Nordea genvinder optimismen

af | maj 5, 2021

Den voldsomme søgang i 2020 med dyb usikkerhed omkring Corona-nedlukningernes rækkevidde anses nu for overstået, og banken ser på fremtiden med betydelig større optimisme. Selv om der kuner tale om moderat fremgang for udlån, hvor boliger er det afgørende produkt, så ser pilen ud til være vendt mod Nordøst. Samtidig fungerer det ekstremt lave renteniveau som et solidt (men politisk orkestreret) rygstød for priserne på ejerboliger. Tab på udlån er derfor røget over i den anden grøft med et lavere niveau end det, som må påregnes på længere sigt.

Der er styr over udgifterne til driften, og påvirkningen fra kursreguleringer har også bidraget til fremgang. Samlet har Nordea i første kvartal præsteret et løft i indtjeningen per aktie fra 0,33 euro til 0,73 euro. Opgjort som rentabilitet (egenkapitalforretning) er afkastet tilbage på normen 11 pct.

Nu skal der mere smil på læberne ude i frontlinjen, siger ledelsen. Nordea ønsker at opnå en mere positiv og dynamisk profil udadtil. Der er ikke tale om imagepleje i medierne men en vej til at skaffe kunder – vel at mærke kernekunder med udsigt til stabilitet mange år frem ved lange relationer i boligbelåning og pensionsopsparing, som de to afgørende tilbud til almindelige familier.

Læs hele artiklen på EuroInvestor