Populære aktier: ‘Katastrofal misforståelse’

af | nov 17, 2021

USA er kendt som verdens førende aktiemarked, og derfor er man som investor nødt til at holde øje med forløbet på Wall Street.

Førstepladsen skyldes en kombination af landets størrelse og dynamiske erhvervsliv og dermed økonomien som helhed. Alting udvikler sig imidlertid hurtigt i global retning.

Vi er på vej mod en struktur med flere, mere jævnbyrdige lande og dermed også finansmarkeder. USA er allerede havnet i en nedadgående udvikling omkring importafhængighed og udlandsgæld, men det har man ikke taget alvorligt i obligationsmarkedet eller fra banksystemets side.

Federal Reserve opfattes stadigvæk som centralbank nr. 1, selv om Fed nu til dags står blandt ligemænd: Euroland, Japan og Kina.

Aktiemæssigt er udviklingsforløbet anderledes, da det ikke drejer sig om nationen som helhed men om de børsnoterede selskabernes forhold. Her har USA altid haft giganter. Dynamikken i erhvervslivet har lige fra industrialiseringens indledning i slutningen af 1800-årene været meget større i USA end Europa.

IT-boomet har revitaliseret USA og løftet dets vægt gevaldigt opad. Det er et comeback efter en lang årrække med afindustrialisering og skift til et importafhængigt land.

Forløbet ligner Storbritannien omkring nedturen, men dynamikken i USA har i modsætning dertil genrejst erhvervslivets dynamiske profil – dog på en måde som mere afspejler nye former for virksomhed end lancering af epokegørende nye produkter og services.

Succesen er muligvis også mere børsmæssig med et enormt kursboom end reelt økonomisk holdbart? Det vil vise sig om 10-20 år.

Kursudviklingen i 2021

Opturen for aktiekurserne i USA er kørt flot videre i år, men det er et spættet forløb.

S&P, der er det brede marked med mange traditionelle, gamle selskaber, har givet samme afkast på ca. +24 pct. som den berømte spydspids, NASDAQ. De 30 fine selskabers klub i Dow Jones indekset halter derimod bagefter med et afkast på +18 pct.

Set i forhold til Europa giver USA på ny et højere afkast, men det indebærer formentlig, at Europa har mulighed for at opnå et bedre afkast fremover. Vi er bagefter (dog ikke de danske aktier).

P/E-niveauet ligger højere i USA. Den såkaldte Buffett indicator, som beskriver aktiemarkedets værdi målt i forhold til nationalproduktet (Market capitalization/GDP), er rekordhøj med et tal på 215 pct.

I ”gamle dage” var normen intervallet 60-80 pct. Toppunktet i år 2000 lå ved 150 pct. Pointen er, at kursniveauet i USA er ekstremt højt.

Se hele artiklen på EuroInvestor