Jyske Bank etablerer brohoved i forsikring

af | mar 16, 2021

Brobygning og konstellationsdannelse er i gang i finansbranchen. Her er grænseforholdene mellem banker, pensionsselskaber og forsikringsselskaber også i opbrud. Alle kæmper med stagnation.

Eneste lyspunkt er, at man kan lune sig ved store kapitalgevinster på aktier, men det kører måske også på overtid. Renterne er atter svagt på vej opad, og ejendomsmarkedet virker overophedet.

Når der ikke er vækst, opstår der i stedet behov for at reducere omkostningerne. Hertil kommer tidens selvskabte plage: bureaukratisk overregulering dikteret af en akademisk-politisk elite på EU- plan, og da deres direktiver udsendes fra allerhøjeste sted, er de umulige at modificere i forhold til virkeligheden. Ret ind. Konsekvensen er indsnævret operationel handlefrihed og voldsomt stigende udgifter til administrativ styring og kontrol (compliance). Selskaberne presses derfor i retning af sammenlægninger, og især mindre banker presses. De gode græd, og de onde lo.

Jyske Bank udvider sin sfære

I 2014 købte Jyske Bank for »en billig penge« BRFkredit og blev derved pludselig en stor aktør inden for realkreditlån.

Konkurrenterne var og er Nykredit (Totalkredit), Danske Bank og Nordea. Konsekvensen blev exit fra bankens samarbejde i Totalkredit med Nykredit, men sådan er spillets regler i en snæver branche. Det er gået godt sidenhen, selv om det er uklart, hvor stor succes man egentlig har haft med krydssalg af finansielle produkter. På langt sigt vil kombinationen af bank og realkredit føre til vækst og synergi via integration, men ting tager tid.

Se hele artiklen på EuroInvestor