Om andet halvår: Tid til stockpicking blandt C25-aktierne

af | jul 6, 2022

Det danske aktiemarked har udsigt til en særpræget kursudvikling i andet halvår. Vi flyder afsted som et skib, der holder sig oppe mod vinden under en storm.

God indre styrke giver os mulighed for at klare udfordringerne. Vi er dog blevet presset længere baglæns end andre europæiske børser. Det skyldtes dog primært, at vi forud for nedturen var nået højere op i kursniveau end andre børser i Europa.

Hvis vinden vender og kommer ind i ryggen i stedet for modvind, får vi faktisk svært ved at følge med opad i samme tempo som andre børser. Vi mangler nemlig konjunkturfølsomme selskaber, som vil få stor fremgang.

Men indtil da har vi fordel af strukturen med stærke niche-industrier.

Oven i de strukturelle forhold og den nuværende markedsmæssige situation, hvor danske aktier har været højest oppe og er faldet relativt mest fra sit toppunkt, er der udsigt til et valuta-problem. Euro’en og dermed Kronen er blevet sendt 8 pct. ned i værdi over for Dollar i løbet af første halvår.

Årsagen er angiveligt Safe Haven flugt til USA i lyset af Ruslands angreb på Ukraine. Når denne brutale krig ophører, skal der findes en form for Ny Normal – også på valutamarkedet.

Euroland har trods sit indhold med en samling af meget forskelligartede lande en stærkere økonomi end USA. Euro’en har derfor udsigt til genvinding af den tabte værdi og mere til.

I min optik burde den langsigtede kursrelation for EUR/USD ligge i intervallet 1,20-1,25. Dagsværdien er 1,045.

Den danske Krone har fået en uofficiel placering som en slags Super-Euro. Kronen er den næst stærkeste valuta i Europa efter Schweiz (SFR).

I løbet af andet halvår vil en sådan proces med en markedsbestemt revaluering dog næppe nå længere end tilbage til det punkt, hvor nedturen startede, altså omkring 1,15 (i dansk regning ca. 6,5).

Afkastmæssigt for andet halvår vil det imidlertid indebære, at aktieplaceringer uden for Euroland må påregnes at blive belastet af et kurstab fra valutaomregning på formentlig 8 pct. opgjort i Danske Kroner. Da de børsselskaber ikke er særlig prisfølsomme ud fra de samlede danske omkostningsforhold burde den side af sagen, konkurrenceevnen, ikke genere aktierne markant. Eksponeringen i koncernerne drejer sig økonomisk om Translation ikke om Transaction.

Vi er foran i kursudvikling både opad og nedad
Igennem Corona-nedlukningstiden i 2020-21 klarede det danske marked sig flot. Rekorden for C25 blev nået ved et toppunkt lige over 2.000.

Til gengæld har vi haft en mere hård test nedad end andre europæiske lande. Danske aktier har fulgt i kølvandet på NASDAQ-nedturen, der tilsyneladende spiller en rolle som forbillede.

Underlig sammenhæng da vi ikke har væsentlige selskaber inden for IT (Hardware, Software, Services, Sociale medier).

Den manglende sammenhæng bliver vel også vores redning ved en afkobling. C25 ser ud til at klare sit Bear Market Test ved 1.600 svarende til -20 pct. målt fra All Time High.

Nasdaq er pt. faldet med 32 pct. fra toppen. Mit gæt på placeringen af et nyt flerårigt Nasdaq-niveau omkring 10.000 vil betyde et samlet kursfald fra toppen på -38 pct.

Hvis usikkerheden ansættes til +/- 10 pct. vil bundpunktet kunne blive 9.000, hvorved dykket oppefra vil nå op på -45 pct.

Rentestigning vil ikke ramme danske aktier
Selv om udviklingen går i retning af et højere renteniveau, så er der ingen grund til bekymring i relation til de danske aktier i år. Gennemslaget bliver begrænset takket være Kronens stærke værdi.

Selskaberne er ikke forgældede og dermed robuste. Det svage punkt ligger på boligmarkedet, altså risikoen for et væsentligt fald i priserne på fast ejendom. Den allerede indtrådte pænt store stigning i renterne er endnu slået igennem på salgspriserne, men det må jo komme.

Selv om udviklingen går i retning af et højere renteniveau, så er der ingen grund til bekymring i relation til de danske aktier i år. Gennemslaget bliver begrænset takket være Kronens stærke værdi.

Bankernes risikoeksponering er også samlet om dette punkt. Der er udsigt til en stabilisering og muligvis et fald i de lange renter på realkreditlån.

I denne omgang er toppen formentlig nået ved 5,0 pct. fast rente for et 30-årigt lån. I kombination med høj inflation burde fast ejendom kunne nøjes med et mindre setback uden start på et forløb med store prisfald og forcerede salg.

Den anden side af den mønt er som anført indledningsvis, at den danske Krone vil få en periode med styrke og høj værdi via Euro-tilknytningen.

Det kan give en række sidevirkninger. For aktieinvestorer vil det senere hen udgøre et godt afsæt for køb af aktier i de lande, som reelt bliver devalueret. Nu skal det hele dog først til at komme i gang. Chancen kan komme om 6-12 måneder.

Ukraine-krigen skal afsluttes
Stopbommen på aktiemarkedet er fortsat krigen i Ukraine. Indtil en acceptabel afslutning viser sig, må det påregnes at C25-listen vil forblive i nedpresset tilstand uden styrke til at præstere et rebound. Til gengæld forekommer kursniveauet at være landet på en holdbar bund ved 1.600 for C25-indekset.

Eventuelle kortvarige dyk ned til 1.500 må formodes at være omfanget af down side risk. Værre bliver det ikke. Der er håb om, at det værste i nedturen nu er overstået.

Q2-regnskaberne vil blive fremlagt om et par uger. Generelt må det forventes, at C25-selskaberne har været i stand til at klare de besværlige og uklare forhold godt.

Det ændrer selvsagt ikke på, at der er tale om modvind og ikke medvind. Jeg forventer ingen chok fra Profit Warnings blandt C25-aktierne.

Nicheselskaber er robuste men har lav følsomhed
Dansk erhvervsliv kendetegnes af nicheudbydere. De har fordele via høj specialisering, kvalitetsprodukter, pricing power og stærke markedspositioner. Til gengæld er der lav elasticitet over for udsving i konjunkturerne.

Et opsving i økonomien vil ikke give et væsentligt skub til salg og indtjening i selskaber som Novo NordiskNovozymesChr. HansenColoplast og Ambu.

Det vil derimod slå igennem hos virksomheder som Maersk og DSV samt med en kort forsinkelse hos Rockwool og med længere lunte hos FLSmidth. De øvrige selskaber lever trygt og godt i hver sit marked, og de er heller ikke særligt følsomme.

Pointen for kursudviklingen i år kan blive, at danske aktier hurtigt opnår et løft opad, når himlen atter bliver blå og vi slipper fri af det seneste halve års krigsvanvid og de negative følgevirkninger.

Til gengæld kan C25 hurtigt køre træt i forhold til andre lande som Tyskland og Sverige, når de kommer op i omdrejninger. Rigtige industrilande har stribevis af virksomheder, som påvirkes af konjunkturforholdene.

Se hele artiklen på EuroInvestor