchmark for markedsudviklingen. Der er et datapunkt for hver uge med tirsdagens lukkekurser.