Recession banker på døren

af | jun 3, 2022

Købekraften blev indtil nu anset som stabil fra år til år. Den regel gælder ikke længere.

Problemet er opstået som en følgevirkning af Corona-nedlukningerne, der betød en kæp i hjulet på erhvervslivets velsmurte varekæder.

Der gik KUK i flow’et af rigtige varer og komponenter, ligesom afsætningen af færdigvarer bremsede op og kort efter tog fart igen med en ny sammensætning. Restordrer, mangel, flaskehalse, forsinkelser, spild og fordyrelse blev resultatet.

Næste skub kom så fra energiprisernes himmelflugt (naturgas, varme, el), som kulminerede inden Ukraine-krigen overhovedet blev indledt! Det skubbede så olieprisen op i nye rekorder for det igangværende forløb. Følgevirkningerne fra Ukraine-krigen må påregnes at ramme inflationen i det kommende halve år med landbrugs- og fødevarer i centrum.

Den positive chance er mulighed for et drop i olieprisen, hvis der hurtigt opnås fred i Ukraine. Til gengæld kan et udfald med fred og ingen fare for Ukraine og Vestlandene udløse et brøl af pengeforbrug og dermed give økonomien et skub i form af Demand Pull inflation. Ketchup effekt.

Frem for alt gælder det om at afværge en prisløn-spiral i at udvikle sig. Så længe det lykkes, kan renterne holdes nede uden behov for en stram pengepolitik til at nedkøle gemytterne. Centralbankerne vil hæve deres rentesatser, men det er bare et forsøg på at komme i kontakt med virkeligheden og ikke udtryk for et ønske om at bremse væksten.

Vi befinder os i en åben, uklar situation omkring inflation. Kernen er at vurdere niveauet på længere sigt for inflationen – det vil nemlig påvirke vores adfærd (køb hellere i dag end i morgen, hvis priserne stiger kraftigt) og renteudviklingen.

Alle autoriteter lader som om prishoppet er forbigående, og det tidligere niveau på højest 2 pct. i Euroland vil vende tilbage. Det er dog udtryk for ønsketænkning. Verden er forandret. Men håbet vil vel kunne holde tvivlen og eftertanken tilbage i de kommende måneder. Hvis inflationen bider sig fast, skal renterne for alvor mod Nord.

Den konkrete udfordring fra inflationsbrølet lader sig ikke skjule. Købekraften drænes med 8 pct. på årsbasis, og det fører til nedsat forbrug.

En økonomisk opbremsning, recession, banker på døren.