Green Hydrogen Systems: ‘Lillebror i et stort spil – det kan derfor åbne enorme muligheder’

af | okt 11, 2021

GHS-aktien har været en af årets ombejlede grønne børsintroduktioner. Første trin forløb godt med lancering (22-07) af en ekspansionsplan allerede en måned efter aktiesalget. Man hentede 1.265 mio. kroner brutto ved aktiesalget, der foregik til kurs 40. Den grønne begejstring bragte aktien op i kurs 50, men så kom der (29-09) fuldstændigt uventet en profit warning. Der er tempo så det vil noget.

Selskabet befinder sig i forvejen i den absolutte startfase med levering af de første få ordrer og derfor røde tal på bundlinjen, men det står meget værre til. Der var i udgangspunktet udsigt til et stort underskud, men ledelsen har fundet ud af, at der er gået kuk i en række sammenkædede forhold. Kerneproblemet ser ud til at være skift fra A-model 0 til en forbedret udgave, A-model 1, ved starten på serieproduktion.

Det er imidlertid ikke lykkedes at klare ændringen til tiden, så den forventede omsætning på 40-60 mio. kroner ud fra kendte ordrer bliver revideret ned til kun 5 mio. kroner. Heraf var en god del formentlig allerede nået at blive klaret inden der gik fuldstændig uorden i driftsplanen for andet halvårs aktivitet. Driften (EBIT) påregnes nu at ende på -160-170 mio. kroner (tidligere skøn: -120- 130 mio. kroner).

Opgaverne forventes i stedet afleveret i 2022, og der er taget højde for både merudgifter og betaling af kompensation til kunderne for forsinkelsen. Planerne fremover ændres derimod ikke (endnu).

Skift fra begejstring, ordreindgang og store investeringer til krisestyring

Kovending beskriver situationen i selskabet. Ledelsen ser ganske enkelt ikke ud til at have haft greb om aktiviteterne inde i det hastigt voksende selskab. Ændringen fra den kendte model 0 til en seriefremstillet og forbedret udgave er ikke blevet klar tidligt nok på tegnebrættet, og efterfølgende halter det så med at kunne fremstille disse anlæg. Den store udvidelse af organisationen spiller tilsyneladende også ind. I løbet af Q2 er antallet af ansatte øget fra 74 til 89 – og der tales om at nå op på 300 i 2025.

Et uheldigt aspekt er formentlig selve varens beskaffenhed (elektrolyseudstyr til at fremstille brint, hvor elektriciteten kommer fra vindmøller eller solceller). Udstyret er nykonstrueret og originalt udført af firmaet selv. Derfor har man ikke kunnet bruge den almindelige nødløsning for et firma: køb hjælp hos underleverandører, så man kan levere varen til kunden. Man laver nemlig næsten alting selv.

Overgangen til den nye produktudgave er kommet for sent. Den var ikke klar til serieproduktion, da det nye eventyr skulle sættes i gang. Hvis denne diagnose er korrekt – og der ikke viser sig alvorlige børnesygdomme på Model 1 – så burde det chokerende afbræk her i starten være til at klare og komme videre i god behold.

Økonomisk er selskabet blevet så velpolstret ved børsintroduktionen, at man sagtens kan klare denne næsten absurde fadæse, som indtræffer just efter den grønne-hurra-stemning nåede nye højder. Nu vil de nye investorer kræve at se resultatevne og ikke høre mere om store visioner om fremtidens grønne omstilling. Det er deres tillid, som er blevet torpederet.

Op på sporet igen

Krisesituationen er derfor en form for brat opvågnen, og nu skal der greb om virksomhedens indre funktionelle evner – der er brug for performance. Produktsortimentet omfatter (på papiret) tre forskellige størrelser, A-30, A-60 og A-90, med yderligere to større udgaver på vej, nemlig A-120 (i 2022) og A-150 (i 2023).

Størrelsen på disse anlæg er her i startfasen moderat som udtryk for et begynderstade, hvor man også kundesiden går forsigtigt til værks. Alle ønsker først at opnå en vis form for erfaring med praktisk brug – og adgang til salg af den grønne brint, som skal produceres. Hos GHS arbejder man målrettet på at udvikle en ny stor model (X), som i størrelse kan passe til de kommende store havvindmøller. En af fiduserne kan nemlig vise sig at blive placering af fremstilling af Xbrændstoffet (eller halvfabrikata i form af brint) offshore, så man sparer udgiften til de dyre søkabler ind til land.

Det er ”early days” inden for brug af brint. Det har karakter af et udviklingsforløb, hvor den faktiske form for anvendelse af Power-to-X endnu ikke er afklaret. Hvilket X bliver der tale om? Jo mere man skal omforme brinten, des større tab af energi. Best case er direkte brug af brint, men det er en farlig luftart at håndtere. X’et formodes som brændstof til skibe at blive ammoniak eller metanol. Men det afhænger af mange udviklingsforløb, som foregår på samme tid: love og regler, CO2 afgifter, motorteknologi, brændselsceller, alternativer (fx naturgas).

Se hele artiklen på EuroInvestor