Om Novo Nordisk: ‘Skru ned for charmen over for aktionærerne’

af | feb 4, 2022

Selskaberne i Novo-sfæren har udviklet sig til Danmarks vigtigste virksomheder.

Boom’et i priserne på transport af containere har dog i 2021 bragt A.P. Møller – Mærsk tilbage på førstepladsen, men det bliver næppe til mere end et år med bonanza i denne branche. Dansk landbrug er også blevet overhalet, men det er jo kun godt, at noget lykkes i dette lille land.

Novo-selskabernes aktivitet kan bruges til at få et indtryk af det enorme potentiale, som vil åbne sig i de kommende år inden for bioteknologi. Miraklet foregår ved at efterligne naturens molekyler i bioteknisk produktion. Det indebærer et markant fald i udgifterne til input af råmaterialer, som her består af simple, billige organiske varer mv. Dermed fremkommer en meget høj bruttoavance. Et bio-mirakel.

Udfordringen er, at man upfront skal investere store kræfter for at opnå viden til at beherske teknologien og så nyttiggøre produktudviklingen i en industriel produktion, hvor der stilles høje krav til renhed af færdigvaren og sikkerhedsforholdene. Når først det kører, er der adgang til næsten ubegrænset volumen i output. Bremsen kommer ind fra efterspørgselssiden.

Novo Nordisk med medicin er imperiets juvel i Novo-gruppen.

Ekspansionen foregår inden for GLP-1 produkter

Væksten og fremtiden gælder GLP-1 produkter. De anvendes mod fremskreden type 2 diabetes og svær fedme. Novo er i front med sit 2. generationsprodukt semaglutide. Det tilbydes nu også som en tablet i stedet for injektion med en pen. Der er tale om en banebrydende teknologi, som muliggør et mere brugervenligt produkt.

Anvendelse mod svær fedme ligger i forlængelse af det oprindelige formål i type 2 diabetes. Der er tale om et lægeordineret produkt, og i dette felt ligger Novo helt i top med en markedsandel på 78 pct. Salget rettet mod svær fedme udgjorde sidste år 8,4 mia. kroner efter en vækst på +55 pct. Salget af GLP-1 produkter til type 2 diabetes udviste en omsætning på 53,6 mia. kroner efter en vækst på +32 pct. Her er markedsandelen på 53 pct., da der er flere konkurrerende produkter på markedet.

Anvendelsen mod svær fedme kan udvikle sig til et virkeligt stort segment i de kommende år. Desværre er man blevet ramt af et afbræk i leveringerne fra en underleverandør pga. problemer med godkendelser vedrørende Good Manufacturing Practice, GMP. Salgsekspansionen for Wegovy produktet bliver derfor bremset, ligesom introduktionen i EU efter godkendelsen her i januar må vente til andet halvår. Novo klarer ellers normalt selv næsten alle trin i fremstillingen, en såkaldt selfcontained struktur med høj robusthed. Der er så store beløb på spil, at man nok skal få bragt tingene på plads, men det tager tid – og tid er penge, når kunderne skriger på varen.

Mat forløb i resten af forretningen

Den traditionelle hovedaktivitet med insulin blev i 2021 overhalet af GLP-1. Insulin stagnerer opgjort i salgsværdi, men markedsandelen fastholdes og ligger på hele 47 pct. opgjort i mængde.

Selskabets andre aktiviteter kaldes Biopharm. Det omfatter produkter til andre sygdomsforhold end diabetes og fedme. Her har man kun en vækst på +4 pct., og vægten i hele koncernens omsætning udgør knapt 14 pct. Igennem mange år var det ellers hensigten at udvide Biopharm til ”Ben no. 2”, men udviklingen med stor ekspansion inden for type 2 diabetes baseret på GLP-1 har ført til et helt andet – og positivt resultat.

Her støder man dog også ind i bagsiden af Novo’s håndtering af den høje indtjening. I stedet for at akkumulere egenkapital og dermed få styrke til at gennemføre store opkøb, er langt størstedelen af pengene fra overskuddet blevet udloddet i form af udbytte og opkøb af egne aktier. Ekspansion i stort format er altså systematisk blevet fravalgt til fordel for at styrke kursudviklingen på aktien via høj udlodning. Det kan betegnes et sikkert og kortsigtet valg men uden dynamik.

Faktisk er Novo endt med at være låntager, og egenkapitalandelen er faldet til 36 pct. Immaterielle aktiver fra opkøb mv. udgør endog 73 pct. af den bogførte egenkapital. Udbyttebetalingen vil i sig selv fjerne 22 pct. af denne egenkapital i næste måned, men der tjenes jo heldigvis penge hver dag.

Det må hilses velkommen, at Novo er kommet i gang med at gennemføre mellemstore opkøb, men der er behov for at tilbageholde en større del af overskuddet end hidtil. Skru ned for charmen over for aktionærerne.

Stop for opkøb af egne aktier, det er en slags tvangsopsparing af aktionærernes penge i Novo-aktier, er relevant som beslutning for at kunne styrke soliditeten. Opkøbene skyldes jo ikke en attraktiv lav børskurs, tværtimod. Når man først er slået ind på denne vej, er det imidlertid svært at standse uden derved at udsende et signal, som opfattes negativt ude i børsmarkedet. Tror de ikke længere på sig selv og er børskursen for høj, vil nogle folk straks spørge.

Konsolidering ved at beholde en større del af overskudspengene inde i selskabet vil kunne finansiere høj organisk vækst i de kommende år og en udvidelse af virkefeltet med nye former for medicinsk behandling. Den, der har evnen, har pligten, sagde A.P. Møller. Evnerne hos Novo er i verdensklasse, men stram styring med koncentration af indsatsen om de absolut sikre valg har formentlig ført til, at man igennem mange år nøjedes med at gennemføre de allerbedste projekter, mens meget må være blevet kasseret. Normen har været sat højt for at få grønt lys.

Børskursen er særdeles høj med P/E på 32,5. Udbyttet er nemlig på 6,9 kroner pr. aktie. Nettoresultatet for det nye år indikeres til kun at stige moderat, så vidt jeg kan forstå og regne på tallene. Fremgangen fra driften rammes af finansposter, som svinger over i minus, og skatteprocenten formodes at stige.

Hvis det lykkes at få output fra underleverandøren, kan salgsudviklingen komme hurtigere i gang. GMP-godkendelser er dog besværlige at få genetableret, når man først er dumpet til eksamen.

Se hele artiklen på EuroInvestor