Investeringer 20 – 40 – 60 år

af | sep 20, 2023

Generelt i livet Behov – Ønsker – Evner/Temperament/Tid – Aktiv/Passiv – Skat – Muligheder

Få en god, statsbetalt uddannelse i Danmark med fremtid i private jobs. Er du virkelig stærk, bør du overveje at emigrere før nye sociale bindinger opstår.
0 – 19 årOpsparing ved gaver og afkast. Børneopsparing (fra forældre).  
Fra bedsteforældre Aktiesparekonto med betalt afkastskat. Frie midler (frikort).
20 – 39 årFase: Etablering. Uddannelse, ægtefælle, familie. Pointe: få men rigtige valg.  

Relevant: Aktiesparekonto (dynamiske placeringer), Studielån, Frie midler (aktier). Opbyg formue/likviditet til boligkøb. Pension må komme senere hen. Få hovedet foran økonomisk. Boligkøb: konjunktur, job/indkomst, renteforhold.  

Læring: Du har ansvaret. Købet er det afgørende punkt (Buyer Beware). Spørg altid: hvordan kommer jeg ud igen. Giv aldrig dine penge til andre. Aktive eller passive placeringer? Upside bør være over 70 pct. Portefølje mindst 8 aktier. 5 ting bestemmer alt: udbud, efterspørgsel, struktur, mennesker, tidsforhold.
40 – 59 årFase: Bedste alder. Fuld fart frem. Mangel på tid.  

Tvangsstyret opsparing via pension (sats normalt på høj risiko) og afdrag.

Fra lav til højere fri opsparing. Udnyt din viden/kompetence til at foretage gode investeringer. Akkumuler kapital i Aktiesparekonto ved dynamiske placeringer. Opbyg urealiseret kursavance i frie midler som buffer. Tænk langsigtet her. Virksomhedsskatteordning er et specielt fænomen.
> 60 årFase: Forlænget spilletid med job – Drosle ned – Nydning – Nedsparing.  

Toppunkt for formueaktiver (excl. fast ejendom) omkring 70-årsalderen. 78 år slutgrænse for Alderspension og Kapitalpension, og seneste start på udbetaling af Ratepensioner. Realrenten (rente efter skat minus inflation) er lav. Fast ejendom er alternativ til obligationer (lavere beskatning men dyrere at handle).  

Aktier: Aktiesparekonto kan fortsat håndteres dynamisk. Placering af frie midler bør tilføjes selskaber med lav risiko (”infrastrukturfirmaer” i bred forstand). Slagt sparegrisen af akkumulerede kursgevinster lidt ad gangen (over mange år). Søg at udnytte det lave trin 1 for Aktieindkomst, og accepter lidt overløb. Virksomhedsskatteordning er et specielt fænomen.  

Hvis du er illikvid og besidder en stor friværdi, kan genbelåning (helst max. 40 pct.) være en ide før 65 årsalderen for at opnå handlefrihed. Giv gaver til børn og børnebørn (71.500 kr.) og svigerbørn (25.000 kr.). De vil spare arveafgiften (15 pct.) i hvert led. For børnebørn betyder det 27,75 pct. Men sørg for at du har penge nok til resten af livet uanset om du bliver 100 år.