Tysk energigigant er en overset grøn aktie for langsigtede investorer

af | mar 24, 2021

Den store tyske energikoncern har netop udsendt sit årsregnskab. Informationerne er imidlertid en indviklet affære at blive klogt på som følge af størrelsen (78.126 medarbejdere), værdireguleringer
af aktiver/passiver, frasalg/tilkøb, og ændringer i de politisk fastlagte aftaleforhold. Nettoresultatet blev på 1,0 mia. euro (-34 procent), men det justerede resultat på 1,6 mia. euro viste faktisk en pæn
fremgang på 7 pct. trods en negativ corona-påvirkning.

Totalindkomsten er summen af nettoresultat og reguleringer af alle statusposter (pensioner, valutaværdi, aftaler), og dette facit blev ikke desto
mindre til et tab på -579 (+211) mio. euro.

Konklusionen synes trods alt at være positiv. E. ON forventer pæn fremgang i de kommende år fra effektiviseringer og opstramning. Økonomisk skal det udmønte sig i et højere afkast. Målet om
bæredygtighed vil altså også vise sig i selve forretningen – og det er jo godt for aktionærerne. Samtidig satser ledelsen stringent på at placere selskabet med en Grøn Profil i topklasse. I 2040 vil
E. ON være CO 2 neutral. Da E. ON er meget lavt prissat som aktie, må den være værd at se nærmere på som en attraktiv grøn placeringsmulighed. Men det er på langt sigt – få tildeler i dag E. ON
positiv opmærksomhed. Netop denne situation er ideel for folk med lyst til at komme før alle andre, og det er jo nøglen til et godt afkast. Man skal vurdere om ideen holder, og om man tør satse?

Se hele artiklen på EuroInvestor