Össur er atter værd at satse på

af | maj 18, 2022

Good things come to those who wait. Den sandhed er for mig at se ved at indtræffe for et af det danske børsmarkeds oversete nicheselskaber, islandske Össur.

Selskabet er virkelig specielt i kraft af sin aktivitet som bandagist i industriel skala. Opkøb af andre udbydere og produktudvikling er vækstmotoren.

Det er lykkedes at udvikle virksomheden fra håndværk til seriefremstilling af stadig mere avancerede løsninger. Protesen tilpasses den enkelte brugers krop og nu også bevægelsesmønster.

Det er en solstrålehistorie, men der er ikke tale om velgørenhed. Össur drives stringent som en kommerciel forretning.

På sin vis er der tale om et praktisk eksempel på sand bæredygtighed, hvor den virkelige nettogevinst tilfalder brugeren, som får adgang til markant forbedrede livsvilkår.

Stordrift og opkøb
Strategien har været at gennemføre stribevis af opkøb med henblik på at omdanne og konsolidere en branche med karakter af håndværk med lokal placering og derfor en ny opgave hver gang. Össur har satset på at opbygge en industriel virksomhed, der kunne opnå fordele via stordrift.

Opkøbene har både været rettet mod at få adgang til nye markeder, altså geografisk ekspansion, og tilførsel af interessante produktløsninger udviklet af andre. Sidstnævnte er nu i fokus, idet Össur har opnået repræsentation i de modne Vestlande.

Vækst i styksalget drejer sig fremover om udviklingen på nye markeder. Her er det afgørende punkt de politisk bestemte forhold inden for sundhed og hjælp til handikappede.

I de modne markeder satses der på fremgang via lancering af nye, avancerede proteser. Integration af IT-løsninger kan give brugeren store forbedringer i hverdagen.

Aktiviteten er delt op i to felter for proteser og Bracing & Support, som er hjælpemidler til støtte af led og knogler mv.. Produkterne er rettet mod hhv. permanente handikap og midlertidige behov.

Fordelingen af omsætningen er 62/38 pct. De avancerede Bionics produkter med integrerede IT-egenskaber er ved at få større udbredelse, og det giver et højere prisniveau per styk inden for proteser.

Produktionen holdes samlet på få fabrikker for at opnå stordriftsfordele og sikre høj kvalitet. Denne struktur passer perfekt til forretningens satsning på produktudvikling med brug af IT og High Tech til nye løsninger med store forbedringer for brugeren.

Igangsættelse af serieproduktion af nye produkter kan derfor foretages i et tæt samarbejde mellem R&D og produktionen.

Teknologisk produktudvikling
Ledelsen satser på at benytte produktudvikling som spydspids i forretningen.

Det indebærer udvidet brug af IT, som indarbejdes i produkterne, så protesen kan bevæge sig mere harmonisk i forhold til den pågældende persons krop. Anvendelse af nye, stærke og holdbare materialer er ligeledes vigtig.

Össur søger at udnytte sin ledende position til at rykke foran konkurrenterne, da man har råd til en større indsats i R&D. På det punkt ligner selskabet andre medico-selskaber.

Det er formentlig årsagen til William Demant Fondens systematiske opkøb af aktier i selskabet. Deres ejerandel er nu på 52 pct.

Et af de nyeste produkter er Power Knee, men salgsmæssigt er introduktionen blevet forsinket af Corona-forløbet. I forvejen var der en negativ påvirkning af aktiviteten igennem Corona-perioden.

Det burde give mulighed for et forsinket ryk opad i omsætning og indtjening i de kommende år. Uanset moderat fremgang blev Q1 belastet af en anden følgevirkning af Corona, nemlig stigende omkostninger på især transport.

Informationerne tyder på, at Össur har udvidet brug af luftfragt for at sikre sit vareflow bedre. Der er med andre ord tale om en negativ sidevirkning med opgradering.

Merudgiften set i forhold til 2019 (året før Corona) svarer til 2 pct. af omsætningen. Salgspriserne hos Össur er til gengæld netop blevet forhøjet med 2,5 pct. for at opveje belastningen.

Det er dog små tal i forhold til mange andre firmaer. Årsagen er, at produkterne er små i størrelse selv om de har en høj værdi. Bruttoavancen ligger højt på ca. 62 pct.

En lille, glemt aktie med potentiale
Som aktie er Össur lille i omsætning på børsmarkedet, men til trods herfor er markedsværdien stor med 13,9 mia. kroner. Selv om det frie flow er moderat har der været udført opkøbsprogrammer for egne aktier.

En ny ramme på 10 mio. dollar eller højest 2,0 mio. styk er sat i gang med udløb 23/12. Populært sagt svarer det til kurs 35, så der burde være en synlig gulerod for nye investorer at gå efter, da dagsprisen ligger på 32,8.

Se hele artiklen på EuroInvestor