Matas – mere spændende end man skulle tro

af | jun 7, 2022

Matas vil investere for at få vækst
Selskabet har skævt regnskabsår med statusdag 31-03. Årsregnskabet for 2021/22 viser et resultat på samme niveau som året før, og der er dermed tale om en lidt skuffende form for stagnation. Omsætningen voksede med 4,3 pct., men der er ikke fut og fart hverken i butikkerne eller e-handel. Samlet må det betegnes en stabilisering efter Corona-tiden.

Man er ikke påvirket nævneværdigt af hverken højere energipriser, generel inflation eller problemer i forsyningskæden. En gennemgang af produktsortimentet efter Rusland’s angreb på Ukraine angående input stammende herfra har kun fjernet en håndfuld varer fra hylderne, siges det.

Udfordringen for ledelsen er at få sat skub i væksten og udnytte/forstærke selskabets platform af produkter salgsmæssigt for at udnytte kapaciteten i virksomheden. Vækstplanen rækker fire år frem, men et centralt punkt er allerede blevet udskudt med et år.

Det drejer sig om opførelse af et helt nyt logistikcenter til 500-600 mio. kr. Beløbet udgør en særdeles stor satsning på den afgørende flaskehals. Matas har siden børsintroduktionen i forsommeren 2013 holdt butikkerne i gang for meget små penge. Hensigten har været at præstere et stort frit cash flow til betaling af udbytte og nedbringelse af gæld, når det kneb med at få vækst i forretningen til at begejstre de nye aktionærer.

Man benyttede sig kort sagt af kosmetiske imageløft i butikkerne. Matas var en cash cow, og det gik godt indtil konkurrencen blev forstærket. Især den nye Normal kæde satte Matas under pres.

Den nye offensive satsning har karakter af et generationsskifte i kapaciteten. Der skal bygges et helt nyt hovedcenter for lager og distribution, og det skal fremtidssikres til vækst i en tid med e-handel. Tidspunktet er imidlertid uheldigt, idet prisen på byggearbejde er rykket mod nord. Men de store haller udgør trods alt kun den ydre ramme.

Det vigtigste punkt bliver at udforme og vælge den bedste logistikløsning for udstyr inklusive IT til håndtering af vareflow’et. Ledelsen har derfor besluttet at »klappe hesten« og udskyde starten på projektet med et år. Det giver tid til at revurdere projektet.

Vækst kræver investeringer
Udviklingen hos Matas er nemlig nået frem til et vigtigt punkt. Man vil etablere en ny central infrastruktur, og denne nye kapacitet skal kunne klare logistikopgaverne 10-20 år frem. I sig selv vil en så stor satsning på kapacitet næsten per definition give en belastning af rentabiliteten i de første år efter ibrugtagning.

Det er økonomisk logik, men her gælder det også om at ramme rigtigt i forhold til Matas’ udvikling i salget fremover. Der tales om mulighed for at håndtere 150.000 varenumre. Holdbarhed for produkterne skal der også tages hensyn til.

Ambitionerne for produktsortimentet udgør i den sammenhæng en udfordring. Man sælger en blanding af stamvarer inklusive egne mærker og Brand-produkter med skiftende markedsføringsindsats fra de pågældende mærke-ejeres side. Ideen om at bevæge sig længere ind i apotekernes segment af varer indgår også som en satsning, men her er der tale om begrænset adgang pga. lovgivning. Tiden for et apotek som lokal guldgrube er for længst forbi.

Den mest spændende satsning har en helt anden retning. Det drejer sig om start på salg af selskabets egne produkter uden for Danmark, og her skal Tyskland være prøveklud. Der er indgået aftale med udvalgte butikskæder om salg af en stribe produkter. Matas vil i virkeligheden optræde som vareproducent, idet nogle af selskabets egne mærker skal markedsføres. Det omfatter også produkter med mærket Nilens Jord. Dette firma blev opkøbt i 2019. Potentialet skal afprøves nu.

Vækstplanen sigter frem mod 2025/26. Målet omsætningsmæssigt er at opnå mindst 5,0 mia. kroner. Det er dog ikke imponerende set i forhold til en omsætningen i 2021/22 på 4.344 mio. kroner. Der er altså tale om en ønsket stigning på mindst 15 pct. Indtjeningen opgjort brutto som EBITDA, altså cash flow’et fra omsætningen før afskrivninger, skal ligge på 17-18 pct. Det seneste tal er 18,5 pct.

En forskydning mod større andel af e-handel påvirker også dette tal.

Investeringerne forventes at blive på 1,0-1,3 mia. kroner. Her indgår Logistikcentret med cirka halvdelen. Derfor er det altafgørende, at Matas rammer plet med den udformning og økonomi, som denne kapacitet vil kunne præstere i årene fremover. Man skal ramme plet med dette nye hjerte.

