Novozymes er en fantastisk virksomhed… Men

af | okt 29, 2021

Det seneste kvartalsregnskab er særpræget ved at udvise et gevaldigt højt gennemslag i bruttoavancen fra omsætningsvæksten. Henset til strukturen i salgsudviklingen med meget varierende forløb produktmæssigt og geografisk giver det et forvirret indtryk. Stigningen i dækningsbidraget er stort og kan dermed opveje en kraftig stigning i overhead udgifterne.

Lyspunktet er stor fremgang i salget i Asien og Latinamerika. Bioetanol oplever et rebound efter Corona opbremsningen i sidste år, men det er jo ikke udtryk for vækst men genopretning. Et svagt punkt er stagnation i det største og meget vigtige segment med Household Care (vaskemidler mv.). Det er dog her man har fremgang i Asien, og det lover godt for fremtiden – selv om der tale om billige produkter. Fødevarer klarer sig godt, og her er der udsigt til åbning af nye store muligheder inden plantebaseret kost med nye former for madprodukter. Råvarerne bliver forbedret/omformet via en industrialiseret biologisk proces. Her er Novozymes ideelt placeret i udgangspunktet, så det gælder om at gribe de nye muligheder før andre kaster sig ind i konkurrencen. Med lidt held kan man opnå en høj markedsandel her i startfasen, og derved bremse/forhindre andre aktører i at kaste sig ind med stor styrke.

Ideel placering for bæredygtig omstilling

Bioteknologi med brug af enzymer og biokemikalier står over for et kvantespring i anvendelse, hvor temaet vil være bæredygtighed og reduceret forbrug af kødvarer. Menneskeheden er på vej mod at ændre strukturen i sammensætningen til et lavere trin i fødekæden med et markant større omfang af vegetabilske varer frem for kød. På det punkt bliver smag, struktur og udseende vigtige tekniske parametre, men der vil formentlig ikke indtræffe en stor omlægning fra supermarkedsindkøbte fødevarer til køb af friske varer selv om det også vil vinde frem. Bedre og sundere kost vil blive temaet, herunder madvarer der ikke er så fedende. Positiv interesse for at tilberede maden frem for blot at ”klare det”, vil også blive et tema. Vi skal lære at leve mere naturligt (gammeldags). Et vigtigt punkt i en sådan ændring bliver at skaffe fødevarer med proteinindhold i passende omfang.

Den første store offensive satsning fra Novozymes’ side ser allerede ud til at være indledt med etablering af et stort anlæg, som opføres i Blair, Nebraska. Investeringen er på 2 mia. kroner med færdiggørelse ultimo 2023. Afsætningen ser ud til at være sikret via aftale med en enkelt stor kunde.

Bioetanol kan komme i klemme

Selv om Novozymes har udsigt til en fantastisk udvikling i sit virkefelt inden for anvendt bioteknologi, så kan segmentet Bioenergy med bioetanol (17 pct. af omsætningen) komme i klemme. Problemet er udviklingen af el-biler, som er ved at tage fart. Første generation af bioetanol baseret på landbrugsafgrøder (majs mv.) står i forvejen med en mindre overbevisende gevinst økonomisk og miljømæssigt. Anden generation bioetanol baseres på organisk affald og her har Novozymes udviklet løsninger og enzymer til det mere uensartede procesforløb, men teknologien er ikke kommet rigtigt i omdrejninger.

Udfordringen for Novozymes handler om muligheden for udfasning af forbrændingsmotorer og skift til el-biler (eller brug af brint). Det drejer sig ikke om konkurrence inden for bioetanol. Det kan dermed blive et interessant eksempel på de udfordringer/risici ved en altomfattende grøn omstilling, som vi står over for. Ved et forceret forløb risikerer vi som samfund at satse fejlagtigt i ekstrem stor skala, da der typisk kræves store anlægsinvesteringer upfront. Nye og bedre løsninger vil nogle gange kunne udmanøvrere de første påfund. Man kan ende med store fejltagelser. Hastværk er lastværk.

Se hele artiklen på EuroInvestor