Opsummering af aktieåret 2022: En stor Bear Market Test

af | nov 25, 2022

Den langsigtede optur i aktiemarkedet ebbede allerede ud i andet halvår 2021. Det skuffende forløb i år kommer i forlængelse heraf og har derfor haft karakter af en lang Bear Market Test. Aktierne er faldet fra All Time High området i overensstemmelse med Bear-testkravet om over 20 pct. i kursfald for skift til et Bear Market.

Udfaldene for de forskellige børser er ikke entydigt og vanskeligt at bedømme. Der er jo ikke gået hul nedad med start på et rigtigt Bear Market med en nedadgående trend. Aktierne hager sig fast i underkanten af et vandret topinterval. Op-Ned herfra?

Man skal altid være forsigtig med at udlægge et forløb som en bekræftelse af sine hypoteser, men alligevel….

Vi står jo midt i disse forløb uden en klar afslutning, og det hele kan fortsat ryge i Sydhavet. Derfor skal man være varsom med at konkludere og ud fra denne situationsbeskrivelse lancere nye ideer om udviklingen fremover.

De traditionelle aktiers markeder har klaret 20 pct. testen

Europæiske markeder har været igennem et sådant nedadrettet testforløb. DAX er anfører, og her gik indekset fra en top ved 16.300 ned i et bundpunkt ved 12.000, altså -26 pct. i udsving. Indekset røg lidt mere end 20 pct. nedad, men uanset, er DAX på ny kravlet opad og ligger i dag i 14.428.

C25 har haft et lignende forløb selv om det danske marked opfører sig med en høj grad af individuelle udsving. Toppen lå lige over 2.000, og 1.600 (-20 pct. linjen) har tiltrukket sig stor opmærksomhed som støtte/modstand. Bunden under hårde angreb har været 1.500, hvorefter der straks indtrådte rebounds.

Valutaerne spiller dog også en rolle ved at udsende en grundtone. Dollar har været imponerende stærk over for Euro i år, men det gælder i særdeleshed over for Yen. Officielt har ingen af de store I-lande en egentlig valutakurspolitik, men uanset det hives dette kort op efter forgodtbefindende.

Japanske myndigheder og politikere ønsker fordele ved en reel devaluering. I Euroland ønsker vi intern stabilitet frem for alt andet, og derfor må de eksterne valutakursforhold ikke udgøre en belastning men helst give let medvind, altså en stabil men gerne let svag Euro-værdi udadtil.

USA er optaget af at profitere i den afsluttende fase med Dollar som verdens store reservevaluta. Det giver centralbanken store fordele som anfører globalt inden for pengepolitik – uagtet USA er verdens største låntagernation. Absurd tilstand.

En kunstig stærk Dollar opfattes som et adelsmærke og fordel i Washington. Alle store I-lande er glade ved den gældende konstellation. UK er krise-solist og fungerer som eksempel til skræk og advarsel.

Økonomi handler om holdbare balancer på langt sigt, og her er der masser af problemer. En central parameter i spillet for at få kabalen til at gå op og holde midlertidigt stabile forhold, er renterne.

Her ligger der en tung tåge som et slør omkring inflationens niveau set fremadrettet. Ingen aner, hvordan det vil gå. Er det en Event eller en ny langvarig tilstand?

Centralbankerne udnytter derfor deres ”autoritetsrolle” til at hæve renterne langsomt for ikke at spolere den allerede faldende vækst. Til gengæld blæser de i basun for at alle kan se formatet af deres spektakulære indsats og lade sig imponere.

Ellers virker det jo slet ikke, og de vil være til grin. Uklarheden giver dem handlerum, men når der før eller siden indtræder en afklaring om inflationensniveau fremadrettet, skal det hele rykkes på plads.

Får vi recession og et stort dyk i inflationen fra pludselig fremprovokeret overkapacitet? Eller vil fred i Ukraine og et muligt sammenbrud i Rusland føre til et boom med høj vækst og en ny stigning i inflationen?

