Inflation er ikke en dårlig udfordring – for traditionelle firmaer

af | jun 10, 2021

Den fulde genstart efter Corona-nedlukningen er ved at komme i gang i Europa, USA og andre rige lande. Vaccinationsprogrammerne er ved at være fuldført.

Hvor godt de virker vides ikke, men nu skal livet normaliseres, uanset om effektiviteten er i orden eller ej. Andre steder er man enten bagefter med en bred statsstyret indsats eller ved at afslutte tiltag med restriktioner i erkendelse af, at Corona-plagen må rase ud af sig selv – og det er der heldigvis begrundet formodning om.

I praksis ser der dog ud til at blive tale om en langsom normalisering. Der er nemlig sket en forandring af en række ydre og indre forhold. Ny Normal ser ud til at blive resultatet, og vi vender ikke tilbage til forholdene ultimo 2019. Den ydre verden er blevet crash-testet, og følgevirkningerne på samfundsplan kan blive omfattende og tage flere år at få bragt i hak. Økonomisk er der et bjerg af regninger og indkomsttab, som skal absorberes og fordeles. Men så længe man ikke gør noget ved disse ubehagelige sager på statsligt niveau, er der jo fred og ro.

Se den fulde artikel hos EuroInvestor