Fem scenarier for aktierne i 2021-22

af | maj 14, 2021

I det følgende gennemgår jeg fem forskellige udviklingsforløb for aktiemarkederne i I-landene.

Wall Street har i kraft af IT-boom’et forstærket sin normale (men efterhånden udtjente og derfor ufortjente) lederposition inden for aktiernes kursudvikling. Derfor bør man rette opmærksomheden mod USA for at følge med i udviklingen. Min udredning skal læses med USA-aktierne for øje som anfører (Bellweather). Andre lande trækkes med eller følger frivilligt efter. Men den tid kan måske få sin afslutning nu, hvis USA rammes af et IT-krak og skal finde frem til en ny begyndelse.

Europa har derimod et langsommere og næsten dvask børsmarked. En ændring mod mere aktiedynamik i Europa er på vej pga. nulrenterne. Det kan vise sig at blive vores redning og sikkerhedsnet ved en eventuel afsporing af det opkogte IT-fokuserede børsmarked i USA. De store danske C25-aktier har dog også oparbejdet et meget højt kursniveau (stærke niche-virksomheder og grønne aktier) som en solopræstation, men det er et dansk særpræg.

Du kan læse en udredning om den dybere sammenhæng af årsager og ændringer i min foregående artikel. Nu går vi til stålet og ser på fem forskellige scenarier for 2021 og 2022.

Se hele artiklen på EuroInvestor