Pas på overskrifter i børsmeddelelser

af | jul 9, 2021

Mandag morgen udsendte Tryg en ”formelding” om forløbet af Q2. Overskriften var udformet så landets venligsindede korps af erhvervsskribenter kunne bruge den direkte: ”Tryg opjusterer forventningerne til det tekniske resultat for 2021”.

Beløbsmæssigt er der tale om en formodet forbedring på ekstra 100-200 mio. kroner. Tallet skal bedømmes ud fra et niveau på ca. 3,5 mia. kr., altså +3-5 pct. Henset til strukturen med returnering af bonus på forsikringer til de danske kunder via TryghedsGruppen og Corona-neddæmpning af samfundet burde det ikke overraske.

Det opmuntrende budskab blev da også ædt råt og loyalt sendt ufordøjet videre af medierne til det investerende publikum. Her er man fyldt godt op med Tryg aktier efter den enorme aktietegning og forsalget af aktier tilbage i november. Kolportering af grydeklare nyheder kan næppe betegnes journalistik, men der er vel mere tale om et ekko: ”Højtlæsning for dværge”.

Pointen må efter min evne til at forstå adfærdsmønstre og omhyggelig orkestreret kommunikation i børsnoterede selskaber ligge et helt andet sted. En begavet erhvervsjournalist burde i stedet spørge: hvorfor udsendes denne ”tynde” meddelelse overhovedet af et velpoleret selskabs ledelse fire dage forud for den faktiske frigivelse af Q2 regnskabet, som vel må foreligge i den pågældende weekend? Man udfærdiger en meddelelse med udpluk, hvor der fremhæves en beskeden forbedring i forløbet af driften i stamforretningen, og samtidig oplyses der på ny om langt større regnskabsmæssige påvirkninger af det store RSA-køb i resultatopgørelsen uden at dette punkt på samme måde fremhæves – uagtet der skal bogføres en udgift på 1,2 mia. kr. Posten er reelt en del af købsforløbet. Det sidste og vigtige punkt med vægt fremover er resultatet i de overtagne RSA- selskaber og aktiver for juni måned, men det svæver helt ude i det blå.

Se hele artiklen på EuroInvestor