Opdateret udsigt på aktiemarkedet frem til nytår

af | nov 7, 2023

Svenssen vurderer i denne artikel aktiemarkedets konkrete udsigter resten af året

Normalt forbeholdes denne vurdering alene vores betalende abonnenter, men vi har nu valgt at gøre denne mere bredt tilgængelig. De konkrete model-aktieporteføljer og udviklingen i disse er naturligvis fortsat forbeholdt betalende abonnenter.

Den foregående Forecast-periode dækkede også to måneder. Ideen var, at tiden frem mod november udgjorde Ukraine’s ”vindue” med mulighed for et afgørende gennembrud på syd-fronten og dermed et afgørende knæk for de russiske styrker. Det er ikke lykkedes som følge af vanskelige forhold i form af russiske forsvarsanlæg og minefelter samt kampindsats. Offensiven vil kunne fortsætte indtil frost og kulde ændrer forholdene markant. Frontlinjerne vil så blive låst fast hen over vinteren. Vi må erkende, at krigen er gået i hårknude.

Eneste håb er et mirakel: kollaps ved fronten, oprør blandt soldaterne eller et kup i Kreml. Klar og logisk tænkning findes ikke hos Putin & Co., så end ikke udsigten til ibrugtagen af langtrækkende våben om få måneder fra det ukrainske militærs side udløser initiativer for at forhandle fred. Make or break.

Dermed står Ukraine og EU-landene over for krigsvinter no. 2. USA er placeret langt borte, og her er man mere robust i kraft af begrænset importbehov for energi. Til gengæld er USA havnet i interne konflikter rent politisk som følge af dramaet hos republikanerne. Den forlængede finanslov løber ud 17-11. Uret tikker. Økonomisk/Stabilitetsmæssigt er situationen bedre i EU end USA.

Kampen om magten i The Good Old Party handler dybest set om opbakning/nominering af Trump til præsidentvalget om et år – eller valg af en anden (fredeligere/kompromissøgende) person. Spillet ser ud til at dreje sig om ansvaret for et brud i partiet: enten må alle enes om en blødere person som Speeker i Repræsentanternes Hus, eller Højrefløjen (Trump-tilhængerne) må bryde med Duerne i partiet. Nogen skal ”hoppe ud af” partiet, hvis man ikke kan enes og ingen vil bøje sig. Kampen handler om magten over partiet. Demokraterne har mulighed for at intervenere ved frivilligt at støtte Duerne i valg af en Speeker, så Trump’isterne tromles ned. Den mulighed er ikke sat i spil endnu, men den burde ligge lige til højrebenet. Man må mødes på midten for at klemme højrefløjen ud.

På kapitalmarkedet kravler renterne opad til 5,0 pct. i USA. Kampen mod inflationsbølgen er kun vundet halvt. Det finder sted samtidig med, at stagnation tydeligt er ved at udvikle sig til recession. Det udvikler sig selv om USA-børsen ligger tæt på All Time High, men med en markant skævhed ved koncentrationen inden for de allerstørste IT-selskaber. AI-boom’et påstås at have genereret en kursværdiforøgelse på 2.400 mia. USD. Det svarer til 4-5 pct. ovenpå USA-markedsværdien.

Down Side Risk er enorm i USA’s IT-aktier. Passiv adfærd med placeringer ud fra markedets (skæve) sammensætning forstærker oppustningen af denne luftballon. Feed Back Loop. Der er behov for en gevaldig tilpasning/normalisering, og det kan udløse store udsving i formueværdierne.

Advarselslampen for USA’s føderale statsunderskud blinker med et underskud i finansåret 2022/23 (status pr. 30-09) på reelt 2.000 mia. USD (ca. 7,5 pct. af BNP). Med en inflation på 3-4 pct. er det helt galt fat. EU har samme strukturproblem men med lidt mindre udpumpning af penge.

Pengeflommen har opbygget en tidsindstillet bombe: problemer/mangel/flaskehalse i enhver vare kan udløse et prisboom – og dermed voldsomme problemer/følgevirkninger. EU’s ekstreme og absurde priskrise i vinteren 2022 inden for el og naturgas var første ”hændelse” af denne art.

På kreditmarkedet er der også mørke skyer. Værdien af erhvervsejendomme i storbyerne halter. Sverige har krise i flere selskaber. I Østrig drejer det sig om Benko’s Signa Group. I Storbritannien har St. James Place netop fastlåst en ejendomsfond på 826 mio. GBP, så investorerne ikke kan slippe ud. USA har ligeledes problemer i dette segment. I Kina ser en sanering af boligmarkedet ud til at være indledt – men på en blød måde, som dermed kan tage år at få bund i.

Pointen synes at være, at en stribe udskudte problemer hober sig op og kræver løsninger. Lige nu. En relateret, selvforstærkende mekanik er derfor ved at træde i kraft: risikopræmien ved långivning (obligationer) og aktier vil stige kraftigt. Det svarer til en renteforhøjelse, og dermed lavere nutidsværdi/markedspris for alle former af aktiver. En indirekte rentestigning er ikke godt.

Perspektivet for årets sidste to måneder er derfor anspændt og negativt. Vejen fremad forekommer fuld af bump. Eneste håb om et omskift er muligheden for et stop af krigen i Ukraine. Her kræves der vel et kup med en magtomvæltning i Kreml for at det kan lykkes. Indtil videre ser det sort ud.  

Investorer må prøve at finde et balancepunkt mellem frygt for langvarig krig og håbet om en hurtig afslutning. Man skal vurdere sin porteføljes upside og risici i denne sammenhæng. Risikovillig?      

Pas på eksponering i de rekordhøjt vurderede IT-aktier, herunder tidens populære tema om kunstig intelligens (AI). Markedsvægtning (fx i ETF’er) giver falsk tryghed pga. den alt for høje vægt af amerikanske IT-selskaber.

Plusbrancherne er efter min vurdering: ædelmetaller, olie/naturgas, våbenproducenter, rederier, transport, lastbiler, personbiler, stål, kobber, miner, industriprodukter, almindeligt forbrug.

Minusbrancherne er efter min vurdering: IT, finanssektoren, fast ejendom, gældstunge selskaber, højt vurderede Brand-selskaber, store navne som kun købes pga. deres høje vægtandel i aktieindeks.