Om Per Aarsleff: Gode tider kræver en bred ryg

af | jan 7, 2022

Overophedning inden for byggeriet er et tveægget sværd for entreprenørfirmaer.

De er nødt til at påtage sig en betydelig risiko, når der skal indgås aftale om store og ofte komplicerede projekter. Når aktiviteten kører i højt tempo er der et opadgående pres på priser og lønninger, hvor omfanget af jobskifte øges og der er mange udfordringer med at følge byggeplanerne. Jo bedre den interne sammenhængskraft er i en koncern, des bedre evne til at klare opgaverne.

Per Aarsleff skal holde styr på 7.658 medarbejdere. Moderfirmaet udfører cirka halvdelen af omsætningen inden for bygge og anlæg.

Per Aarsleff ser ud til fortsat at kunne udnytte sin indre styrke. Ledelsen har en nøgtern tilgang til at drive forretning. Man satser på at udvikle og udnytte sine specielle kompetencer samtidig med at man udvider aktiviteten både i bredden med flere felter og geografisk med flere lande.

Sammen med udviklingen i markedet har det ført til øget indsats inden for byggeri, og dermed går retningen mod totalleverancer. Det betyder en markant højere risikoprofil. Store byggeprojekter er en form for puslespil med stor vægt fra indkøb af både komponenter og underleverandørarbejder. Indkøbscheferne får en vigtig rolle selv om selskabet dybest set er fokuseret på at udnytte sin styrke som entreprenør.

Per Aarsleff har bogstaveligt talt arbejdet sig op fra grunden. Den røde tråd er, at man fastholder sine specialområder (fundering, havneanlægsarbejder) og investerer ivrigt i nyt udstyr samtidig med at der satses på at opnå fordele ved brug af industrielle metoder til præfabrikation.

Høj aktivitet men moderat ordreindgang

Selskabet har skævt regnskabsår med start 01-10, og derfor har man for nylig udsendt sit 2020/21 årsregnskab. Informationsniveauet har været godt igennem mange år, og der fortælles med stolthed og glæde om spektakulære projekter. Uanset det har der været i årenes løb flere tilfælde med forstyrrelser i indtjeningen pga. problemer i udførelsen af de mange projekter.

Det er et vilkår i denne rå branche. Generelt er det heldigvis gået godt, og der har kun været få store kage-sager, som måtte løses på den dårligste af alle måder: ved voldgift eller retssager.

For investorerne er denne struktur ”part of the show”. Hertil kommer balladepunktet i langstrakte projekter omkring periodisering af indtægter/udgifter og aktivering/hensættelser til særlige dele af projekterne. ”Styksalg” med løsning af små opgaver vejer ikke tungt. Omvendt er der opgaver og rammeaftaler, som strækker sig mange år frem. Det store arbejde med Femern-forbindelsen kom omsider i gang i 2021 efter en lang forsinkelse pga. indsigelser mod projektet. Tunnelen skal åbnes i 2028.

De gamle og kendte danske entreprenørfirmaer har næsten alle lidt en krank skæbne. Kun MT Højgaard er tilbage og i færd med at rejse sig igen efter år med modgang. Mens de store faldt på stribe, ekspanderede Per Aarsleff. Det giver mindre konkurrence om de største projekter, men man får aldrig fred. Udenlandske selskaber har satset på at udnytte tomrummet, og der er hele tiden et pres nedefra af yngre dynamiske firmaer, som tør tage fat på stadig større opgaver.

Byggeboom’et i disse år baserer sig på det lave renteniveau. Det tiltrækker og optager branchens firmaer og folk. Her kan der tjenes penge. Når kæden en dag springer af, kan der komme bulder og brag – samt øget kamp om anlægsopgaverne. I det spil står Per Aarsleff i en god udgangsposition ved at kunne plukke blandt de store og mest krævende byggerier og udvise tilbageholdenhed med at jage ordrer i det brede marked.

Man optræder ikke som developer af nye byggerier men som tidlig kvalificeret partner for store kunder med behov for nye faciliteter. Anlægsopgaver fastholdes hele tiden som en kerne.

Ordreindgangen var i underkanten af det formodede niveau i det seneste år, men til gengæld er den samlede ordrebog stor og langstrakt. Nu skal der tages fat på at udføre alle disse opgaver. Risikoen for at komme i klemme fra stigende omkostninger burde være begrænset – selv om det går kækt for sig alle vegne inden for bygge og anlæg.

Udsigt for de kommende år

Det høje aktivitetsniveau vil fortsætte i det nye regnskabsår, hvor der forventes en stigning på 8,5 pct. i omsætningen. Indtjeningen formodes at følge med i samme tempo. Det er OK. Som nævnt har store opgaver vægt i den samlede forretning, og dermed øges risikoen. Så vidt det kan vurderes udefra, er der godt greb om den økonomiske styring og kontrol med de mange og varierede projekter. Der tages højde for negative afvigelser, så snart det opdages.

Omvendt skubber man en voksende reserve foran sig angående slutafregning ved de langstrakte projekter. Man er nødt til at have en passende buffer indtil alt er udført og overdraget til kunden.

Sidste år forløb godt, men cash flow’et gik den modsatte vej. Det burde føre til en markant forbedring af dette vigtige økonomiske punkt i det nye regnskabsår.

Se hele artiklen på EuroInvestor