Tænk langsigtet

af | jun 10, 2022

Vi befinder os i et vadested med uklarhed om selv den nærmeste fremtid. Balladepunktet er krigen i Ukraine, som repræsenterer en hidtil ukendt form for tæt-på-konfrontation mellem Rusland og Vestlandene, hvor Ukraine er prøvestenen. Ikke godt.

Samtidig indebærer Putin-regimets militære angreb en næsten prædestineret form for selvdestruktion. Den geopolitiske magtopdeling vil blive forandret, når Ukraine-krigen er overstået.

Udfaldet ser ud til at blive en opdeling af Ukraine i en Østlig del under russisk herredømme og en Vestlig del under militær beskyttelse af Vestlandene (USA, UK, EU men formelt set ikke NATO).

Trumfkortet for at opnå en fredsaftale med Rusland bliver, at Ukraine tilføres så stærkt et arsenal af våben, at russerne er nødt til at erkende udsigt til nederlag og kollaps ved fortsat krig. Den specielle Putin-operation for at undsætte borgere med behov for russisk beskyttelse må afsluttes.

Ny fred i Europa
Perspektivet på kort sigt efter en fredsaftale er, at der må posteres militære styrker og luftforsvar i Ukraine under kommando af de tre garanter. Det ligner næsten situationen for Tyskland efter Anden Verdenskrig, men EU vil overtage tredjepladsen fra Frankrig.

Ukraine skal genrejses, og de 7 mio. flygtninge kan vende hjem. Landet må tilbydes en status som associeret af EU, og så kan der blive åbnet for den store pengepose i et projekt, som giver mening.

Rusland vil fremover blive behandlet som Nordkorea, indtil det farlige og utroværdige Putinregimes folk er blevet afløst af nye ledere med en helt anden forståelse af verden og en konstruktiv indstilling. Hvor lang tid den russiske bjørn skal ligge i selvvalgt dvale afhænger af den menneskelige faktor, som altid er svær at vurdere.

Et enevældigt styres ledere kan jo ødelægge en hel nation, hvis der ikke findes personer med mod og mandshjerte til at sætte en kæp i hjulet. Historiens ur går langsomt, men pludselig kan der indtræffe et ryk med store forandringer. Tid fungerer ikke som en kontinuert påvirkningskraft.

Resten af verden kan sagtens leve med Rusland placeret i selvvalgt isolation. Når denne fase er overstået, og landet fornyes ved en reformation fulgt af en opdeling i flere selvstændige lande, vil de 145 mio. mennesker på ny kunne deltage fuldt i livets udfoldelse på en god og fredelig måde.

Magtvanviddets tid vil være forbi i dette land, som er stort i areal men lille i befolkningstal og økonomisk kun har betydning inden for råstoffer. En stormagt som er en skygge af sig selv,  men fortsat råder over atomvåben.

Får vi hurtigt fred eller spoleres økonomien af en langvarig krig
Ingen aner, hvor lang tid krigen vil vare og hvordan det præcise udfald bliver. Uanset det må man tage udfordringen op og prøve at vurdere de til rådighed værende informationer og se fremad ud fra dette grundlag. Held, uheld og dristige beslutninger kan give et overraskende udfald. Alt kan ske i krig.

Forløbet har ændret karakter fra starten med et stort angreb rettet mod Ukraine som helhed og erobring af hovedstaden Kyiv som hovedmål til at blive en offensiv ind i de to omstridte regioner plus russisk erobring af kyststrækninger i syd.

Succesevnen er lav for stormagten Rusland. Tiden og landets størrelse ser ikke denne gang ud til at kunne vende krigslykken, som det tidligere har været tilfældet. Denne gang er det jo ikke Rusland, som bliver angrebet, men deres forsøg på et Anschluss for nu at blive i den begrebsverden, som kendetegner russerne. Militærapparatet fungerer dårligt.

Ukraine har derimod udvist imponerende kampvilje. I takt med tilførsel af moderne våben fra vestlandene i stadig udvidet omfang peger pilen i retning af en standsning af den russiske fremrykning.

Tilbagetog og et decideret sammenbrud i de russiske tropper må forventes. Langtrækkende missiler og flyvende våben som droner kan blive den faktor, som skaber panik i de bagvedliggende russiske centre for stridskræfterne.

Perspektivet er, at det indsatte russiske militærs kampkraft er ved at være slidt ned. Derfor gælder det om fra Kreml’s side inden for kort tid at fastfryse frontlinjerne for at kunne beholde de vundne områder. Tabene vokser altid i den sidste fase af kampe, og den situation ser ud til at være i gang.

Hvis jeg har ret i min vurdering, vil Rusland inden for den nærmest kommende tid standse offensiven og erklære, at den særlige operation er tilendebragt. De nye grænser for udbryderrepublikkerne vil Rusland forsvare og efter en formel indlemmelse i Rusland af de to nyudråbte stater vil det blive Ruslands egentlige landegrænse.

Dermed låser man fra deres side situationen. Ukraine skal med andre ord angribe Rusland som nation, hvis de vil fortsætte krigen.

Spillet er slut fra russisk side. Opgaven består derfor i at få indrulleret Ukraine i en form for holdbar vestlig forsvarsmæssig beskyttelse. Et sådant forløb kan vel betegnes Best Case.

Worst Case er en parallel optrapning i indsatsen af våben og styrker i andet halvår, eller at Ukraine afviser den ovenfor skitserede våbenhvile og fredsudspillet. Vesten vil være nødt til at bakke Ukraine op samtidig med at man vil søge at presse landets regering til at slutte fred.

En fortsættelse af krigen vil kunne vare året ud, hvorefter kampene vel standser af sig selv pga. vinteren. For Putin vil det indebære voksende risiko for en magtomvæltning i Moskva.

For Vesten vil det kunne føre til en økonomisk nedtur, en recession. Inflationen vil rulle videre på et højt niveau uden at kurven knækker. Den chance findes nemlig i tilfælde af en fredsafslutning, idet der er mulighed for et dyk i prisen på olie og andre former for energi.

Priskurven vil knække. Den økonomiske belastning fra våbenleverancer til Ukraine udgør derimod ikke noget alvorligt problem. Vestlandenes evne til at fremstille højteknologiske våben er mange gange større end Ruslands.

Make og break
Som investor er man tvunget til at vurdere udfaldsmulighederne, men det behøver jo ikke at være enten-eller. Placeringen af investeringer kan foregå som en balancegang.

Først og fremmest må man være klar over, at nervøsiteten er høj blandt investorer og professionelle aktører. Selv små signaler kan blive gange op som via en forstærker. For det andet må man se operationelt på opgaven: Man må følge udviklingen og være parat til at regulere op eller ned på sine satsninger.

Se hele artiklen på EuroInvestor