Udsigter og afkast
Økonomisk er Matas i god forfatning. Positionen i det danske forbrugermarked er solid, men der er konkurrence fra mange vinkler. Det er lykkedes at få tilført ny dynamik inden for e-handel. Udvidelsen med e-tilkøb og egne udspil med e-forbedringer har ikke givet vækst i det seneste regnskabsår, hvor der er tale om en form for stabilisering.

Den manglende fremgang skal dog ses på baggrund af den forudgående udvidelse og medvind i afsætningen i tiden med Corona-bøvlet.

I vurdering af Matas er det afgørende punkt vurdering af vækstplanens succesevne og afkast. Etableringen af det nye logistikcenter vil tidligst komme i drift om tre år, så der er lang tid før der kommer klarhed om slagkraften i denne afgørende satsning. Matas står derfor i et vadested.

Til gengæld er der håb om en hurtigere afklaring af styrken i eksportsalget af selskabets egne produkter. I løbet af et års tid burde der være et tydeligt billede, og der skal formentlig ske tilpasninger og en aktiv markedsføring for at ramme de nye kunder.

Styrken skal komme fra profilen med høj kvalitet af skandinaviske varer. Nilens Jord var et forholdsvis lille mærke. Med en attraktiv pris ved Matas’ overtagelse burde der være et godt potentiale og mulighed for høj rentabilitet. Trumfkortet er også her kvalitet med en profil, som giver brugeren sikkerhed for et fint produkt uden indhold af farlige tilsætningsstoffer. Nu må vi se. Salget vil vise om det er begyndelsen på et sandt eventyr eller et slag i luften.

Samlet er perspektivet for Matas’ indtjening i de nærmest kommende år kun 0+, altså svag fremgang. Resultatet af vækstplanen vil først vise sig om fem år.

Aktien
Tilliden til ledelsen og fremtiden er vokset efter den interne fornyelse og pæn succes for ekspansionen med tilkøb og styrkelse af indsatsen inden for e-handel. Strukturen i forretningen er blevet moderniseret og bragt på plads med forbedret markedsføring og en kombination af rigtige butikker og e-handel.

Til gengæld er opgaven med vækst ikke løst, og det er udfordringen nu. Her gælder det ikke blot om at opnå højere omsætning men også om at få fremgangen rettet mod varesegmenter med højere indtjeningsmargin på længere sigt. Det skal give bonus efter nogle år med fokus på salgstallene.

Den første chance drejer sig om eksportmulighederne. Her vil Matas nærmest optræde som fabrikant selv om man ikke selv råder over fabrikker. Ideen er at overføre succesfulde produkter til salg i andre lande. Konceptet med at udnytte den stærke profil af nordiske kvalitetsvarer burde have gode odds for succes.

Risikomæssigt kan denne offensive satsning ikke indebære store udfordringer med mindre man har lovet at understøtte partnerne med store beløb til markedsføring. Parallelle forhold til Danmark i kultur og adfærd burde kunne give positiv respons hos forbrugerne. Ja Tak eller Nej Tak burde kunne blive afklaret i løbet af et års tid. Ved succes vil der blive åbnet for en bredere udrulning.

Ekstra indtjening lige ned i foret. Det er virkelig et spændende initiativ.

Basisaktiviteten her hjemme tegner derimod afdæmpet. En udvidelse af varesortimentet inden for e-handel kan være en vej til vækst, men det skal så komme fra salg af nye varer til gamle kunder.

Aktiemæssigt er der sket en interessant forandring, idet selskabet Brightfolk er dukket op med en aktiepost på over 10 pct. Selskabet indgår angiveligt som en del af Anders Holch Povlsen’s koncern, Bestseller. Det kunne indikere udsigt til fredelig sameksistens eller reduceret konkurrence for Matas fra Normal-kæden, som blev etableret i 2013, og senere er overtaget af Bestseller.

For børsinvestorer har Matas været en omtumlet aktie i de snart ti år på børsmarkedet. Aktien har 2 kroner udbytte hængende på sig indtil generalforsamlingen er gennemført 28-06. P/E tallet ligger på 11-12. Selvom der høvles ned ved afskrivning af immaterielle rettigheder, så er der også tilførsel ved opkøb – og det indikeres at mere kan være på vej.

Fordele ved stordrift indgår vel i tankegangen, altså udnyttelse af Matas’ salgsplatform. Hvis det lykkes selskabet at opføre et logistikcenter i topklasse, kan der komme fornyet dynamik og Bonanza i indtjeningen, men dette centrale spørgsmål afklares først om 4-5 år.

Se hele artiklen på EuroInvestor