En række uhyrer vil dukke op af havet

af | jan 4, 2022

Økonomistyringen i selskaberne er særdeles velfungerende, og derfor har ledelsen hele tiden et meget præcist billede af det regnskabsmæssige resultat.

Årsregnskabet indeholder dog også en række supplerende punkter med test og vurdering af nutidsværdien af immaterielle aktiver og dagsværdiregulering af kontraktforhold i det omfang, der er tale om særligt behov herfor eller et grundlag, som ikke direkte kan henføres til planlagte opgaver.

Året 2021 har været påvirket af en række besværlige ydre forhold, som endog har skiftet retning undervejs. Derfor kan der være behov for hensættelser til udførelse af ordrer, som er blevet tabsgivende pga. kraftigt stigende indkøbspriser eller forsinkelser, som kan føre til krav fra kundens side.

Her er selskaber som Vestas og FLSmidth eksponeret, mens selskaber med løbende styksalg af produkter som Novo NordiskCarlsbergMaersk og DSV har lav binding fra leverandøraftaler.

God adfærd: fortæl fakta for at undgå usikkerhed
Generelt opfører danske selskaber sig pænt og artigt i håndteringen af informationer til markedet. Man er forpligtet til at oplyse om væsentlige afvigelser uanset om det går bedre eller dårligere.

Tidligere var der, så vidt jeg kan vurdere min erfaring, tale om decideret frygt for negative udsving, og derfor blev der hurtigt udsendt Profit Warnings.

På den gode side af afvigelser var der derimod sendrægtighed, da en gunstig situation blev anset for at give ledelsen uventet handlefrihed, der så kunne udnyttes til at rydde op i potentielle problemkomplekser eller at udføre offensive satsninger.

Der er kommet bedre disciplin med nogenlunde plus/minus-balance i informationspolitikken, og sådan bør det også være. Men der opstår dog en mærkelig form for ønske om tågeslør fra ledelsens side i selskaber, der befinder sig i en presset situation, fx i et besværligt turnaround forløb.

Hvis de krævede informationer til investorerne i virkeligheden er udformet og rettet mod kreditgiverne som den afgørende interessegruppe, skal aktieinvestorerne være agtpågivende. Heldigvis har vi få selskaber herhjemme i en sådan situation.

Behovet for en hurtig opdatering om det faktiske forløb af et uroligt år må siges at være til stede for 2021. Update meddelelser med få hovedtal og et udspil angående årets udbyttebetaling må derfor forventes udsendt af en række selskaber.

Se hele artiklen på EuroInvestor