Nasdaq har derimod ikke klaret testen – men det benægter investorerne

Mens Dow Jones indekset og til dels S&P 500 (der er overlap med stor vægt af IT-aktier) har klaret 20 pct. testen, så er det galt fat med NasdaqDow Jones (34.200) afspejler det brede marked og er pt. ned med 7 pct. fra toppunktet ved 36.800.

Nasdaq toppede lige over 16.000 og har haft et bundpunkt ved 10.300 (-36 pct. fra toppen) for nu at befinde sig i 11.221 (-30 pct. fra toppen).

Balladepunktet er, at det er her de amerikanske IT-superaktier er placeret. Tyve års optur har opbygget en struktur, som er aldeles imponerende – og farlig. Jubeloptimismen omkring IT er sejlivet. Det har ført til en langtrukken glidetur nedad uden at der er indtrådt et sammenbrud med storudsalg og frit fald i disse aktier.

Perspektivet er for mig at se et langtrukkent depressivt kursforløb med en ”blød landing”. Vi undgår på den måde et muligt IT-børskrak. I stedet ender vi ude i hængedynd for de tidligere Darling selskaber. Nasdaq vil næppe kunne præstere et kraftigt rebound fra det nuværende kursniveau på 11.221.

Tværtimod gætter jeg på, at vi er ved at nærme os stregen i bunden af en stor L-formation. Den østgående streg i bunden må formodes at komme til at ligge på 10.000 +/- 10 pct. med mulighed for at ramme 8.000 på onde dage.

Tidsmæssigt kan bundfasen tænkes at blive på 3-4 år. Ikke noget sjovt perspektiv for disse tidligere frontløbere. Hvis Nasdaq skal sælges i bund ved storudsalg kan 7.000 formodes at blive stedet med fodstykkets placering. Det vil så blive til en Y-formation.

Perspektivet for 2023

Ser vi fremad, skal der først findes en holdbar og konstruktiv fredsaftale for Ukraine før det hele kan udvikle sig i en positiv retning igen. Ukraine-krigen har overtaget hovedrollen for bekymringer i Europa og USA, og det udgør trods alt hovedparten af aktiemarkedet.

Asien har sit eget mærkværdige forløb med en kinesisk sammenrulning om sig selv med Corona som truslen. Mao ville nok have skåret igennem og konkluderet: Corona er en Papirtiger. Op på hesten igen og afsted.

Det afgørende punkt i en vurdering af aktiemarkedets udviklingsmulighed i 2023 er: vækst eller recession. Renteforhold er tyndbenet bankmandssank. Renteforhøjelser udrulles fod slæbende og ikke som hård pengepolitik.

Risikoen omkring renteforhold drejer sig om muligheden for en krise på obligationsmarkedet. Her er Euroland eksponeret som følge af et fortsat lavt og langsomt stigende renteniveau. For USA’s vedkommende drejer det sig om landets kreditværdighed (risikopræmie).

Er vi på vej ud i en alvorlig recession, som kan fremkalde krise på boligmarkedet og dermed give en mere langstrakt nedtur med tab og problemer for långivere? USA står stærkere rustet end EU-landene på det punkt.

Min vurdering er, at det afgørende punkt bliver tidspunktet og forholdene ved en fred i Ukraine. Den nuværende lammelse med frygt, uklarhed og belastning fra dette forløb vil standse øjeblikkeligt. Hvis styret i Kreml kollapser og Rusland demonteres som den værste globale trussel, vil alt kunne blive godt igen.

Et sådant forløb vil dog næppe indtræffe uden voldsomme begivenheder, hvor skuepladsen vil være inde i Rusland og ikke længere i Ukraine. Verden står over for et opbrud. De politiske dagsordener med fjendebilleder vil blive fuldstændig forandret.

Se hele artiklen på EuroInvestor