Schouw: ‘Value for money – køb-gem-glem’

af | nov 12, 2021

Opgaver som underleverandør er kendetegnet for alle datterselskaber i Schouw koncernen, som samlet har 10.300 medarbejdere.

Schouw er en form for konglomerat bestående af seks specialiserede virksomheder, som hver for sig har egne datterselskaber. Strukturen består derfor i Business-to-Business salg. Det indebærer fordele omkring åbne vækstmuligheder baseret på egne produkttilbud med effektiv og dygtig (stor-)drift, men samtidig er der en negativ bagside i form af begrænset pricing power pga. hård konkurrence. Man kan ikke hvile på laurbærrene men er tvunget til hele tiden at være vågen og ligge i front – ellers taber du hurtigt. Styring af kapacitetsudbygning og ekspansion ind i nye markeder er vigtig for at fremme vækst og udnyttelse af potentialet i selskaberne. Fokus fra koncernens ledelse er rettet mod dette punkt: potentialet skal realiseres.

Køb og salg af datterselskaber bestemmes også ud fra denne synsvinkel. Det er et centralt punkt, men ændringer forekommer sjældent og kun efter nøje overvejelser. Det er ikke på den måde pengene tjenes men ved konstant at udvikle forretningerne. Schouw søger at optræde som ”den bedste ejer”. Man sælger kun, hvis der fremkommer et langt bedre købstilbud end man selv vil kunne frembringe i værdi ved fortsat ejerskab. Indtil det punkt ekspanderer et datterselskab.

Uorden i varekæderne og store prisstigninger

Hver af de seks delkoncerner følger sin egen udvikling. Udfordringerne er størst for de to Fibertex selskaber, som er regulære volumenindustrier med råvareinput fra petrokemi. Her er der både store udsving i afsætningen og prisforhøjelser på input. Fibertex Nonwovens leverer nålefilt til bilindustrien (beklædning af overflader inde i biler), men her er man ramt af nedgang i styksalget pga. mangel på andre komponenter.

Chips omtales altid som nøglevaren med knaphed. Men hertil kommer nu overfyldte lagre hos selskabets kunder pga. for optimistiske indkøb tidligere på året. Det giver endnu mere uorden i sagerne med udsving til begge sider. Men der håb for alt: materialerne bruges også til engangsklude (wipes), og her er der opstået et boom i efterspørgslen fra øget rengøring (Corona-effekt).

BioMar med foder til fiskeopdræt udvikler sig samlet set godt, men der er pres på indtjeningen fra højere udgifter. Trenden er altså fortsat opadgående. HydraSpecma klarer sig som altid godt, og rentabiliteten er i top. Især afsætningen inden for Power & Motion (lastbiler, entreprenørmaskiner mv.) går godt.

GPV arbejder som underleverandør med samleopgaver mv. Her har man fordel af generel mangel på kapacitet og evne til levering på mange markeder. Selskabet fremhæver, at man samarbejder med sine kunder om at de skal afgive bedre og mere langsigtede ordrer for at kunne klare udfordringerne med komponentmangel. Forbedret ordrehåndtering kan gavne både GPV og kunden. GPV klarer sig godt. Det ligner forløbet hos DSV, der har gavn af øget fokus på deres ydelse inden for transport.

Borg Automotive er direkte orienteret mod nærmarkederne og har ikke problemer med vareinput, da man renoverer brugte dele til biler (bremser, generatorer, styretøj mv.). Der er rimeligt greb om forretningen, som er udvidet ved opkøb af SBS Automotive.

Konsekvenser og udsigter

Der er altså tale om mange forskellige påvirkninger udefra, men der er heldigvis ikke tale om alvorlige problemer som kræver indgreb. Foreløbig har det ført til øget omsætning men stagnation i indtjeningen, kort sagt større arbejdsindsats og risiko uden at man bliver betalt for denne indsats i form af højere indtjening på driften (EBIT overskudsgraden). Kunden kommer i første række.

Rentabiliteten (ROIC) for selskaberne ligger på et pænt ensartet niveau, der samlet ender på 12 pct. I betragtning af udsvingene i forholdene for de seks meget forskellige delkoncerner, er det faktisk godt klaret. Der er ikke behov for opstramninger eller indgreb, men derimod skal alle firmaerne fastholde deres evne til hurtige tilpasninger og blive bedre til at skubbe de stigende udgifter videre til kunderne.

Se hele artiklen på EuroInvestor